• Grupa Ailleron, notowana na głównym rynku GPW, w 2022 roku wypracowała ponad 413 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 91% r/r) i 68 mln zł EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych – one-off)wobec 35,8 mln zł w 2021 roku. 
  • Zysk z działalności operacyjnej (bez one-off) wyniósł prawie 55,4 mln zł, co dajewzrost o 102% r/r  
  • Grupa wypracowała zysk netto (bez one-off) na poziomie 46 mln złw porównaniu do 17 mln zł w 2021 roku (wzrost o 170% r/r), a zysk netto jednostki dominującejwzrósł do 17,7 mln PLN (wzrost o 137% r/r). 
  • Sam IV kwartał był dla Grupy rekordowy, z przychodami na poziomie 123 mln zł oraz wynikami bez zdarzeń jednorazowych – prawie 26 mln zł EBITDA, 17,5 mln zł zysku netto i 8,6 mln zysku netto jednostki dominującej.spółka dominująca. 
  • Na wypracowany wynik finansowy w znacznej mierze miał wpływ dynamiczny rozwój Grupy Software Mind.  

 

„Strategicznym celem Grupy Ailleron jest rozwój dwóch niezależnych, rentownych i szybko rosnących międzynarodowo biznesów. Pierwszy obszar, realizowany pod marką Ailleron, to usługi i rozwiązania IT dla instytucji i firm z branży finansowej. Drugi obszar to budowa globalnego software house’u z polskimi korzeniami pod marką Software Mind, w projekcie realizowanym wspólnie z funduszem Enterprise Investors.” – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron SA. – „Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa rozwoju i osiągniętych wyników Software Mind i liczymy na dalszy rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Jeśli chodzi o Ailleron, cały zespół menedżerski intensywnie pracuje nad zwiększeniem rentowności tej działalności w 2023 roku oraz nad wzrostem skali biznesu w ramach wdrażania Nowej Strategii Rozwoju Ailleron SA na lata 2023-26.” – dodaje Rafał Styczeń. 

„Czwarty kwartał był kolejnym rekordowym kwartałem pod względem osiąganych wyników. Przełożyło się to również na uzyskanie rekordowych wyników w całym 2022 roku na każdym poziomie. W szczególności podkreślić należy 17,7 mln zł zysku nettojednostki dominującej(wzrost r/r o 137%). Warto zwrócić uwagę na wyniki osiągnięte przez samą Grupę Software Mind, która w 2022 roku zwiększyła przychody do poziomu 344 mln zł (+124% r/r) oraz osiągnęła 59,7 mln zł (bez one-off) zysku operacyjnego (EBIT).” – mówi Tomasz Król, CFO i Członek Zarządu Ailleron SA. – „Rozpoczęliśmy także wdrożenie Nowej Strategii Ailleron SA, gdzie kładziemy nacisk na poprawę rentowności i zdolności do generowania gotówki. Z końcem roku została wydzielona i sprzedana deficytowa działalność HotelTech, znacząco ograniczyliśmy budżety na rozwój własnych produktów na rzecz rozwoju usług, trwają prace nad ograniczaniem wzrostu kosztów oraz podpisaliśmy umowę z Bankiem ING na wdrożenie LiveBanku w modelu Cloud.”– dodaje Tomasz Król. 

Grupa Ailleron regularnie zwiększa strukturę przychodów i dywersyfikuje strumień przychodów o nowe rynki. W 2022 roku 76% przychodów spółki pochodziło z eksportu usług za granicą. Krajowi partnerzy odpowiadali za jedną czwartą przychodów.Dominującą częścią Grupy, zarówno pod względem skali działalności, jak i wyników, jest Grupa Software Mind, obejmująca dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla takich branż, jak e-commerce, online sports betting, telekomunikacja i life science.  

„Software Mind, po przeprowadzonych akwizycjach w Europie i Ameryce Południowej, to coraz mocniejszy gracz na rynku usług tworzenia oprogramowania w Europie Zachodniej i USA, zatrudniający ok. 1200 wysokiej klasy specjalistów IT. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych w 2022 roku wyników i mimo obserwowanego spowolnienia dynamiki rynku na początku obecnego roku pozostajemy optymistycznie nastawieni co do dalszego rozwoju naszego biznesu. W kolejnych miesiącach nie wykluczamy przejęć na kolejnych rynkach, co wiąże się z urealnieniem wycen potencjalnych firm do przejęcia.” – wyjaśnia Grzegorz Mlynarczyk, Prezes Software Mind. 

Po sprzedaży HotelTechu działalność Ailleron SA będzie skupiona na segmencie FinTech. W FinTechu poziom zrealizowanych przychodów w 2022 roku wyniósł prawie 64 mln zł (wzrost r/r o 13,5%). 

„Nasza nowa strategia dla segmentu FinTech zakłada koncentrację na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania, wspieranych gotowymi platformami i komponentami Ailleron dla branży finansowej. Dysponujemy ponad 300 wysokiej klasy specjalistami i kadrą menedżerską doświadczoną w budowaniu i wdrażaniu systemów IT w dużych bankach i instytucjach finansowych.” - mówi Marcin Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu i COO Ailleron SA. – „W ramach wdrażania nowej Strategii chcemy znacząco zwiększyć efektywność wykorzystania naszych specjalistów poprzez sukcesywne przesuwanie zasobów do projektów rozliczanych w modelu time&material. Chcemy znacząco przyspieszyć wzrost przychodów w segmencie FinTech i aktywnie pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów na nasze usługi i produkty. W ostatnich miesiącach podpisaliśmy m.in. umowę na wdrożenie platformy LiveBank w chmurze dla ING Banku Śląskiego oraz umowę na rozwój oprogramowania dla VeloBanku. Liczymy, że efekty naszych działań znacząco i trwale poprawią wyniki w ciągu kilku najbliższych kwartałów.” – dodaje Marcin Dabrowski. 

 

Ailleron SA jest grupą kapitałową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych (w tym z Doliny Krzemowej) oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Software Mind rozwijany jest wspólnie z Enterprise Investors – jednym z największych funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ailleron skupia się na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, głównie w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy innowacyjne rozwiązania IT oparte na technologii cloud i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wśród klientów Ailleron są takie banki jak Santander, Citibank, BNP Paribas czy Standard Chartered. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Blisko 80% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych. 

 

Udostępnij w social mediach

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

Forum Innowacji Ailleron, które zgromadziło w Krakowie blisko 100 dociekliwych umysłów, odpowiedziało na wiele pytań. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie uczestnicy AFI i nasi partnerzy technologiczni zagłębili się w pięć strumieni tematycznych związanych z cyfrową przyszłością branży finansowej w 2023 roku i później.

Czytaj więcej
linie abstrakcyjne

Sprawmy, aby doświadczenia finansowe były
łatwe i przyjemne!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.