• Grupa Ailleron po III kwartałach 2023 roku wypracowała 340,6 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 17% r/r), w tym ok. 251,6 mln zł (74%) przychodów pochodzących z eksportu (wzrost o blisko 14% r/r).
  • W samym III kwartale br. Grupa utrzymała wysoki poziom przychodów w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku i zaraportowała 114,4 mln zł.
  • Segment FinTech, bez uwzględnienia przychodów z kontraktu Pekao, rósł dynamicznie w trzech pierwszych kwartałach z 40,1 mln zł w 2022 r. do 49,6 mln zł w 2023 r. (+24%), a w samym III kwartale 2023 r. wzrost ten przyśpieszył do 32% (z 15,1 do 19,9 mln zł).
  • Segment Technology Services (Grupa Software Mind),, pomimo trudnego otoczenia utrzymał wzrost i wypracował przychody na poziomie 289,2 mln zł (wzrost o 19% r/r).
  • Na poziom przychodów wyrażonych w PLN w trzecim kwartale (jak i w całym okresie trzech pierwszych kwartałów) znaczący wpływ miało umocnienie się PLN względem walut obcych.
  • Znormalizowany wynik EBITDA po III kwartałach br. wyniósł blisko 51,5 mln zł (wzrost o ok. 22% r/r).
  • Zysk netto Grupy Ailleron (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł 24,5 mln zł w porównaniu do 28,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (spadek o 14% r/r), spadek zysku netto wynika głównie z ponoszonych wyższych kosztów finansowych związanych z obsługą finansowania zewnętrznego jakie Software Mind zaciągnął w celu sfinansowania projektów M&A (wzrost r/r stawki referencyjnej EURIBOR) oraz z wpływu wyceny bilansowej sald denominowanych w walutach obcych z uwagi na niemal szczytowy w tym roku poziom kursów USD i EUR na dzień bilansowy.
  • Wyniki Grupy zostały znacząco obciążone jednorazowymi odpisami i rezerwami w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Bankiem Pekao SA.

Trzeci kwartał był pełen wyzwań, ale nawet pomimo trudnego otoczenia rynkowego – spowolnienia w branży IT i mocnego kursu złotego – wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe. O skuteczności naszych działań świadczy coraz silniejsza pozycja dwóch kluczowych segmentów: Technology Services i FinTechKażdy z tych obszarów odpowiada na obecne potrzeby klientów, co pozwoliło nam na osiągnięcie przewidywalnych przychodów – po trzech kwartałach br. wypracowaliśmy blisko 340,6 mln zł przychodów skonsolidowanych. Przychody Technology Services w trzecim kwartale (94,1 mln zł) liczone w PLN są porównywalne r/r, pomimo odczuwalnej presji na marżę operacyjną przez mocny kurs złotego i sytuację rynkową - mówi Tomasz Król, Członek Zarządu i CFO Ailleron SA.Z kolei segment FinTech bez uwzględnienia przychodów z kontraktu Pekao, rósł dynamicznie w trzech pierwszych kwartałach z 40,1 mln zł w 2022 r. do 49,6 mln zł w 2023 r. (+24%), a w samym III kwartale 2023 r. wzrost ten przyśpieszył do 32% (z 15,1 do 19,9 mln zł). Osiągnięte wyniki finansowe poświadczają, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Ailleron jest stabilna, a działalność gospodarcza jest rentowna. Nadal dominuje sprzedaż eksportowa przy coraz wyższej dynamice sprzedaży – dodaje Tomasz Król.

Przychody osiągnięte w III kwartale 2023 roku to efekt silnego wzrostu organicznego, a także konsolidacji spółek przejętych w procesach M&A. W omawianym okresie Grupa korzystała na długoterminowych partnerstwach i umowach, dzięki czemu uniknięto ryzyka związanego z krótkotrwałymi kontraktami i występowaniem tzw. ławki. Na wyniki Grupy wpłynęły także produkty wykorzystujące rozwiązania w modelu chmurowym oparte o artificial intelligence, machine learning czy data science. Zysk netto Grupy Ailleron (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł 24,5 mln zł w porównaniu do 28,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (spadek o 14% r/r). Spadek zysku netto wynika głównie z ponoszonych wyższych kosztów finansowych związanych z obsługą finansowania zewnętrznego, jakie Software Mind zaciągnął w celu sfinansowania projektów M&A (wzrost r/r stawki referencyjnej EURIBOR) oraz z wpływu wyceny bilansowej sald denominowanych w walutach obcych z uwagi na niemal szczytowy w tym roku poziom kursów USD i EUR na dzień bilansowy.

Trzeba zauważyć, że sytuacja walutowa na przestrzeni ostatnich miesięcy była wyjątkowo niepewna i stanowiła wyzwanie dla wyników Grupy. Z podobnymi zdarzeniami mierzył się prawie każdy polski biznes, którego przychody w znacznej części pochodzą z eksportu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Grupa posiada kredyt walutowy, którego kwartalna wycena, przy niemal szczytowych poziomach kursu EUR na koniec września, wpłynęła ujemnie na osiągnięty wynik netto Grupy. Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy Ailleron jest stabilna. Większość klientów reguluje swoje należności terminowo, przez co nie posiadamy zatorów płatniczych i nie odnotowujemy problemów z płynnością finansową. Wypłaciliśmy w tym roku również rekordową dywidendę ponad 12,3 mln zł – mówi Tomasz Król, Członek Zarządu i CFO Ailleron SA.

