29 June 2023

Raport ESPI nr 23/2023

Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Członka Zarządu Spółki

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie od Pana Tomasza Króla – Członka Zarządu Spółki, o transakcji objęcia 36 950 szt. warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich.

Przedmiotowe powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Attachments