Współczesny świat wszechobecnych danych, prowadzi do gromadzenia przez instytucje finansowe kosmicznej ilości informacji w celu poprawy obsługi klienta i usprawnienia transakcji. Branża finansowa wymaga więc odpowiednich narzędzi, aby sprostać nowym wyzwaniom informatycznym i biznesowym. Niniejszy artykuł poświęcony jest charakterystyce i funkcjonalności platform danych klientów (Customer Data Platform/ CDP) i hurtowni danych (Data Warehouse/ DWH), wskazując ich wyjątkowe zalety i przypadki użycia.

Jaki jest cel gromadzenia danych w Twojej organizacji?

Dystrybucja i integracja danych jest wyzwaniem w każdej organizacji, a może być jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku przestarzałych wewnętrznych systemów IT i wielu różnych typów danych. Jednak dzięki elastycznemu podejściu do gromadzenia danych i widokiem klienta 360° będzie to inspirująca i ekscytująca misja.;)

Customer Data Platform (CDP) i Data Warehouse (DWH) to dwa czołowe modele w dziedzinie zarządzania danymi. Chociaż oba są kluczowe dla przechowywania danych i narzędzi analitycznych, służą różnym celom. Który wybrać i jak wdrożyć najbardziej opłacalną i innowacyjną opcję dla swojej organizacji? Najpierw pomyśl “dlaczego”, a następnie płynnie przejdź do rozwiązania. Określ, czy chcesz intensywnie wykorzystywać dane w czasie rzeczywistym, tak aby stale pracowały na Twoje przychody i najwyższej jakości spersonalizowane doświadczenia (CDP), czy zamiast tego potrzebujesz statystycznych raportów na podstawie ustrukturyzowanych danych lub wewnętrznych danych wejściowych (DWH).

Z uwagi na koszt tych systemów, często wdraża się tylko jeden. Warto jednak pamiętać, że nie trzeba wybierać między danymi w spoczynku (DWH) a danymi w ruchu (CDP)... CDP przetwarza dane w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastową personalizację i większe zaangażowanie klientów. DWH zazwyczaj działa w oparciu o przetwarzanie wsadowe, zapewniając dogłębny wgląd w dane historyczne. Dlatego połączenie CDP i DWH może być preferowane dla organizacji ze specyficznymi wymaganiami biznesowymi i zaawansowanym oczekiwaniami dotyczącymi danych.

podstawowe dane klienta i dane transykcyjne dla monetyzacji danych w ACDP

Platforma danych klienta a hurtownia danych: zrozumienie różnic

Chociaż tematy związane z danymi są od wielu miesięcy coraz częściej poruszane, hurtownia danych nie jest nową koncepcją w świecie danych. Różne rodzaje DWH są niezbędne dla firm korporacyjnych czy instytucji finansowych i funkcjonują tam od lat. Różnią się one od platform danych klientów, chociaż zostały zaprojektowane do ścisłej współpracy z CDP w celu uzyskania najlepszej wydajności danych. Jakie są więc unikalne zalety i przypadki użycia obu rozwiązań?

Hurtownia danych to centralne repozytorium informacji, które mogą być analizowane w celu podejmowania lepszych decyzji strategicznych. Ponadto DWH gromadzi przetworzone dane w partiach z różnych systemów wewnętrznych, relacyjnych baz danych i innych źródeł. Rozwiązanie to udostępnia dane za pośrednictwem raportów aplikacji, pulpitów nawigacyjnych i zapytań analitycznych. Jest dedykowane dla działów IT (architektów rozwiązań i menedżerów IT) zarządzających silosami danych, jak odległe i ogromne konstelacje ;) To świetne wsparcie dla długoterminowej analizy danych historycznych z ustrukturyzowanymi danymi i ścisłymi zasadami kontroli dostępu. Jeżeli jednak spojrzymy głębiej, rozwój tego rozwiązania może być zbyt kosztowny. Zwłaszcza przy zwiększającej się ilości danych i tym samym obniżeniu elastyczności DWH. Wreszcie, nie gromadzi danych behawioralnych i ma niską wydajność zapytań, będąc nieprzystosowanym do naszego stale rozwijającego się świata cyfrowego.

