Ailleron SA (dawniej Wind Mobile SA) oferowała w Ofercie Publicznej 750.000 nowych akcji serii K, a Sprzedający oferowali 620.000 akcji serii B,G,H,I. Wszystkie akcje zostały objęte, a stopa redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 71,005 %. Cena emisyjna w przeprowadzonej ofercie wyniosła 7,80 zł. Spółka przeniosła swoje notowania z NewConnect na rynek regulowany warszawskiej giełdy, wprowadzając nowe walory – 750.000 akcji serii K, 4.313.259 akcji serii E,F,G,H,I,J, które nie były dotychczas w obrocie oraz 3.310.415 akcji serii B, C, D, notowanych do tej pory na rynku NewConnect. Kapitał dzieli się obecnie na 12.355.504 akcji.

 

 

Dochód ze sprzedaży akcji pozwoli na rozwój najbardziej perspektywicznych produktów: iLumio oraz LiveBank w zakresie wejścia w nowe sektory, ewolucji modeli biznesowych, rozszerzenia funkcjonalności. Cele emisyjne obejmują również rozwój ekspansji zagranicznej produktów na kraje Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, Skandynawii, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej oraz USA.

Seria

K - 750.000 Akcji (Akcje oferowane przez emitenta - nowa emisja)

Seria

B, G, H, I - 620.000 Akcji (Akcje Zbywane oferowane przez Sprzedających)

Maksymalna liczba ofertowantch akcji

1.370.000 Akcji

Cena emisyjna

7,80 PLN

Wartość oferty publicznej

10.686.000,00 ZŁ

Podział na transze

Transza Detaliczna (TD) 150.000 Akcji Serii K

Podział na transze

Transza Inwestorów Intytucjonalnych (TII)

600.000 Akcji serii K

620.000 Akcji B. g, H, I

Publikacja prospektu

17.07.2015r.

Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego

do godz. 8.00 w dniu 08.09.2015r.

Składanie deklaracji nabycia

od 09.08.2015r. do 09.09.2015r.

Ewentualne przesunięcie między Transzami

do godz. 8:00 w dniu 10.09.2015r.

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym akcji oferowanych w poszczególnych transzach)

do godz. 8:00 w dniu 10.09.2015r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

od 09.08.2015r. do 09.09.2015r.

Planowany termin przydziału i zakończenie Publicznej Oferty

09.09.2015r.

Przydział Akcji i zakończenie Publicznej Oferty

09.09.2015r.