Branża leasingowa – zwłaszcza w Polsce – przeżywa najbardziej ekscytujący okres w swojej historii. Przy sukcesywnym i dynamicznym rozwoju na przestrzeni ostatnich 25 lat można zauważyć skuteczność sprawdzonych rozwiązań, a tym samym zrozumieć niechęć do zmian na dobrze zorganizowanym i dobrze funkcjonującym rynku. Jednocześnie, pionierzy innowacji widzą już, że proaktywne działania, takie jak inwestowanie w nowe technologie i nieustanny proces optymalizacji, zwiększają szanse na utrzymanie się na szczycie w swojej branży.

Dodatkowo, potrzeby innych uczestników rynku, czy to klientów końcowych, czy doradców leasingowych, pozostają niezaspokojone. To otwarcie nie tylko dla branży leasingowej, ale także dla partnerów świadczących usługi ubezpieczeniowe, posprzedażowe oraz IT.
Pomimo korzystnych danych (średnio 19% roczny wzrost w ciągu ostatnich 25 lat) i obiecujących trendów, warto przyjrzeć się aktualnym wyzwaniom w branży IT i leasingu, aby utrzymać tak dynamiczny wzrost.

1. Konkurencja na rynku specjalistów IT wpływa na czas i koszty wdrażania nowych rozwiązań.

Patrząc na rynek pracy na przestrzeni ostatnich kilku lat, można zauważyć ciągły drenaż zasobów IT (od analityków, programistów, testerów, architektów po kierowników projektów) nie tylko przez istniejące i powstające firmy z sektora IT, ale także z innych sektorów, w szczególności z branży finansowej. Konkurencja między tymi podmiotami wpływa na wzrost kosztów tworzenia i utrzymania aplikacji biznesowych.
Branża finansowa, w tym leasingowa, chcąc przyciągnąć informatyków do pracy w swoich strukturach, walczy głównie argumentami finansowymi. Rodzi to pośrednio koszty dla co najmniej dwóch aspektów budżetu:

  • Zwiększone wymagania budżetowe dla projektów działu IT związanych z aplikacjami biznesowymi.
  • Wyższe pensje, jakie dostawcy oprogramowania są zmuszeni płacić swoim zespołom, aby nie przenosili się do innych firm lub sektorów gospodarki.

2. Opór niektórych firm leasingowych przed stosowaniem zwinnych metodologii zarządzania projektami, co wpływa na ich efektywność i konkurencyjność na rynku.

Nawet jeśli uważamy, że tworzenie i zatrudnianie zespołów IT będzie właściwym kierunkiem, pojawia się tu kolejne wyzwanie, polegające na współpracy tych właśnie zespołów w samej organizacji i z innymi działami biznesowymi.

Wraz z rozwojem technologii ewoluowały również metodyki prowadzenia projektów informatycznych, co zmienia sposób tworzenia i rozwijania aplikacji biznesowych w tych projektach. Niestety SCRUM to wciąż metoda dla wielu osób, które „nie będą z nami pracować”.

Dlatego, aby zwiększyć efektywność prowadzenia projektów informatycznych, większy nacisk należy położyć na podnoszenie kompetencji zarządzania projektami przy użyciu metod zwinnych przez pracowników firm leasingowych. Skoro metodyki zwinne sprawdziły się już w wielu branżach i projektach, branża leasingowa powinna je zaadoptować w jak najszerszym zakresie. Pomogłoby to w nawiązywaniu kontaktów zarówno z biznesem, jak i z dostawcami oprogramowania, a także umożliwiłoby szybsze i skuteczniejsze dostarczanie rozwiązań do klienta końcowego.

Podsumowując powyższe punkty, patrząc długoterminowo, firmy leasingowe powinny skupić się na swoich podstawowych obowiązkach, jednocześnie zwiększając swoje kompetencje w zespołach zarządzających projektami. Będą mogli wtedy przekazywać rozwiązania biznesowe dostawcom branży fintech, którzy następnie będą mogli wdrażać je również w swoich organizacjach.

3. Powolna integracja środowiska leasingowego

Do opisanego powyżej podejścia należy dodać potrzebę dalszej integracji firm leasingowych – co zostało wyraźnie podkreślone podczas obchodów 25-lecia Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Rzeczywiście jest to bardzo zachęcający sygnał, ponieważ wspólne działanie stwarza szanse na zwiększenie pozycji konkurencyjnej nowych podmiotów pojawiających się na rynku. Na razie są to jednak pojedyncze inicjatywy i należy mieć nadzieję, że to tylko kwestia czasu, kiedy będzie ich coraz więcej, co znacząco wpłynie nie tylko na poszczególne firmy leasingowe, ale na całą branżę.

W przeciwnym razie działającym w pojedynkę członkom ZPL znacznie trudniej będzie stawić czoła nowym graczom na rynku. Ich zaletą natomiast będzie to, że wejdą na dojrzały rynek, który przez uzależnienie od sektora bankowego i surowe regulacje wewnętrzne nie będzie na tyle elastyczny, aby móc dostosować się do zmieniających się wymagań współczesnej, nieustannie ewoluującej konkurencji.

Najwięksi gracze na rynku technologicznym GAFA myślą o bankowości (Google, Amazon, Facebook, Apple) i już zaczęli oferować niektóre aspekty tego typu usług. Kwestią czasu jest więc moment, w którym dostrzegą potencjał środka trwałego branży finansowej. Co więcej, wysoka kapitałochłonność, która jest wymagana do finansowania w branży leasingowej, raczej nie będzie dla nich problemem.

Elementami wspólnymi dla całej branży, pozwalającymi na konsolidację rynku i przygotowanie go na nowych graczy, mogą być ujednolicone aplikacje, odpowiadające na współczesne potrzeby i szybkie zmiany technologiczne. Dobrą prognozą na przyszłość jest to, że jedną z inicjatyw grupy digitalizacyjnej działającej przy ZPL jest ustanowienie wspólnego standardu przesyłania faktur wyłącznie w ustrukturyzowanej formie, co zoptymalizuje proces zakupowy dla firm leasingowych i dostawców aktywów. Obszarów, w których można osiągnąć wielkie korzyści, działając razem dla wspólnego celu, jest znacznie więcej. Podpis elektroniczny i jeden standard opłat leasingowych w e-commerce – to tylko niektóre przykłady, bez których firmom leasingowym trudno byłoby konkurować z fintechami.

4. Innowacyjne podejście do nowych produktów w branży IT

Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania, kolejnym ważnym zadaniem dla dostawców usług IT jest zapewnienie odpowiedniego oprogramowania. Firmy te powinny przeanalizować swoje podejście do tych zmian, tak żeby w swoich organizacjach przejść z modelu dostawcy oprogramowania na model stricte usługowy. Umożliwi to szybsze reagowanie na potrzeby obecnych i przyszłych uczestników branży leasingowej.

Jako organizacja mocno związana z branżą , Ailleron widzi, że proaktywny udział w zmianach technologicznych pozwoli na dalszy rozwój całego rynku i podniesienie poprzeczki potencjalnym nowym graczom. Dlatego Ailleron, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie oraz przekładając wizje na rzeczywistość, stara się być liderem w opracowywaniu najnowocześniejszych rozwiązań.

Ailleron - Lista rzeczy do zrobienia w branży leasingowej .

Ailleron

Zespół marketingowy Ailleron składa się z marketerów cyfrowych i twórców treści, którzy dostarczają spostrzeżeń i wiedzy specjalistycznej #AilleronExperts z całej organizacji. W przypadku pytań dotyczących mediów prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.