Na szczęście, platforma danych klientów przychodzi na ratunek, z wieloma “zwinnymi” odpowiedziami na dzisiejsze wyzwania. CDP zapewnia lepszy dostęp do danych dla osób podejmujących decyzje na szczeblu kierowniczym i menedżerów produktu, dostarczając dane o klientach w czasie rzeczywistym z wysoką wydajnością, skalowalnością i opłacalnością. Z perspektywy biznesowej CDP zapewnia szybszą aktywację danych w celu lepszej personalizacji w różnych kanałach i mniej godzin inżynieryjnych spędzonych na dodawaniu nowych źródeł danych. W ten sposób umożliwia działom biznesowym i marketingowym tworzenie indywidualnego 360-stopniowego widoku klienta z wizualizacją danych. Dostęp do ciągłego strumienia wysokiej jakości danych o klientach ze wszystkich punktów kontaktu z klientem online i offline (takich jak aplikacje mobilne i strony internetowe, media społecznościowe lub hurtownia danych) ułatwia zrozumienie zachowań klienta (customer journey map) i jego oczekiwań.

CDP oferuje również wygodne funkcje dla działów IT, takie jak:

 • rozwiązanie oparte na zdarzeniach, gromadzące dane klientów z różnych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł w czasie rzeczywistym;
 • strumieniowe przesyłanie danych do zewnętrznych narzędzi i udostępnianie ich na żądanie;
 • przechowywanie ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych;
 • przechowywanie surowych i ulepszonych/ przekształconych danych (w źródłach anglojęzycznych: raw and enhanced / transformed data).

To wszystko jest możliwe dzięki unikalnej architekturze CDPobejmującej: Data Ingestion, Data Streaming & Transformation, Data Lakes (Raw and Enhanced), Operational Data Stores (ODS), API Gateway, Graph QL i Data Governance.

CDP vs. DWH by Ailleron PL

Co najważniejsze, CDP pozwala kompetentnie spożytkować wszystkie te dane w czasie rzeczywistym w celu poprawy obsługi klienta, prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych lub tworzenia nowych strumieni przychodów i napędzania sprzedaży. Brzmi idealnie, ale trzeba jeszcze wiedzieć jak prowadzić ten potężny statek kosmiczny ;) Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę ryzyko niskiej jakości surowych danych, szerszy dostęp do danych w organizacji oraz konieczność zaangażowania wielu działów w proces wdrażania CDP.

Z drugiej strony, DWH będzie wystarczające, jeśli Twoja firma ma kilka zdefiniowanych sposobów interakcji klienta z firmą oraz musi pomieścić szerszy zakres ustrukturyzowanych i zorganizowanych danych, takich jak sprzedaż, zapasy, dane finansowe i operacyjne. Najprawdopodobniej, rozszerzając swoją działalność, prędzej czy później zainwestujesz jednak w platformę danych klientów nowej generacji (next-generation Customer Data Platform).

Zastanów się więc przede wszystkim nad rolą zarządzania danymi klientów w Twojej organizacji. Czy musisz zapewnić swojej organizacji wgląd w dane w ramach samoobsługowego i dynamicznego modelu? Jeżeli tak, platformy CDP zapewnią dostęp do danych innym systemom i działom biznesowym. W naszym rozwiązaniu, Ailleron Customer Data Platform (ACDP), dane są ogólnodostępne i można je przeszukiwać, eliminując potrzebę wyodrębniania, przekształcania i ładowania ich z jednego systemu do drugiego przez wyspecjalizowanych inżynierów.

