Wyniki skonsolidowane (PLN)

  • Okres

  • Przychody ze sprzedaży

  • Zysk brutto ze sprzedaży

  • Zysk operacyjny

  • Zysk netto

  • Przypadający akcjonariuszom dominującym

  • Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym

  • EBITDA

  • Aktywa stałe

  • Aktywa obrotowe

  • Środki pieniężne

  • Kapitał własny

  • Zobowiązania

  • Suma bilansowa

  • Materiały do pobrania

  • Wyniki finansowe (XLS)

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (PDF)

  • Jednostkowe sprawozdanie finansowe (PDF)

  • Prezentacja wynikowa

  • Konferencja - video

  • Komunikat prasowy (PDF)

  2018

  (w tys.PLN)

  2019

  (w tys.PLN)

  2020

  (w tys.PLN)

  2021

  (w tys.PLN)

  2022

  (w tys.PLN)

  117 730
  140 661
  156 204
  216 832
  413 441
  32 305
  33 058
  47 787
  70 401
  118 615
  6 122
  4 102
  15 520
  27 424
  48 174
  5 011
  499
  9 431
  17 064
  38 545
  5 011
  499
  9 431
  7 454
  13 229
  0
  0
  0
  9 610
  25 316
  14 010
  12 498
  23 820
  35 755
  61 124
  57 119
  54 907
  74 121
  94 490
  209 645
  79 851
  79 513
  88 731
  180 626
  209 495
  5 523
  6 170
  23 713
  111 339
  89 406
  86 731
  86 948
  95 106
  215 456
  257 677
  50 239
  47 472
  67 746
  59 660
  161 463
  136 970
  134 420
  162 852
  275 116
  419 140
   • Okres

   • Przychody ze sprzedaży

   • Zysk operacyjny

   2018

   (w tys.PLN)

   2019

   (w tys.PLN)

   2020

   (w tys.PLN)

   2021

   (w tys.PLN)

   2022

   (w tys.PLN)

   39 687
   38 622
   48 770
   56 449
   63 982
   2 616
   -8 586
   129
   2 733
   -1 483