FacebookTwitter Zarząd Wind Mobile zakończył I kwartał 2015 roku z dużym sukcesem. Grupa zanotowała 5-krotny wzrost przychodów w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, który wyniósł blisko 13 mln zł. EBITDA oraz zysk netto został wypracowany na poziomie 1,9 mln zł i 1,1 mln zł, co przekłada się odpowiednio na wzrost o 104% i 89%. W ramach prowadzonej działalności operacyjnej okres ten wypełniony był kontraktacjami znaczących projektów sprzedażowych – podpisaniem umowy z niemieckim Commerzbankiem oraz podnoszeniem sprzedaży iLumio w sieciach hotelowych o charakterze międzynarodowym. Wszystko to w przeddzień oferty publicznej i procesu przeniesienia notowań na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

WYNIKI FINANSOWE

Przychody Grupy Wind Mobile z I kwartału tego roku wyniosły 13 mln zł w zestawieniu z kwotą 2,66 mln zł uzyskaną w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Przychód z działalności operacyjnej wyniósł 1,3 mln zł (wzrost o 101%), EBITDA wyniosła 1,9 mln zł (wzrost o 104%), a zysk netto to kwota 1,1 mln zł (wzrost o 89%).

Znaczący wzrost przychodów naszej Grupy jest przede wszystkim wynikiem połączenia spółki Wind Mobile z podmiotem zależnym - Software Mind. Z pewnością pokazuje to jednak rozmiar potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych kwartałach, a nawet latach przy założeniu efektownego wykorzystana synergii będącej następstwem konsolidacji obu podmiotów – wskazuje Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Wind Mobile SA.

Biorąc pod uwagę stan na koniec 2014 r., wzrostowi uległa także wartość kapitału obrotowego netto. Kolejny rekordowy wynik Grupy na poziomie 26,3 mln zł pozwala na obiecującą ocenę zarówno potencjału rozwojowego firmy, jak i zabezpieczenia obsługi zadłużenia obligacyjnego.

WZROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

W I kwartale roku Grupa zawarła szereg istotnych umów mieszczących się w ramach dwóch głównych kierunków rozwoju, którymi są ekspansja zagraniczna oraz sprzedaż produktów własnych. Dynamiczny rozwój oraz docieranie z ofertą do coraz bardziej wymagających klientów odzwierciedla wybraną przez Zarząd strategię stopniowego powiększania udziału produktów własnych w całości sprzedaży Spółki.

Działania sprzedażowe LiveBank na rynkach europejskich przyniosły pierwsze kontrakty, wśród których znalazło się przede wszystkim znaczące wdrożenie dla Commerzbank na rynku niemieckim. Commerzbank AG to drugi co do wielkości niemiecki bank. Produkt Live Bank stanowiący wirtualny oddział bankowy zostanie udostępniony milionom klientów detalicznych w Niemczech. Drugi sztandarowy produkt Spółki – iLumio – w szybkim tempie zyskał miano lidera rynku polskiego w obszarze rozwiązań technologicznych dla branży hotelarskiej, a w I kwartale tego roku z powodzeniem był ofertowany również na rynkach zagranicznych oraz w nowych segmentach rynku. Po kontraktacji niesieciowych obiektów, przyszedł czas na sprzedaż do międzynarodowych sieci hotelarskich takich jak: Hilton, Best Western, Holiday Inn. Potencjał rozwoju iLumio poszerzany jest również przez wejście w nowe sektory rynku, w tym również rynek szpitalny, czego przykładem jest wdrożenie platformy dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Miniony okres bez wątpliwości można zaliczyć do przełomowych dla rozwoju naszej oferty. Rozmiar i prestiż wdrożenia oraz światowy kierunek rozwoju bankowości sytuują nasz produkt LiveBank w grupie najbardziej nowatorskich i pożądanych rozwiązań wykorzystywanych w sektorze finansowym. Wierzymy, że tak jak platforma stworzona dla mBank umożliwiła nam współpracę z kolejnymi bankami w Polsce, tak pionierska implementacja dla czołowego banku w Niemczech otworzy nam drogę do zawarcia kolejnych kontraktów zagranicznych. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy z potencjalnymi klientami, których przebieg jest bardzo obiecujący – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Wind Mobile SA

Aktualnie przeprowadzany jest szereg pilotażowych wdrożeń i projektów analitycznych dla kolejnych klientów. Profile firm zainteresowanych współpracą rodzą perspektywę dużego rozwoju w kolejnych okresach działalności. Spółka rozpoczęła również budowanie sieci partnerów dystrybuujących produkt na odległych rynkach. Współpraca partnerska została nawiązana na rynkach Izraela, Skandynawii oraz Emiratów Arabskich.

GŁÓWNE PIĘTRO WSE

Rosnący potencjał organizacji, ograniczony dostęp do kapitału oraz stosunkowo niski poziom płynności obrotu giełdowego w odniesieniu do kapitalizacji Grupy, wpłynęły na uruchomienie przez Zarząd w roku 2014 procesu przenoszenia notowań na rynek regulowany GPW.

W dniu 15 grudnia 2014 roku do Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęła część rejestracyjna prospektu emisyjnego Spółki dominującej. 6 maja br. Akcjonariusze Wind Mobile pojęli decyzję o emisji do 750 tys. akcji serii K bez prawa poboru i podjęciu działań związanych z przeniesieniem notowań spółki z NewConnect na rynek główny GPW. 11 maja złożona została do KNF część ofertowa prospektu emisyjnego Spółki

Środki pozyskane w ramach emisji publicznej, Grupa ma zamiar przeznaczyć na rozwój produktów własnych oraz na globalną ekspansję.

Plan Zarządu przewiduje przeprowadzenie oferty publicznej i przeniesienie notowań jeszcze w II kwartale br.

 

Udostępnij w social mediach

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

Forum Innowacji Ailleron, które zgromadziło w Krakowie blisko 100 dociekliwych umysłów, odpowiedziało na wiele pytań. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie uczestnicy AFI i nasi partnerzy technologiczni zagłębili się w pięć strumieni tematycznych związanych z cyfrową przyszłością branży finansowej w 2023 roku i później.

Czytaj więcej
linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.