Pomyślne lądowanie dzięki elastycznemu i opartemu na danych podejściu w Ailleron Customer Data Platform

Po porównaniu zalet i wad CDP I DWHmożemy dojść do jednego wspólnego wniosku – najprawdopodobiej CDP lepiej, szybciej i skuteczniej radzi sobie z obecnymi wyzwaniami związanymi z danymi. Może też przynieść znacznie więcej satysfakcji i prawdziwej wartości dla całej organizacji, i to nie tylko dla technologicznych prekursorów. Łączenie wszystkich konstelacji ze świata big data i kreowanie demokratyzacji danych pomaga wszystkim dokonywać rozsądnych wyborów.

Jak wybrać właściwe rozwiązanie i dlaczego powinno to być głównie CDP?

Biorąc pod uwagę perspektywę biznesową, zauważamy powtarzające się wyzwania, takie jak wysokie zapotrzebowanie na dane w czasie rzeczywistym, długi czas wprowadzania na rynek i przygotowywania widoków danych oraz nowe rodzaje gromadzonych danych. Z drugiej strony, działy IT stoją przed wyzwaniami, takimi jak nowe źródła danych (lub źródła danych niezintegrowane z DWH), zwiększona ilość danych i wysokie koszty infrastruktury.

Zatem jakie kluczowe czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze rozwiązania do gromadzenia i przetwarzania danych? To zależy. Od wielkości firmy, profilu działalności, wyniku, który chcesz osiągnąć i wielu innych elementów. Doradzamy jednak 4 podstawowe czynniki pomagające w podjęciu decyzji , takie jak:

 • rodzaj danych , które mają być przechowywane i analizowane,
 • ilość i jakość danych przesyłanych do lejka danych,
 • wydajność pod względem dostępu do danych i oczekiwań dotyczących kosztów początkowych i bieżących,
 • różne oczekiwania dotyczące wykorzystania danych - czy są one dobrze zdefiniowane/znane, czy potrzebne jest elastyczne podejście.

Przede wszystkim, pomyśl o stale ewoluującym cyfrowym krajobrazie Twojej firmy i możliwości reagowania w przyszłości. Decydując się na CDP, sprawdź, czy Twoja platforma ma wszystkie wymienione poniżej funkcje, jak Ailleron Customer Data Platform (ACDP).

 • Pojedynczy widok klienta rejestruje zachowania klientów, takie jak częstotliwość zakupów, preferowane godziny zakupów oraz wzorce i bodźce interakcji online.
 • Tworzenie grupy docelowej umożliwia zespołom marketingowym wysyłanie kampanii za pośrednictwem preferowanego kanału komunikacji w porze dnia, w której dana osoba najprawdopodobniej zareaguje.
 • Modele predykcyjne z technologią ML umożliwiają firmie prognozowanie sukcesu kampanii poprzez analizę wcześniejszych interakcji z klientami.
 • Samodzielne zarządzanie swoimi danymi zapewnia informacje o klientach, których nikt inny nie może zdobyć.

Usługa Ailleron CDP organizuje przyjazne doświadczenia

Architektura CDP i rezultaty w zakresie monetyzacji danych

Architektura CDP jest fascynującym środowiskiem danych, warto więc przyjrzeć się jej bliżej. Po pierwsze, jest to architektura sterowana zdarzeniami, która zasila nasz lejek danych danymi historycznymi jednorazowo i nie musi być już aktualizowana, ponieważ zdarzenia są dystrybuowane do kolejnych zdarzeń. Następnie mamy strumieniowanie danych lub “jeziora” danych (data lakes), które są ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi danymi. Wypełniamy je maksymalną ilością danych i "ulepszamy" je, tj. nadajemy im wartość i status wglądu biznesowego, optymalizując i zmieniając ich format, aby był kompatybilny z naszym systemem.

Wszystkie te procesy są wspierane przez analitykę i wizualizację danych, ending with operacyjne magazyny danych , takie jak graf QL albo listy i tabele. Silnikiem umożliwiającym efektywne wykorzystanie wszystkich tych danych jest platforma klienta jako element strumieniowy, taki jak Kafka lub bramka API. Celem tej struktury jest uczynienie współpracy z różnymi komponentami danych łatwą, szybką i permanentną. W naszym przypadku Ailleron Customer Data Platform (ACDP) to platforma danych nowej generacji, tworzona i rozwijana w czasie rzeczywistym dzięki inspirującemu partnerstwu z Mongo DB.

