Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 60 instytucjach publicznych, z którymi obywatele kontaktują się najczęściej. Ponad dwa i pół roku po wejściu w życie ustawy o języku migowym, nadal aż 52 proc. zbadanych podmiotów nie wdrożyła w życie rozwiązań pozwalających na komunikowanie się z osobami niesłyszącymi. Przykładem dobrych praktyk stała się w tym przypadku organizacja komercyjna – Bank Zachodni WBK, który dzięki produktowi LiveBank, zaprojektowanym i wdrożonym przez krakowską spółkę Software Mind należącą do grupy Wind Mobile, stał się przyjazny osobom przez innych wykluczonym.

Od trzech lat w Polsce obowiązuje ustawa o języku migowym, która nakłada na podmioty publiczne obowiązek wprowadzenia udogodnień i narzędzi umożliwiających informowanie, kontakt oraz świadczenie usług osobom z wadami słuchu. Mimo to, większość skontrolowanych przez NIK instytucji publicznych nie była przygotowana do kontaktów z takimi osobami. Obywatele niedosłyszący i posługujący się językiem migowym nadal mają problemy z załatwieniem najprostszych spraw w instytucjach tzw. pierwszego kontaktu tj. w urzędach miejskich, skarbowych, komendach policji czy w oddziałach ZUS.

Usługa LiveBank, należąca do rodziny rozwiązań LiveBranch, będącymi wirtualnymi oddziałami, jest odpowiedzią na problemy osób głuchych, którą w swoich działaniach operacyjnych zastosował już Bank Zachodni WBK. To nowoczesna platforma pozwalającą tworzyć wirtualne kanały obsługi klienta z wykorzystaniem transmisji video i współdzielenia pulpitu. Umożliwia ona konsultantom interaktywną prezentację oferty i usług w czasie rzeczywistym, a dzięki mechanizmom uwierzytelniania i autoryzacji, platforma gwarantuje również pełne wsparcie realizowanych transakcji w „wirtualnych placówkach”. Przydatną funkcją LiveBranch są interaktywne ekrany pozwalające każdej ze stron modyfikować parametry produktu czy wypełniać dokumenty, a efekty zmian są natychmiast widoczne dla obydwu stron. Szyfrowane przesyłanie plików, zdjęć dokumentów czy podpisanych wniosków przyczynić się może do szybszego załatwienia spraw w różnych instytucjach, bez stania w długich kolejkach. Istnieje również możliwość wdrożenia trójstronnych wideokonferencji, które umożliwiają klientowi jednoczesny kontakt ze swoim doradcą, jak i ekspertem w danej dziedzinie, czy osobą tłumaczącą na język migowy.
 "Bardzo cieszymy się, że nasze rozwiązanie znalazło zastosowanie w instytucji finansowej o tak dużym potencjale. Obecnie już ponad 3,5 mln klientów Banku Zachodniego WBK należącego do Grupy Santander ma dostęp do usług świadczonych z wykorzystaniem kanału wideo. Jesteśmy przekonani, że platformę funkcjonującą na tej samej zasadzie mogą zastosować urzędy i instytucje publiczne w całej Polsce. Nasze rozwiązania już niejednokrotnie były z sukcesem stosowane w różnych segmentach rynku, ponieważ zawsze dostosowujemy produkty do konkretnych wymagań środowiska w jakim przyjdzie im funkcjonować. Osoby głuche w czasach dynamicznie rozwijających się technologii komunikacji na odległość nie mogą być wykluczone z życia publicznego i pomijane przez państwo. LiveBank wspiera obsługę w bankach ale już w tej chwili prowadzimy wdrożenia i rozwijamy rozwiązania z naszej linii produktowej „Live”, które znajdują swoje zastosowanie w wielu innych branżach przyczyniając się do bardziej aktywnego wspierania osób o różnym stopniu niepełnosprawności." – komentuje Grzegorz Młynarczyk, Wiceprezes Grupy Wind Mobile.

Jak ustalili kontrolerzy NIK, jedną z przyczyn złej sytuacji, była nieznajomość występujących u osób głuchych ograniczeń w komunikowaniu się z otoczeniem. Niemal wszystkie instytucje komunikaty przeznaczone dla ludzi niedosłyszących i głuchych przedstawiały w języku pisanym, błędnie zakładając, że wszyscy głusi w pełni rozumieją ten język. Tymczasem dla części osób głuchych język pisany jest językiem obcym – bardzo trudnym do opanowania, a jedynym w pełni zrozumiałym, podstawowym językiem jest język migowy.

"Jeśli osoba słysząca chce szybko załatwić sprawę to bierze do ręki telefon i dzwoni. A co może zrobić osoba głucha? Różne instytucje od pewnego czasu ułatwiają swoim głuchym klientom bezpośredni kontakt. Jedni robią to korzystając z usługi tłumaczenia na odległość, a inni – tak jak Bank Zachodni WBK – zatrudniają osoby, które dobrze znają polski język migowy. Usługa LiveBank dobrze odpowiada na potrzeby osób głuchych, bo zatrudnione w niej konsultantki naprawdę posługują się polskim językiem migowym. Jest to więc rozwiązanie, które gwarantuje wysoką jakość, a sposób wdrożenia usługi jest w tym przypadku wręcz modelowy. Miejmy nadzieję, że możliwość kontaktu z migającym doradcą w BZ WBK to dopiero początek drogi, ponieważ podobne usługi powinny udostępniać zarówno firmy, jak i instytucje publiczne. A zacząć warto od uruchomienia możliwości korzystania z systemu 112 przez osoby głuche." – tłumaczy Piotr Kowalski z Polskiego Związku Głuchych.

Share on social media

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

The Ailleron Innovation Forum, which brought together nearly 100 curious minds in Krakow, answered many questions. The event took place in the Manggha Museum of Japanese Art and Technique, where AIF attendees and our technology partners delved into five thematic streams related to the digital future of the financial industry in 2023 and beyond.

Czytaj więcej
abstract lines

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.