• Grupa Ailleron, notowana na głównym rynku GPW, w 2022 roku wypracowała ponad 413 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 91% r/r) i 68 mln zł EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych – one-off)wobec 35,8 mln zł w 2021 roku. 
  • Zysk z działalności operacyjnej (bez one-off) wyniósł prawie 55,4 mln zł, co dajewzrost o 102% r/r  
  • Grupa wypracowała zysk netto (bez one-off) na poziomie 46 mln złw porównaniu do 17 mln zł w 2021 roku (wzrost o 170% r/r), a zysk netto jednostki dominującejwzrósł do 17,7 mln PLN (wzrost o 137% r/r). 
  • Sam IV kwartał był dla Grupy rekordowy, z przychodami na poziomie 123 mln zł oraz wynikami bez zdarzeń jednorazowych – prawie 26 mln zł EBITDA, 17,5 mln zł zysku netto i 8,6 mln zysku netto jednostki dominującej. parent company.  
  • Na wypracowany wynik finansowy w znacznej mierze miał wpływ dynamiczny rozwój Grupy Software Mind.  

 

„Strategicznym celem Grupy Ailleron jest rozwój dwóch niezależnych, rentownych i szybko rosnących międzynarodowo biznesów. Pierwszy obszar, realizowany pod marką Ailleron, to usługi i rozwiązania IT dla instytucji i firm z branży finansowej. Drugi obszar to budowa globalnego software house’u z polskimi korzeniami pod marką Software Mind, w projekcie realizowanym wspólnie z funduszem Enterprise Investors.” – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron SA. – „Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa rozwoju i osiągniętych wyników Software Mind i liczymy na dalszy rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Jeśli chodzi o Ailleron, cały zespół menedżerski intensywnie pracuje nad zwiększeniem rentowności tej działalności w 2023 roku oraz nad wzrostem skali biznesu w ramach wdrażania Nowej Strategii Rozwoju Ailleron SA na lata 2023-26.” – dodaje Rafał Styczeń. 

„Czwarty kwartał był kolejnym rekordowym kwartałem pod względem osiąganych wyników. Przełożyło się to również na uzyskanie rekordowych wyników w całym 2022 roku na każdym poziomie. W szczególności podkreślić należy 17,7 mln zł zysku nettojednostki dominującej(wzrost r/r o 137%). Warto zwrócić uwagę na wyniki osiągnięte przez samą Grupę Software Mind, która w 2022 roku zwiększyła przychody do poziomu 344 mln zł (+124% r/r) oraz osiągnęła 59,7 mln zł (bez one-off) zysku operacyjnego (EBIT).” – mówi Tomasz Król, CFO i Członek Zarządu Ailleron SA. – „Rozpoczęliśmy także wdrożenie Nowej Strategii Ailleron SA, gdzie kładziemy nacisk na poprawę rentowności i zdolności do generowania gotówki. Z końcem roku została wydzielona i sprzedana deficytowa działalność HotelTech, znacząco ograniczyliśmy budżety na rozwój własnych produktów na rzecz rozwoju usług, trwają prace nad ograniczaniem wzrostu kosztów oraz podpisaliśmy umowę z Bankiem ING na wdrożenie LiveBanku w modelu Cloud.”– dodaje Tomasz Król. 

Grupa Ailleron regularnie zwiększa strukturę przychodów i dywersyfikuje strumień przychodów o nowe rynki. W 2022 roku 76% przychodów spółki pochodziło z eksportu usług za granicą. Krajowi partnerzy odpowiadali za jedną czwartą przychodów.Dominującą częścią Grupy, zarówno pod względem skali działalności, jak i wyników, jest Grupa Software Mind, obejmująca dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla takich branż, jak e-commerce, online sports betting, telekomunikacja i life science.  

„Software Mind, po przeprowadzonych akwizycjach w Europie i Ameryce Południowej, to coraz mocniejszy gracz na rynku usług tworzenia oprogramowania w Europie Zachodniej i USA, zatrudniający ok. 1200 wysokiej klasy specjalistów IT. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych w 2022 roku wyników i mimo obserwowanego spowolnienia dynamiki rynku na początku obecnego roku pozostajemy optymistycznie nastawieni co do dalszego rozwoju naszego biznesu. W kolejnych miesiącach nie wykluczamy przejęć na kolejnych rynkach, co wiąże się z urealnieniem wycen potencjalnych firm do przejęcia.” – wyjaśnia Grzegorz Mlynarczyk, Prezes Software Mind. 

Po sprzedaży HotelTechu działalność Ailleron SA będzie skupiona na segmencie FinTech. W FinTechu poziom zrealizowanych przychodów w 2022 roku wyniósł prawie 64 mln zł (wzrost r/r o 13,5%). 

„Nasza nowa strategia dla segmentu FinTech zakłada koncentrację na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania, wspieranych gotowymi platformami i komponentami Ailleron dla branży finansowej. Dysponujemy ponad 300 wysokiej klasy specjalistami i kadrą menedżerską doświadczoną w budowaniu i wdrażaniu systemów IT w dużych bankach i instytucjach finansowych.” - mówi Marcin Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu i COO Ailleron SA. – „W ramach wdrażania nowej Strategii chcemy znacząco zwiększyć efektywność wykorzystania naszych specjalistów poprzez sukcesywne przesuwanie zasobów do projektów rozliczanych w modelu time&material. Chcemy znacząco przyspieszyć wzrost przychodów w segmencie FinTech i aktywnie pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów na nasze usługi i produkty. W ostatnich miesiącach podpisaliśmy m.in. umowę na wdrożenie platformy LiveBank w chmurze dla ING Banku Śląskiego oraz umowę na rozwój oprogramowania dla VeloBanku. Liczymy, że efekty naszych działań znacząco i trwale poprawią wyniki w ciągu kilku najbliższych kwartałów.” – dodaje Marcin Dabrowski. 

 

Ailleron SA jest grupą kapitałową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych (w tym z Doliny Krzemowej) oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Software Mind rozwijany jest wspólnie z Enterprise Investors – jednym z największych funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ailleron skupia się na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, głównie w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy innowacyjne rozwiązania IT oparte na technologii cloud i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wśród klientów Ailleron są takie banki jak Santander, Citibank, BNP Paribas czy Standard Chartered. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Blisko 80% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych. 

 

Share on social media

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

The Ailleron Innovation Forum, which brought together nearly 100 curious minds in Krakow, answered many questions. The event took place in the Manggha Museum of Japanese Art and Technique, where AIF attendees and our technology partners delved into five thematic streams related to the digital future of the financial industry in 2023 and beyond.

Czytaj więcej
abstract lines

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.