Dlaczego banki korzystają z chatbotów?

Banking chatbots leverage artificial intelligence to comprehend and deliver seamless responses to customers. These special computer programs, also called as bots, are now capable of using Large Language Models (LLMs). This brings a higher level of performance to understand everyday language, find important information in documents, read tables, search databases, and provide quality answers. They also gather necessary details from customers to handle different business tasks efficiently.

 

Wdrożenie chatbotów pozwala bankom usprawnić operacje obsługi klienta, obniżyć koszty, poprawić dostępność i zwiększyć produktywność doradców ds. obsługi klienta.

 

Zamów bezpłatną konsultację z Chatbotem

Kluczowe cechy chatbotów bankowych

Since the banking sector deals with a lot of customer information and follows strict rules, chatbots must come equipped with essential features to adeptly handle these complexities.

 

  • Dostępność 24/7: dostęp do wsparcia bankowego w dowolnym momencie, zapewniając klientom pomoc i informacje poza normalnymi godzinami pracy

 

  • Rozumienie języka specyficznego dla bankowości: wykorzystuje zaawansowaną technologię (LLM) do interpretowania ludzkiego (naturalnego) języka i udzielania jasnych odpowiedzi w oparciu o zapytania klientów i terminologię banku

 

  • Zaawansowana analiza dokumentów: wyposażyć chatboty w dedykowane mechanizmy chunkingu do przetwarzania dokumentów bankowych, takich jak regulamin, tabele opłat i opisy produktów; wyspecjalizowane mechanizmy są zaprojektowane do dokładnego wyodrębniania danych ze złożonych formatów bankowych, takich jak obszerne tabele

 

  • Integracja wielokanałowa: płynnie łączy się z różnymi punktami kontaktu z klientem, w tym z bankowością cyfrową (Internet i aplikacja mobilna) oraz platformami mediów społecznościowych

 

  • Bezpośredni dostęp do danych klientów: umożliwia zalogowanym klientom zadawanie pytań dotyczących ich kont i przeprowadzanie transakcji za pośrednictwem prostych konwersacji.

 

  • Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: opracowany w celu spełnienia rygorystycznych standardów ochrony danych klientów i transakcji bankowych

 

  • Wydajna skalowalność: możliwość rozbudowy w celu płynnej obsługi większej liczby interakcji z klientami w miarę wzrostu popytu

 

  • Zmniejszona liczba błędów i błędnych interpretacji: zaprojektowany w celu uniknięcia halucynacji, przetestowany pod kątem minimalizowania niedokładności w odpowiedziach, kluczowy dla obsługi wrażliwych procesów bankowych

 

The conversational banking experience is about the perfect balance between technology and human-centric service. Let us introduce you to the delightful convenience of AI-powered Conversational Mobile Banking of the future! Watch the video and discover how every mobile banking interaction is a step towards a more personalized, effortless financial journey.

Wdrażanie chatbotów w bankowości

With the rise of advanced large language models (LLMs), we’re seeing a revolution in chatbot technology. Gone are the days of manually setting up chatbots with endless scenarios configuration. Now, we can streamline and automate this process, making chatbot deployment much more efficient. In banking, chatbots are transforming customer service by acting as digital assistants. They are also capable of supporting bank staff with internal tasks. Far from replacing human employees, these chatbots actually enhance their work by taking on some inquiries, which allows staff to focus on more complex and meaningful customer interactions.

leasetech-customer-platform

Zwiększenie wydajności i produktywności

Banking chatbots handle routine tasks like answering basic questions and fulfilling straightforward customer requests. This allows bank staff to dedicate more time to complex customer needs. Additionally, internal chatbots provide instant access to company policies and documentation, eliminating the need to search through various sources (documents, databases etc.).

Vector-1

Lepsze doświadczenie klienta

Available around the clock, chatbots offer prompt responses to basic inquiries, improving overall customer satisfaction.

banking-business

Dostarczanie cennych informacji

Through interactions, chatbots collect important customer data that bank staff can analyse to better understand customer preferences and needs. This information helps to tailor financial products and services more effectively.

Porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc Twojej organizacji w pełni wykorzystać chatboty!

Michał Walerowski

Business Unit Director AI/ML & Data Solutions

mężczyzna w koszuli i kurtce

Odkryj więcej usług, aby rozwinąć swój biznes!