Zarząd

 • Rafał Styczeń - CEO Ailleron

  Rafał Styczeń

  CEO / Group CEO

  Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Ailleron. Przedsiębiorca i inwestor w spółkach nowych technologii. Współzałożyciel Comarch, jednej z największych firm technologicznych w Europie. Założyciel i Prezes Zarządu BillBird (2000-2004) a od 2014r. Ailleron – globalnego dostawcy usług technologicznych dla bankowości.

  W założonych przez niego spółkach technologicznych pracuje obecnie ponad 6 tys. ludzi, osiągając przychody przekraczające 1.5 mld zł. Absolwent AGH, SGH oraz GSB na Stanford University.

 • Grzegorz Młynarczyk

  Grzegorz Młynarczyk

  Wiceprezes Zarządu

  Wiceprezes i akcjonariusz Ailleron. Z branżą informatyczną związany od połowy lat dziewięćdziesiątych. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach (Motorola, CERN). Współzałożyciel WebSoft (1999) i od tego czasu aktywny inwestor w przedsięwzięcia oparte o innowacyjne technologie.

  W Ailleron odpowiada za wytyczanie strategii spółki, akwizycje i kluczowe inicjatywy biznesowe oraz ekspansję na rynkach zagranicznych. Absolwent AGH. Ukończył Executive Program in International Management na Stanford Graduate School of Business. Wykładowca na krakowskich uczelniach.

 • Piotr Piątosa

  Piotr Piątosa

  Wiceprezes Zarządu, COO

  Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Ailleron, odpowiedzialny za działalność operacyjną spółki, rozwój i realizację jej strategii oraz rozwój biznesu. Od 2021 roku wspiera również rozwój spółki zależnej Software Mind jako członek jej Rady Strategicznej.

  Posiada 25-letnie doświadczenie w branży IT, w tym 15 lat w zarządach. Karierę zawodową rozpoczął w Comarch S.A. w 1998 roku. W latach 2006-2015 jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Sektora Telekomunikacja przeprowadził transformację Comarchu z lokalnego gracza w dostawcę TOP 5 na świecie dla branży telco, podwajając przychody tego sektora. Jednocześnie w latach 2008-2011 był prezesem SoftM Software und Beratung, dostawcy ERP w Niemczech, gdzie przeprowadził pełną restrukturyzację firmy i zintegrował ją z Grupą Comarch. W latach 2015-2019 był prezesem Comarch Healthcare i Comarch Technologies, odpowiedzialnym za utworzenie i rozwój nowych biznesów Comarch, związanych z tworzeniem produktów IT dla podmiotów medycznych, świadczenia usług telemedycznych oraz budowy urządzeń IoT dla branży produkcyjnej, Industry 4.0, Telco i motoryzacyjnej. W latach 2019-2021 w Onwelo S.A. budował nowy biznes IT Outsourcing na rynkach DACH, odpowiadając za sprzedaż i dostawy usług. W latach 2021-2023 był prezesem ANT Solutions, producenta światowej klasy rozwiązań MES (Systemy Realizacji Produkcji), gdzie stworzył skalowalny model biznesowy dla dostawcy Industry 4.0 oraz przeprowadził transformację cyfrową i chmurową jego produktów.

  Ukończył studia magisterskie na Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej, studiował fizykę w Niemczech na Johannes-Gutenberg University Mainz oraz ukończył studia MBA na Oxford Brookes University / Polish Open University Krakow.

  Piotr jest żonaty, ma trójkę dzieci w wieku szkolnym i jest miłośnikiem ultramaratonów górskich oraz kolarstwa szosowego i górskiego.

 • Tomasz Król

  Tomasz Król

  Dyrektor finansowy / dyrektor finansowy grupy

  Od września 2019 roku Dyrektor Finansowy Ailleron. Od 2001 roku zdobywał doświadczenie w rozbudowanych strukturach grupy kapitałowej Armatura Kraków SA, gdzie w latach 2010-2017 pełnił funkcję Z-cy Dyrektora ds. Finansowych, a w latach 2017-2019 CFO Spółki i prokurenta samoistnego, pełniąc również funkcje Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej w spółkach z grupy. Był odpowiedzialny za całokształt polityki finansowej grupy kapitałowej, wprowadzał Armaturę Kraków SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, uczestniczył w zakończonych sukcesem procesach M&A kilku podmiotów, w tym grupy kapitałowej z podmiotami zagranicznymi.

