Firma Software Mind bierze udział w projekcie WeSenseIt, który jest współfinansowany ze środków UE.

Celem programu jest stworzenie oprogramowania prognozującego i ostrzegającego przed nadchodzącą powodzią z jednoczesnym wsparciem przekazu informującego o sytuacji hydrologicznej, a także wspierającego zarządzanie sytuacją kryzysową.

Projekt, poza danymi o wysokim wolumenie pochodzącymi z czujników fizycznych, wykorzystuje również siłę ludzkiej obserwacji, jako istotny element systemu wczesnego ostrzegania. Uczestnicy dokonują pomiarów przy użyciu nowych aplikacji opracowywanych obecnie w ramach projektu i przesyłają informacje oraz obrazy przez telefon komórkowy. Nowa technologia jest obecnie testowana w trzech wyjątkowo zagrożonych rejonach Europy: Doncaster (Wielka Brytania), Delft (Holandia) oraz Alto Adriatico (Włochy).

Podczas realizacji tego etapu projektu rola Software Mind polegała na dostarczeniu skalowalnej architektury wspierającej za pomocą narzędzi Big Data, zbieranie danych w masowych ilościach, pochodzących z dużej liczby sensorów hydrologicznych i meteorologicznych, a także z aplikacji mobilnych, sieci społecznościowych i systemów zewnętrznych. Zespół projektowy Software Mind zintegrował również dostarczane przez partnerów komponenty, będąc równocześnie odpowiedzialnym za integrację z systemami zewnętrznymi.

Główne elementy systemu, za które odpowiedzielny był zespół projektowy Software Mind to:

  • Sensor Integration Layer - zbieranie danych z czujników i mediów społecznościowych w wielkiej skali
  • Skalowalna warstwa usług (WeSenseIt API) – oparta o klaster HBase
  • Infrastruktura chmury obliczeniowej oparta na Apache CloudStack - skalowalna platforma IaaS (Infrastructure as a Service)
  • Skalowalny backend dla aplikacji mobilnych
  • Silnik przetwarzania zdarzeń geo-przestrzennych - CEP (Complex Event Processing)
  • System subskrypcji ostrzeżeń lokalnych i mobilnych (GeoNotifications)

Technologie, jakie zostały użyte to m.in.: Hadoop, HBase, OpenTSDB (Open Time Series DB), HIVE, Apache CloudStack, technologie zarządzanie danymi geo-przestrzennymi (PostGIS, Geohash), przetwarzanie języka naturalnego w wielkiej skali, STORM (skalowalne przetwarzania real time), integracja modeli hydrologicznych, standardy komunikacji z czujnikami (SensorML, O&M, WaterML, Internet of Things).

Software Mind stawia na rozwój i innowacje, wdraża najnowsze technologie, często wyprzedzając trendy. Udział w opisanym projekcie, to wyróżnienie zespołu Software Mind oraz najlepszy dowód kompetencji, które z sukcesem firma wykorzystuje w projektach biznesowych.

 

Share on social media

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

The Ailleron Innovation Forum, which brought together nearly 100 curious minds in Krakow, answered many questions. The event took place in the Manggha Museum of Japanese Art and Technique, where AIF attendees and our technology partners delved into five thematic streams related to the digital future of the financial industry in 2023 and beyond.

Czytaj więcej
abstract lines

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.