Segmenty biznesu

Dostarczamy innowacyjne, zaawansowane rozwiązania technologiczne dla największych banków, podmiotów z branży FinTech, operatorów komórkowych oraz sieci hoteli w Polsce i na świecie. Zapewniamy profesjonalny outsorcing usług informatycznych, dynamicznie poszerzając grono firm z nami współpracujących.

Wyniki spółki

Ailleron Trwa wczytywanie danych...
Okres Przychody netto ze sprzedaży EBITDA Zysk netto Pliki
Wyniki skonsolidowane (w tys. PLN)

Giełda

[ALL] Ailleron SA  jest spółką publiczną notowaną od 2015 roku na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W latach 2011-2015 spółka notowana była pod firmą Wind Mobile SA na rynku NewConnect.

Szczegółowe notowania →

Ailleron Trwa wczytywanie danych...
Zmiana %
P/E
P/BV

Akcjonariat

Formularz kontaktowy

Małgorzata Sobczyk
Investor Relations Manager
Małgorzata Sobczyk

  Animatorzy rynku
  DM BOŚ S.A.

  ul. Marszałkowska 78/80
  00-517 Warszawa

  Doradca Prawny
  Michał Konieczny

  Konieczny, Wierzbicki
  Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Powiadomienia o transakcjach

  Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Ailleron SA i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Ailleron SA.

  23 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uruchomił system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego od 1 stycznia 2020 r. osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane powinny składać do UKNF powiadomienia, na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, w zakresie dokonanych transakcji.

  Formularz elektroniczny umożliwia składanie powiadomień z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://19mar.knf.gov.pl.

  „Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR” dostępna jest pod następującym adresem:

  https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf.

  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF: awaryjny.19mar@knf.gov.pl .  Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

  Scan Powiadomienia o transakcjach należy równolegle przesłać  do Ailleron SA na adres: inwestorzy@ailleron.com .

  Wzór powiadomienia o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ.
  Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ.

  Kod LEI Ailleron SA : 259400P756K38IJW1J17
  Kod identyfikacyjny ISIN: PLWNDMB00010