Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Kraków

al. Jana Pawła II 43b
Budynek Podium Park

31-864 Kraków

tel. +48 12 252 34 00
fax: +48 12 252 34 01
office@ailleron.com

02

Warszawa

Oxygen Park
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa

tel. +48 12 252 34 00
office@ailleron.com

03

Rzeszów

ul. Litewska 10
35-302 Rzeszów

tel. +48 12 252 34 00
fax: +48 12 252 34 01
office@ailleron.com

04

Bielsko-Biała

Nowe Miasto
ul. Legionów 26/28
Budynek B, 2 piętro
43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 12 252 34 00
office@ailleron.com

05

Dallas

3838 Oak Lawn Avenue,
Suite 1000
Dallas, TX 75219
United States

tel. +1 888 492 0005
kamil.fornal@softwaremind.com

06

Singapur

16 Raffles Quay
Quay33-03 Hong Leong Building
Singapore 048581

tel. +65 9383 9137
pradeep.sunkara@ailleron.com

Dane rejestrowe Ailleron SA

Ailleron SA, z siedzibą ul. Profesora Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276, REGON 120532280, NIP 945-209-16-26, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 3.706.651,20 zł opłaconym w całości.

Kontakt dla mediów

Anna Drużkowska
Head of Marketing

Anna Drużkowska
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.