20 December 2023

Raport ESPI nr 35/2023

Podpisanie umowy z Santander Leasing S.A. na wdrożenie usługi LiveBank w modelu SaaS

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Emitenta umowa podpisana przez Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o.  siedzibą w Krakowie („Spółka”), pozostającą spółką w pełni zależną od Ailleron SA, z Santander Leasing S.A z siedzibą w Poznaniu („Santander Leasing”), na wdrożenie systemu LiveBank w modelu chmurowym.

Stroną przedmiotowej umowy jest również Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OChK”), której zadaniem będzie świadczenie usługi chmurowej oraz wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności wykorzystywanych usług chmurowych z wymogami prawa oraz regulacjami branżowymi, w szczególności tzw. komunikatu chmurowego UKNF.

Umowa z Santander Leasing umożliwia udostępnienie klientom firmy leasingowej platformy LiveBank w modelu SaaS. Platforma LiveBank to cyfrowe narzędzie do zarządzania sprawami klientów, które umożliwia zdalne komunikowanie się z nimi. Dzięki LiveBank klienci Santander Leasing mogą w dowolnym momencie nawiązać połączenie czatowe z konsultantem firmy. Platforma oferuje również możliwość współdzielenia dokumentów i przeglądania historii rozmów, co ułatwia współpracę i wzmacnia relacje z klientami.

Ailleron S.A. opracował całkowicie nowy model funkcjonowania systemu LiveBank. Idąc za globalnym kierunkiem transformacji i potrzebami instytucji finansowych, znacząco spotęgowanymi pandemią Covid-19, Ailleron podjął decyzję o rozwoju wersji LiveBanku w modelu chmurowym. Celem było stworzenie znacznie szybszego we wdrożeniu i bardziej elastycznego narzędzia, aby umożliwić klientom odpowiednią skalowalność bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inicjalnych – poprzez zakup dowolnej, odpowiedniej dla danej instytucji liczby licencji. Dzięki wykorzystaniu tej technologii, nasz Klient uzyskuje możliwość znacznie bardziej wydajnego zarządzania zasobami, mogąc dostosować ich użycie do bieżących potrzeb. Doświadczenie zespołu Ailleron pozwoliło stworzyć wersję chmurową LiveBanku o bardzo wysokiej klasie bezpieczeństwa, odpowiadającej wymogom instytucji finansowych. Celem LiveBank jest umożliwienie w pełni zdalnej, a przy tym bezpiecznej obsługi klientów banku, firm leasingowych i innych instytucji, sprzedaży szerokiej gamy produktów oraz zarządzania relacjami z klientami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.

Rozpoczęcie prac wdrożeniowych zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2024.

Wartość podpisanej umowy na chwilę obecną nie przekracza 10% kapitałów własnych Ailleron S.A., zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron S.A. za 2022 rok. Szczegóły umowy (m.in. kwoty, transze, zakres funkcjonalny) objęte są klauzulą poufności wiążącą Spółkę, standardowo stosowaną w dużych instytucjach finansowych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa daje firmie Santander Leasing możliwość zwiększenia zapotrzebowania na dodatkową liczbę licencji w modelu SaaS.

Umowa z Santander Leasing ma dla Spółki i Grupy Ailleron strategiczne znaczenie. Jest to pierwsze wdrożenie LiveBank dla instytucji leasingowej, co stanowi innowację w tym sektorze. Ponadto, wieloletnia współpraca firm Ailleron i Santander Leasing w obszarze produktów leasingowych gwarantuje wysoką jakość realizacji projektu. Współpraca z Santander Leasing, jedną z czołowych firm leasingowych, to dla Ailleron duży potencjał referencyjny na rynku usług leasingowych.

LiveBank to cyfrowa platforma komunikacyjna, zaprojektowana w celu zoptymalizowania i zautomatyzowania procesów sprzedaży i obsługi klienta na rynkach finansowych. Umożliwia realizację zaawansowanych procesów zdalnej obsługi klienta, pozyskiwanie nowych klientów poprzez procesy biometrycznej wideo-weryfikacji oraz sprzedaż niemal pełnej gamy produktów finansowych bez osobistego kontaktu, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnie bezpiecznego środowiska.

Santander Leasing (dawniej BZ WBK Leasing), to firma będąca wieloletnim liderem finansowania maszyn i urządzeń, znajdująca się w ścisłej czołówce firm leasingowych. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych Klientom z sektora małych i średnich firm oraz Klientom korporacyjnym. Głównymi produktami Santander Leasing są: leasing operacyjny, leasing finansowy oraz pożyczka – oferowane jako złotowe lub indeksowane do walut obcych. Firma specjalizuje się w finansowaniu wszelkich środków transportu. Oferta jest dostosowana do konkretnych grup zawodowych (m.in. lekarzy i weterynarzy). Santander Leasing finansuje również maszyny i urządzenia dla podmiotów z sektora rolnego. Zespół Santander Leasing kładzie duży nacisk na wysoką jakość świadczonych usług, a zapisy ogólnych warunków umów leasingu są uznawane za najbezpieczniejsze dla Klientów w kolejnych edycjach rankingów niezależnych ekspertów. Głównym akcjonariuszem Santander Leasing S.A. jest Santander Bank Polska S.A., jeden z największych banków komercyjnych w Polsce, należący do Grupy Santander.

OChK powstała w 2018 roku i należy do najbardziej wyspecjalizowanych dostawców usług chmurowych na polskim rynku. W ramach ekosystemu partnerskiego współpracuje z firmami, które przedsiębiorstwa, w tym podmioty nadzorowane w „drodze do chmury”. Partnerzy OChK to m.in. firmy specjalizujące się w poszczególnych branżach lub obszarach technologicznych, które razem z OChK budują rozwiązania chmurowe, wdrażając je i integrując z jedną ze środowiskami Google Cloud, Microsoft Azure, Platformę OChK, a także własnym środowiskiem on-premise klienta w modelu hybrydowym lub multi-cloud.  Dzięki strategicznym partnerstwom zawartym z Google i Microsoft, OChK oferuje zaawansowane wsparcie technologiczne oraz usługi dodane w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa, zgodności z regulacjami, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i zaawansowanej analityki danych, gwarantując najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Ailleron S.A. jest dynamiczną grupą kapitałową, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych (w tym z Doliny Krzemowej) oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Software Mind rozwijany jest wspólnie z Enterprise Investors – największym funduszem private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ailleron skupia się na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, głównie w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy innowacyjne rozwiązania IT oparte na technologii cloud i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wśród klientów Ailleron są takie banki jak Santander, Citibank, ING, BNP Paribas czy Standard Chartered. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Blisko 75% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Młynarczyk – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Król – Członek Zarządu

Data i godzina przekazania informacji:
2023-12-20, 14:32