Dzięki temu działanie ACDP jest zróżnicowane i wzbogaca całą organizację. Może to być innowacyjne centrum danych, łatwo dostępne zarówno dla specjalistów technicznych, jak i nietechnicznych. Nasze ACDP pozwala przedsiębiorstwom stać się bardziej responsywnymi i wnikliwymi poprzez udostępnianie i monetyzację danych ez konieczności ich kopiowania lub przenoszenia. Ponadto pozwala analitykom danych, inżynierom i twórcom aplikacji wydobywać wartość z danych w sposób, który nie jest możliwy w przypadku istniejących rozwiązań, takich jak hurtownie danych i starsze “jeziora” danych. Korzyści wdrożenia ACDP obejmują:

 • analizę danych i segmentację przetwarzaną przy użyciu uczenia maszynowego do kategoryzacji, segmentacji, rekomendacji produktów, powtarzających się transakcji, klasyfikacji transakcji i wykrywania anomalii;
 • proaktywne oferty i rekomendacje w czasie rzeczywistym oraz lepsze podejmowanie decyzji;
 • hiper-spersonalizowane dane dostarczane do użytku wewnętrznego dla systemów CRM lub raportowania;
 • przestrzeganie zasad zgodności i prywatności..

Wybierz model wdrażania, aby dopasować ACDP do swoich potrzeb

Kiedy zagłębisz się w nasze usługi w zakresie technologii finansowych, bardzo duża elastyczność jest jedną z naszych unikalnych propozycji wartości. Dlatego możemy dostosować model dostarczenia ACDP do możliwości i sytuacji klienta. I z tego punktu widzenia CDP jest technicznie łatwym tematem.

Pierwszym modelem współpracy z Ailleron jest Out-of-the-shelf Technology Stack. W tym podejściu możemy zbudować platformę z zalecanymi przez Ailleron komponentami, takimi jak MongoDB Data Lake, operacyjnymi magazynami danych MongoDB z danymi domeny, rozwiązania do strumieniowego przesyłania danych, GraphQL, bramka API i wiele innych. Wspólnie tworzymy centrum danych, aby zapewnić sukces naszym klientom.

Drugi model zmaksymalizuje potencjał istniejącej architektury IT poprzez stworzenie - Customer Technology Stack. Jeżeli preferujesz swój stos organizacyjny i chcesz go tylko uaktualnić o komponenty Ailleron, spełnimy wszystkie Twoje wymagania dorzucając specjalistyczną wiedzę #AilleronExperts w pakiecie.

Tzw. Bespoke Customer Data Platform to nasz trzeci model współpracy. Jest to opcja, która daje największe pole manewru obu stronom. Oferujemy tutaj zaprojektowanie i wdrożenie idealnie dopasowanego rozwiązanie, zgodnego z wymaganiami architektury korporacyjnej.

Zastanów się więc dwa razy nad najlepszą dla Ciebie opcją. Jeśli się wahasz lub kalkulujesz, jaki jest najpopularniejszy sposób wdrożenia na rynku finansowym, skorzystaj z praktycznej podpowiedzi Michała Walerowskiego, naszego Business Unit Directora AI/ML & Data Solutions.

- Wielu naszych klientów posiada swoją architekturę systemu, którą można w większym lub mniejszym zakresie wykorzystać. Jeśli użycie tych komponentów jest odpowiednie dla ostatecznej wydajności rozwiązania, jest to zalecane. Takie podejście zapewnia optymalizację finansową dzięki wykorzystaniu łatwo dostępnych komponentów i pozwala na elastyczność w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb instytucji finansowej. -

Hurtownie danych jako cenny arsenał w strategii zarządzania danymi

Chociaż Ailleron specjalizuje się w CDP, dostrzegamy również DWH jako ważne narzędzie do pracy z danymi w organizacji finansowej. Te dwa rozwiązania, używane w sposób zsynchronizowany, umożliwiają dostęp do wszystkich danych, których potrzebujesz i to w czasie rzeczywistym. Mogą współdziałać i wspierać się nawzajem, tworząc innowacyjne i funkcjonalne centrum danych bez powielania kosztów.

