W pierwszej odsłonie wpisu poruszyliśmy pięć kwestii kluczowych dla leasingu online. Są to:

  • ocena potencjału kanału online dla danej firmy leasingowej,
  • oszacowanie niezbędnego czasu i budżetu na realizację projektu,
  • dbałość o pozytywne wrażenia klientów w nowym kanale sprzedaży,
  • pełne wykorzystanie potencjału kanału online
  • wsparcie klientów na każdym etapie procesu zakupowego.

Te obszary wydają się być kluczowe z punktu widzenia decyzji o realizacji takiego kierunku strategii. Sukces leasingu online opiera się jednak nie tylko na podstawowych czynnikach, ale także tych, które dodają pewne wartości do całego procesu i tym samym pozwalają danej firmie wyprzedzić konkurencję. Obszarów do poprawy jest wiele – a my wiemy, jak je wykorzystać, by rzeczywiście stały się one kluczem do sukcesu. Co zatem dodatkowo napędza leasing w cyfrowych kanałach?

Logistyka w leasingu online

Powszechnie wiadomo, że za każdą transakcją zakupową, (a o takich w tym przypadku mowa) kryje się proces dostarczenia produktu – najlepiej skonstruowany w sposób, który pozwala klientowi jak najszybciej cieszyć się nowym zakupem. Aby zrealizować ten cel niezbędne jest zaprojektowanie procesu odpowiedzialnego za tą usługę już na etapie koncepcji konstruowania business planu. Należy przewidzieć niezbędne integracje i synchronizacje finansowania z usługą wysyłki, w której, jak wiadomo, często uczestniczy dodatkowy partner (np. kurier). Jest to kluczowe z punktu widzenia zapewnienia pełnego zakresu usługi zakupu on-line oraz zadbania, by środek dotarł możliwie szybko do nabywcy. Ten proces może zostać uruchomiony bezpośrednio po podpisaniu umowy leasingowej zdalnie,, bądź może nastąpić tuż po spełnieniu określonych statusów umowy w przypadku decyzji o podpisaniu jej w wersji papierowej. Niezależnie jednak od metody, proces ten należy zaprojektować w atrakcyjny dla klienta sposób i wdrożyć tak, by umożliwiał jak najszybsze doręczenie oczekiwanego zakupu.

Backoffice

Za każdą decyzją strategiczną o zwiększeniu zasięgu działania firmy leasingowej poprzez wejście w dodatkowe kanały sprzedaży stoi chęć generowania wzrostów w postaci nowych transakcji. Ten sam cel przyświeca firmom leasingowym rozszerzającym swoją działalność o e-commerce. Wzrost sprzedaży z kolei wiąże się wprost ze zwiększeniem samego wolumenu klientów, a co za tym idzie, z koniecznością zapewnienia niezbędnej – automatycznej obsługi, jak choćby generowania niezbędnych dokumentów, obsługi faktur czy innych obszarów typowo administracyjnych. Bez odpowiedniej optymalizacji i przede wszystkim automatyzacji procesów backoffice w firmie leasingowej może być trudno sprostać temu wyzwaniu i odpowiednio zarządzać zadaniami w ramach nowego kanału sprzedaży.

Obsługa posprzedażowa

Otwierając się na nowy kanał sprzedaży należy także zaplanować jak zadbać o podtrzymanie relacji z klientami bezpośrednio po dokonanych transakcjach. Wiąże się z tym potrzeba automatyzacji procesów posprzedażowych w obszarach wsparcia klienta w trakcie trwania nowych umów. Z tym związane są takie usługi jak choćby dostarczanie faktur, realizacja prostych wniosków, czy możliwość wglądu do umów w dowolnym czasie. Naturalnie pasującym do tego miejscem jest Portal Klienta, który może stanowić podstawowy kanał komunikacji. W LeaseTech od lat specjalizujemy się w dostarczeniu takich technologii (po więcej szczegółów zachęcamy tutaj), a firmy leasingowe współpracujące z nami, jak i ich klienci, bardzo dobrze je oceniają.

Obsługa procesu kredytowego

Biorąc pod uwagę, że online’owy kanał sprzedaży, o którym tutaj mowa, przede wszystkim dedykowany jest do obsługi sprzedaży niedrogich i nieskomplikowanych produktów (komputer, tablet, telefon), to wspierać go powinien wprost dedykowany i w pełni automatyczny proces kredytowy. Klient przechodząc przez proces zakupowy musi mieć możliwość jego szybkiego zrealizowania – podzielenie procesu na etapy lub długie oczekiwanie na decyzję kredytową nie wchodzi w grę. Wszystko musi zadziać się płynnie podczas jednej sesji. Stąd też proces kredytowy dla kanału online musi być uniezależniony od często sztywnych reguł kredytowych leasingu w standardowej formie. W związku z tym wraz z koncepcją obsługi należy przygotować uproszczone procedury kredytowe, do zaimplementowania bezpośrednio w platformie obsługi. Jest to element absolutnie niezbędny do spełnienia założeń projektowych oraz wymagań rynku dotyczących uruchomienia sprzedaży w kanale e-commerce.

Wejdź w e-leasing, wejdź w przyszłość

Ostatnie miesiące to okres wzrastającego zainteresowania branży leasingowej wejściem w kanały online. Świadczą o tym choćby przewodnie tematy dwóch ostatnich wydarzeń branżowych to jest: E-leasing Day organizowany przez Związek Polskiego Leasingu oraz Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. W obu przypadkach dużo mówiono o tym jak efektywnie i skutecznie działać w przestrzeni on-line. Dowodów na skuteczność i opłacalność cyfrowego podejścia nie brakuje – a nasz zespół wie doskonale, jak wykorzystać ten potencjał.

Chętnie podzielimy się wiedzą na temat sposobów efektywnego ulepszania leasingu także i w tych – wskazanych powyżej obszarach. Nasze platformy stale podlegają ocenie rynku i jesteśmy przekonani, że na podstawie dobrych praktyk ze współpracy z naszymi klientami możemy zaproponować odpowiednie rozwiązania. Po więcej szczegółów zapraszamy do indywidualnego kontaktu.

Ailleron - 5 rzeczy, które wzmocnią Twój biznes leasingowy w Internecie - część 2 z 3

Ailleron

Zespół marketingowy Ailleron składa się z marketerów cyfrowych i twórców treści, którzy dostarczają spostrzeżeń i wiedzy specjalistycznej #AilleronExperts z całej organizacji. W przypadku pytań dotyczących mediów prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.