białe logo ailleron
 • Akcjonariusz

 • Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna w organizacji z podmiotami powiązanymi

 • IIF Sp. z o.o.

 • IIF Ventures BV

 • Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna w organizacji

 • RMS Ventures LLC

 • Wrinzky Fundacja Rodzinna z podmiotami powiązanymi

 • Wrinzky Fundacja Rodzinna

 • Izabela Orłowska

 • ESALIENS TFI SA

 • Grzegorz Młynarczyk

 • Pozostali akcjonariusze

 • RAZEM

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział kapitałowy

Udział w głosach na WZA

2 948 653

5 382 473

23.87%

32.95%

2 566 844

5 000 664

20.77%

30.61%

129 591

129 591

1.05%

0.79%

86 524

86 524

0.70%

0.53%

165 694

165 694

1.34%

1.01%

2 882 861

4 430 871

23.33%

27.12%

2 790 661

4 338 671

22.59%

26.56%

92 200

92 200

0.75%

0.56%

904 600

904 600

7.32%

5.54%

700 687

700 687

5.67%

4.29%

4 918 703

4 918 703

39.81%

30.11%

12 355 504

16 337 334

100%

100%

Kapitał zakładowy

 • Akcje

 • Seria A

 • Seria B

 • Seria C

 • Seria D

 • Seria E

 • Seria F

 • Seria G

 • Seria H

 • Seria I

 • Seria J

 • Seria K

 • Suma

Liczba akcji

Liczba głosów

Wartość emisji (w PLN)

3 981 830

7 964 660

1 194 548,00

2 584 290

4 923 123

770 844,00

700 932

1 826 496

210 180,50

40 000

4 923 123

12 000,00

1 826 496

820 687

548 277,30

165 654

4 923 123

49 708,20

522 699

700 932

168 809,70

467 025

4 923 123

140 107,50

820 687

700 932

246 206,10

409 564

522 699

122 868,90

750 000

1 826 496

255 000,00

12 366 424

16 355 504

3 706 651,20

Kapitał zakładowy Ailleron SA dzieli się na 12 355 504 akcji o wartości nominalnej 0,30 zł każda. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K to akcje zwykłe, równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi - na każdą akcję serii A przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje serii A nie są dopuszczone do obrotu. Wszystkie akcje są w pełni pokryte i posiadają prawo do dywidendy. Spółka nie posiada akcji własnych