Jak więc CDP i DWH mogą ze sobą współpracować? DWH mogą sprostać wyzwaniom związanym z danymi przedsiębiorstwa, wspierając analitykę niezwiązaną z klientami i będąc systemem ewidencji dla przedsiębiorstw i magazynów danych. Idąc krok dalej, mogą również działać jako istotna część CDP.

Obecnie DWH są świetnymi repozytoriami w całym spektrum zarządzania danymi, a CDP są narzędziem dla użytkowników biznesowych do uzyskiwania dostępu i “odpalania” tych danych w projektowaniu doświadczeń klientów. Korzystanie z obu tych rozwiązań może poprawić doskonałą współpracę między biznesem a IT, zwłaszcza z perspektywy biznesowej. Wyobraź sobie, że nie musisz zawracać głowy działom IT każdym nowym zdarzeniem i możesz płynnie ulepszać doświadczenia klientów podczas ich wielokanałowej podróży, zabezpieczając wszystkie punkty styku z Twoją usługą.

Najczęstszą praktyką stosowaną w najbardziej innowacyjnych organizacjach jest przesyłanie szczegółowych danych dotyczących profilu klienta i transakcji z DW do CDP. Zapewnia to większą precyzję i dokładność podczas przeprowadzania analiz w całym przedsiębiorstwie w stale ewoluującym świecie danych.

Jak najlepiej wykorzystać swoje dane, aby uzyskać przewagę konkurencyjną?

Aby stworzyć dobrze przemyślaną, innowacyjną strategię zarządzania danymi i zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku finansowym, musisz zrozumieć obecny stan rzeczy. Zasadniczo wiele narzędzi umożliwia przechowywanie różnych typów danych, jeżeli jednak chcesz realizować i przewidywać oczekiwania Twoich klientów, musisz łączyć różne technologie i wykorzystywać wszystkie dane. CDP pobierają dane z DWH, ale magia dla wszystkich (funkcji kierowniczych, biznesu i działów IT) pochodzi z CDP, takich jak Ailleron Customer Data Platform.

ACDP może rozwiązać wyzwania związane z danymi klientów i zapewnić wgląd w dane, ale wdrożenie CDP wymaga zaangażowania ze strony wszystkich działów. Zarządzanie danymi musi być postrzegane jako proces z cyklami informacji zwrotnych i aktualizacji między zespołami klienta a dostawcą CDP.

Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach ACDP i skontaktuj się z naszymi ekspertami #AilleronExperts, aby przekształcić swoje #BigData w prawdziwą wartość. Odpowiednie narzędzie i wiedza ekspertów pomogą Ci przebić się przez szum informacyjny, dostrzec trendy, zagrożenia i możliwości oraz stworzyć strategię CDP nowej generacji. Pomyśl o CDP jak o zwrotnym statku kosmicznym w ogromnej przestrzeni kosmicznej z różnymi DWH... i wskocz na nasz pokład. ;)

Ailleron - Customer data platform as an answer for new data-driven challenges? 

Ailleron

Ailleron dostarcza innowacyjne usługi technologii finansowej i rozwiązania programowe dla banków, firm leasingowych, ubezpieczeniowych i fintech.

Share on social media

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w bankowości

Sztuczna inteligencja szturmem zdobywa wszystkie branże. Słusznie, ponieważ oferuje szeroki wachlarz zupełnie nowych możliwości. Jednak wiele instytucji wciąż nie chce przyjąć do wiadomości, że takie technologie nie są krótkotrwałymi trendami. W rzeczywistości są one dostępne już od jakiegoś czasu - teraz po prostu zasługują na większą uwagę niż kiedykolwiek wcześniej.

Read more
abstract lines

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.