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej oraz Audytu w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania procesowego Lean Management. Posiada tytuł Audytora Wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Rada nadzorcza

 • Bartłomiej Stoiński

  Bartłomiej Stoiński

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Główny wspólnik kancelarii prawniczej Stoiński Świerczyński oraz radca prawny Grupy IIF.Doświadczony radca prawny, specjalizuje się w prawie handlowym, prawie zamówień publicznych i prawie pracy. Bartłomiej Stoiński jest też członkiem Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.Bartłomiej Stoiński jest członkiem Rady Nadzorczej nie spełniającym kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

 • Jan Styczeń

  Jan Styczeń

  Członek Rady Nadzorczej

  Kierownik oddziału Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Doktor habilitowany w dziedzinie fizyki jądrowej. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w: Instytucie National de Physique Nucleaire et Physique de Particules, Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, Państwowej Agencji Atomistyki, Ośrodku badań GANIL, Komitecie Eksperymentów przy akceleratorze VIVITRON w IReS.Jan Styczeń zgodnie ze złożonym oświadczeniem jest ojcem Rafała Stycznia – Prezesa Zarządu Ailleron SA. Jan Styczeń jest członkiem Rady Nadzorczej nie spełniającym kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

 • Dariusz Orłowski

  Dariusz Orłowski

  Członek Rady Nadzorczej

  Od 20 lat Prezes Zarządu Wawel S.A. Inwestor z wieloletnim doświadczeniem, od grudnia 2020r. znaczący akcjonariusz Ailleron SA.

  Ekspert w zakresie finansów – w swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska od specjalisty ds. finansów poprzez kierownika działu finansów, zastępcę głównego księgowego po dyrektora finansowego i generalnego. Zasiada również w radach nadzorczych innych spółek, m.in. FFiL ŚNIEŻKA S.A. i Publicznej Spółki Akcyjnej „Łasoszci” z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Dariusz Orłowski jest członkiem Rady Nadzorczej nie spełniającym kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

 • Szymon Wałach

  Szymon Wałach

  Członek Rady Nadzorczej

  Ukończył studia na Montclair State University (NJ, USA), kierunek Finanse, ze stopniem Bachelor of Science.

  Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w Salomon Smith Barney jako analityk finansowy w obszarze bankowości inwestycyjnej. Był konsultantem w The Boston Consulting Group, gdzie prowadził projekty strategiczne gł. w segmencie finansowym. Pełnił funkcje managerskie w Pekao S.A./UniCredit, w PKO BP był doradcą Prezesa Zarządu, Dyrektorem Zarządzającym Pionem Klienta Detalicznego, a od 2018 r. dodatkowo pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego Pionem Strategii i Transformacji Cyfrowej, gdzie odpowiadał m.in. za strategię Banku, rozwój kanałów cyfrowych i aplikacji mobilnej (IKO), analitykę danych i CRM, rozwój innowacji i współpracy ze start-up’ami oraz wdrażanie nowego modelu pracy zwinnej (tzw.Agile@Scale). Od lipca 2022 r. Wiceprezes Zarządu InPost (Integer.pl) ds. Digital i Strategii.

  Wyróżniony za aktywność i osiągnięcia w obszarze digitalizacji sfery publicznej i biznesowej, m.in.: Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2018 r.) oraz Digital Shaper (2019 r.).

 • Filip Szubert

  Filip Szubert

  Członek Rady Nadzorczej

  Jest niezależnym doradcą w zakresie fuzji i przejęć oraz inwestycji private equity/venture capital, a także inwestorem giełdowym z ponad 25-letnim doświadczeniem.

  W 2001 roku, pracował w BRE Corporate Finance jako Starszy Konsultant, gdzie zajmował się projektami fuzji i przejęć w szczególności w branży energetycznej i finansowej. W latach 2002-2008, pracował w warszawskim biurze firmy doradczej McKinsey & Company jako Menedżer Projektów. W ramach pracy doradczej brał udział w projektach strategicznych i usprawniających działalność operacyjną dużych firm telekomunikacyjnych, przemysłowych oraz banków w Polsce, Europie Środkowej jak i na Bliskim Wschodzie. W latach 2008-2013 pracował w funduszu private equity Penta Investments jako Dyrektor Inwestycyjny.

  Ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Zarządzanie i Marketing (2001) oraz Kellogg School of Management, gdzie uzyskał tytuł MBA (2006). Ukończył także program egzaminacyjny Chartered Financial Analyst (2004).

Menedżerowie

 • Maciej Kasprzak

  Maciej Kasprzak

  Dyrektor generalny Usługi technologii finansowej

  Karierę rozpoczął jako specjalista ds. wdrożeń systemów Telco OSS. Od 2010 roku był odpowiedzialny za projekt IT dla branży telekomunikacyjnej i lotniczej. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał jako Project Manager, PMO Director oraz Head of Business Unit, tworząc innowacyjne systemy do zarządzania sieciami radiowymi, w tym 4G i 5G. Zarządzał również projektem wdrożeniowym dla globalnych liderów telekomunikacyjnych, takich jak Vodafone, Huawei, LG U+, Telefonica, Orange oraz EasyJet.Absolwent Wydziału Elektroniki i Komunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2020 roku dołączył do grupy Ailleron, gdzie odpowiada za dywizję Financial Technology Services.

  Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na krakowskim AGH. Od 2020 roku związany jest z grupą Ailleron, gdzie obecnie odpowiada za zarządzanie i rozwój obszaru Financial Technology Services.

 • Ireneusz Liberacki

  Ireneusz Liberacki

  Dyrektor generalny LiveBank

  Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży IT, pracował jako inżynier oprogramowania , architekt systemów , kierownik projektów i dyrektor usług w Comarch, nadzorując projekty wdrożeniowe platformy BSS na całym świecie Doświadczenie zdobywał pracując również jako konsultant zewnętrzny dla największych polskich firm telekomunikacyjnych jak Orange czy Polkomtel. Pracując dla ABB, stworzył i dostarczył strategię wideokonferencji i komunikacji dla wszystkich oddziałów ABB.

  Ukończył matematykę i informatykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W 2018 roku dołączył do grupy Ailleron, gdzie odpowiada za operacje i rozwój jednostki biznesowej LiveBank On Premise.

 • Kamil Portka

  Kamil Portka

  General Manager LeaseTech

  General Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w projektowaniu systemów Front Office, CRM i self-care w branży leasing. Pełnił funkcje od analityka biznesowego po sponsora projektu. Swoje doświadczenie zdobywał w jednej z największych firm leasingowych w Polsce- kolejno w obszarze Ryzyka, Wsparcia Sprzedaży i Rozwoju Produktów.

  Od 3 lat dynamicznie rozwija linię biznesową rozwiązań IT dla branży leasingowej, tworząc nowoczesne produkty i realizując projekty w metodykach zwinnych. W Ailleron odpowiedzialny za Business Unit LeaseTech.

 • Łukasz Byrski

  Łukasz Byrski

  Dyrektor ds. zarządzania produktami LiveBank

  Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży IT – w zarządzaniu projektami, testami i utrzymaniem. Absolwent kierunku Zarządzanie na krakowskim UEK. Swoją karierę w branży rozpoczynał jako quality engineer rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, a od 2015 roku zajmuje się zarządzaniem projektami wdrożeniowymi i rozwojowymi LiveBanku – rozwiązania wspierającego obsługę klientów banków w kanałach zdalnych (czat, audio, wideo). Doświadczenie zdobywał m.in. jako kierownik projektów oraz dyrektor operacyjny LiveBanku. Obecnie platforma LiveBank jest dostępna między innymi dla takich klientów, jak mBank, Santander, Citibank, Standard Chartered Bank. Od 2020 roku Łukasz dynamicznie rozwija LiveBank w modelu Software as a Service (SaaS).

 • Michał Walerowski

  Michał Walerowski

  Business Unit Director AI/ML & Data Solutions

  Michał od 15 lat wspiera klientów sektora finansowego w digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.
  Specjalizuje się w stosowaniu technologii z zakresu AI/ML oraz danych do budowania lojalności klientów i monetyzacji.

 • Dawid Klempka

  Dawid Klempka

  Dyrektor jednostki biznesowej Cloud

  Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami IT. Posiada szeroką wiedzę i osiągnięcia w dziedzinie cyfrowej transformacji, rozwijaniu aplikacji internetowych i mobilnych oraz dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, które pomagają organizacjom osiągać cele biznesowe. Pasjonat zwinnych metodyk oraz rozwiązań chmurowych.

 • Maciej Iliaszewicz

  Maciej Iljaszewicz

  Dyrektor jednostki biznesowej DevOps

 • Patrycja Leszek-Królikowska

  Patrycja Leszek-Królikowska

  Dyrektor działu biznesowego UX Lab

  W Ailleron od grudnia 2015 r. Jest odpowiedzialna za prowadzenie UX Lab, który wspiera realizację projektów UX/UI dla klientów głównie z branż finansowej, technologicznej i hotelarskiej. Jako certyfikowany moderator warsztatów Design Sprint jest entuzjastką Design Thinking oraz Customer Experience.

  Posiada ponad 12 lat doświadczenia w branży IT, w szczególności w dostarczaniu rozwiązań dla instytucji finansowych i banków na całym świecie. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku zarządzanie, specjalność zarządzanie projektami, oraz studia podyplomowe Knowledge management with usage of modern technology and IT systems (również na SGH).

linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.