Raportowana strata operacyjna segmentu FinTech po III kwartałach 2023 roku wyniosła 4,9 mln zł. W związku z wypowiedzeniem umowy z Bankiem Pekao S.A. nastąpiła korekta przychodów i aktywów w wysokości blisko 3 mln zł, obejmująca należności handlowe oraz aktywa kontraktowe. Wynik operacyjny za dziewięć pierwszych miesięcy 2023 roku był nadal obciążony kosztami projektu (obejmującego koszty zespołu) w ramach Corporate Banking dla Banku Pekao S.A. (5,9 mln zł). Dodatkowo w ramach trzeciego kwartału Ailleron dokonał odpisu na należności wątpliwe, które wprost obciążają wynik segmentu FinTech. Eliminując z wyników negatywny wpływ realizowanego kontraktu w części Corporate w postaci kosztów projektu (5,9 mln zł) oraz odpis na należności wątpliwe (0,9 mln zł), osiągnięty wynik na poziomie segmentu FinTech byłby lepszy o 6,7 mln zł i osiągnąłby poziom dodatni na poziomie około 1,8 mln zł.

W wynikach za trzeci kwartał widać, że strategia rozwoju segmentu FinTech przynosi dobre efekty. Zdecydowaliśmy się na rozwój produktowy i tworzenie rozwiązań dopasowanych do naszych klientów oraz widocznych trendów na rynku – hiperpersonalizacji, automatyzacji oraz wielokanałowej komunikacji z klientem. Realizujemy pierwsze projekty wykorzystujące komercyjnie generatywną AI. Nie boimy się stwierdzenia, że jesteśmy pierwszym wyborem dla sektora bankowego w rozwiązaniach wysokotechnologicznych - mówi Piotr Piątosa, Wiceprezes Zarządu oraz COO w Ailleron SA.W segmencie FinTech poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie był na wyższym poziomie niż w okresie 2022 roku i wyniósł 49,6 mln zł, co daje wzrost o 13%, Usługi Financial Technology Services, jakie oferuje Ailleron, z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów jak LiveBank i zastosowaniem narzędzi low-code oraz komponentów AI i ML, w tym GenAI, wpisują się w przyszłość branży – dodaje Piotr Piątosa.

Operujący w ramach Grupy Software Mind segment Technology Services, po III kwartałach br. pomimo trudnego otoczenia rynkowego wypracował sprzedaż na poziomie ok. 289,2 mln zł, co oznacza wzrost 3 o 19% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku (242,4 mln zł). Efekt konsolidacji akwizycji, jakie były realizowane przez Software Mind, jest ujęty w wynikach dopiero od marca 2022 roku. Zysk operacyjny po III kwartałach 2023 roku wyniósł 39,9 mln zł, w porównaniu do niemal 37 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sam trzeci kwartał był nieco słabszy marżowo z uwagi na brak chociażby rozliczeń kontraktów długoterminowych w segmencie Amplitiv (obejmującym klientów telekomunikacyjnych), jaki miał miejsce w II kwartale 2023 roku. Segment Technology Services osiąga stabilne wyniki i generuje istotny poziom gotówki – na koniec III kwartału to poziom ok. 103 mln zł (gotówka netto ok 28,3 mln zł).

– Jesteśmy na progu przełomu technologicznego, który zrewolucjonizuje każdą gałąź gospodarki. Przy obecnej strukturze Grupy korzystamy zarówno na rosnących potrzebach cyfryzacji i digitalizacji, jak i na coraz mniejszym koszcie rozwoju technologii – co wiąże się z wykorzystaniem AI i własnych rozwiązań technologicznych. Nie da się zaprzeczyć, że przyszłość będzie napędzana przez firmy takie jak nasza – dodaje Piotr Piątosa, Wiceprezes Zarządu oraz COO w Ailleron SA.

Nagranie z konferencji wynikowej Ailleron dostępne tutaj wyniki konferencji tutaj (w języku polskim).

Zachęcamy również do zapoznania sięz raportem okresowym.

Już blisko 75% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych. W III kwartale 2023 roku sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 251,6 mln zł i osiągnęła dynamikę blisko 14% r/r. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej.

Ailleron SA jest grupą kapitałową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych (w tym z Doliny Krzemowej) oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Software Mind rozwijany jest wspólnie z Enterprise Investors – jednym z największych funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ailleron skupia się na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, głównie w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy innowacyjne rozwiązania IT oparte na technologii cloud i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wśród klientów Ailleron są takie banki jak Santander, CitiBank, BNP Paribas czy Standard Chartered.

Udostępnij w social mediach

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

Forum Innowacji Ailleron, które zgromadziło w Krakowie blisko 100 dociekliwych umysłów, odpowiedziało na wiele pytań. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie uczestnicy AFI i nasi partnerzy technologiczni zagłębili się w pięć strumieni tematycznych związanych z cyfrową przyszłością branży finansowej w 2023 roku i później.

Czytaj więcej
linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.