Bieżące notowania

 • Cena

  18.70 PLN

 • Zmiana

  0.05 PLN

 • Kurs otwarcia

  18.45 PLN

 • Maksimum

  18.70 PLN

 • Wolumen

  15410

 • %Zmiana

  0.27

 • Kurs odniesienia

  18.65 PLN

 • Intraday Low

  18.10 PLN

Historyczne notowania

Data:

 • Kurs otwarcia

  18.6 PLN

 • Wolumen

  8466 pcs.

 • Kurs zamknięcia

  18.65 PLN

 • Animatorzy rynku

  Trigon Dom Maklerski S.A
  ul. Mogilska 65
  31-545 Kraków
  tel: +48 126 292 456
  e-mail: sekretariat@trigon.pl

 • Doradca Prawny

  Michał Konieczny
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
  tel: +48 502 326 374
  e-mail: michal.konieczny@ailleron.com

Powiadomienia o transakcjach

Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Ailleron SA i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Ailleron SA.

23 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uruchomił system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego od 1 stycznia 2020 r. osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane powinny składać do UKNF powiadomienia, na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, w zakresie dokonanych transakcji.

Formularz elektroniczny umożliwia składanie powiadomień z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://19mar.knf.gov.pl.

„Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR” dostępna jest pod następującym adresem: Instrukcja użytkownika formularza

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF: awaryjny.19mar@knf.gov.pl .  Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

Scan Powiadomienia o transakcjach należy równolegle przesłać  do Ailleron SA na adres: inwestorzy@ailleron.com .

Wzór powiadomienia o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ.

Kod LEI Ailleron SA : 259400P756K38IJW1J17

Kod identyfikacyjny ISIN: PLWNDMB00010