Paweł Stach, Właściciel produktu LeaseTech

Czas czytania: 7 min

W obliczu nieustannie rosnącej sprzedaży internetowej, która w Europie notuje wzrosty o kilkanaście procent rocznie, sektor B2B z 40% udziałem w transakcjach wyłania się jako bardzo interesujący kierunek rozwoju dla firm leasingowych. Te instytucje, będące filarem finansowania przedsiębiorstw, mogą znaleźć w finansowaniu zakupów online środków trwałych i wyposażenia "łakomy kąsek" do zwiększenia swojej przewagi rynkowej. To także szansa na transformację usług leasingowych i wprowadzenie innowacji w finansowaniu.

Leasing w e-commerce B2B

Leasing, tradycyjny filar wsparcia przedsiębiorstw, zyskuje nowe oblicze w środowisku online. Korzyści podatkowe, jakie niesie leasing, takie jak pełne wliczanie rat w koszty czy możliwość odliczenia VAT, niezmiennie czynią go atrakcyjną opcją dla firm. Jednakże, w europejskim krajobrazie e-commercetylko nieliczne spółki leasingowe zrobiły krok naprzód, adaptując swoje usługi do potrzeb handlu internetowego. Przestrzeń na konkurencję wydaje się dość oczywista, zwłaszcza przy wysokich marżach stosowanych przez pierwszych graczy. Co zatem stanowi barierę wejścia dla nowych uczestników rynku?

Wyzwania połączenia leasingu z e-commerce B2B

Wprowadzenie leasingu w zakupach online staje przed wieloma wyzwaniami. Pierwszym z nich jest struktura podmiotów rynku e-commerce B2B. Nie jest tak łatwo oszacować liczbę podmiotów sprzedających on-line przedmioty, które można zakwalifikować jako środki trwałe lub wyposażenie, ani wartość obrotu tego typu asortymentu. Rynek e-commerce to w większości obrót towarami o niskiej wartości.

Kolejnym wyzwaniem są dominujące na rynkach duże platformy e-commerce. Przekonanie ich do współpracy z firmami leasingowymi w obszarze finansowania nie jest łatwe, a jeśli już dojdzie do porozumienia, to platformy te często narzucają swoje rygorystyczne warunki i reguły współpracy. Dostosowanie się do tych warunków wymaga elastyczności i możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się reguły, co dla wielu firm leasingowych może być wyzwaniem, szczególnie jeśli te regulacje wpływają na marżę i modele cenowe.

Aspekt integracji technologicznej także nie jest bezproblemowy. Integracja sklepów internetowych z systemami firm leasingowych to wielowymiarowe przedsięwzięcie, kosztowne i wymagające organizacyjnie. Przekonanie sklepów internetowych do integracji z konkretną spółką leasingową może być trudne, zwłaszcza jeśli konkretne podmioty już współpracują z innym dostawcą finansowania. Firmy leasingowe muszą być więc gotowe do inwestowania w systemy, które będą kompatybilne ze zróżnicowaną architekturą e-commerce, co wiąże się z długotrwałym procesem i koniecznością ciągłych aktualizacji.

Wewnętrzne zmiany w firmach leasingowych również są niezbędne. Przejście na rynek e-commerce wymaga strategicznej decyzji i inwestycji. Konieczne jest stworzenie dedykowanych zespołów i procesów, które będą w stanie obsłużyć nowe kanały sprzedaży i zapewnić wsparcie klientom w środowisku online. To z kolei wymaga inwestycji w szkolenia, rekrutację odpowiednich talentów i rozwój technologii.

Korzyści z połączenia leasingu i handlu e-commerce

Integracja usług leasingowych ze sklepami internetowymi w transakcjach B2B może być dla firm leasingowych, które zechcą wejść w ten obszar działalności istotnym przełomem, przynosząc szereg korzyści. Otwierając nowy kanał dystrybucji, firmy leasingowe mogą przede wszystkim liczyć na zwiększone obroty. Zautomatyzowany charakter tego kanału obiecuje nie tylko wzrost sprzedaży, ale i wyższą rentowność.

Dzięki integracji z platformami e-commerce, firmy leasingowe mogą przyciągnąć nowych dostawców i zaoferować im nie tylko obsługę finansowania ich klientów, ale i bardziej kompleksowe usługi finansowe, które wpierają rozwój biznesowy dostawców.

Firmy leasingowe, integrując swoje usługi z e-commerce, odpowiadają także na ewoluujące oczekiwania swoich stałych dostawców. W obliczu przenoszenia biznesu do przestrzeni cyfrowej, dostawcy oczekują, że partnerzy finansowi dostosują swoje procesy do obsługi online. Taka adaptacja nie tylko umacnia relacje z obecnymi partnerami , ale również stanowi wyróżnik na rynku, podkreślając gotowość firmy leasingowej do wspierania ciągłego rozwoju i cyfryzacji handlu B2B.

Nie można też ignorować zmian pokoleniowych w zachowaniu i oczekiwaniach klientów. Młodsze pokolenie przedsiębiorców szuka szybkich, wygodnych i łatwo dostępnych usług finansowych, takich jak leasing, dostępnych zdalnie. Firmy, które zaadaptują się do tych trendów, zabezpieczą swoje długoterminowe przetrwanie na rynku, podczas gdy te, które opóźnią transformację, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji.

“Promieniowanie” innowacji to kolejna zaleta. Połączenie leasingu z e-commerce wymaga od firm leasingowych podjęcia technologicznych zmian, które często oznaczają szybsze, bardziej zautomatyzowane i efektywniejsze lesingowe rozwiązania. Projekty te, wykorzystujące zaawansowane technologie takie jak ML/AI, mają potencjał do oddziaływania na całą organizację. Rozwijają kompetencje, wprowadzając nowe technologie i podnosząc morale zespołu, co może inspirować do dalszych innowacji.

Ostatnią, lecz nie mniej ważną korzyścią jest wzrost świadomości marki. Obecność w sklepach internetowych może znacząco zwiększyć rozpoznawalność marki firmy leasingowej, co jest nieocenione w budowaniu zaufania i rozszerzaniu bazy klientów.

Podsumowując, wprowadzenie leasingu w konwencji embedded finance w e-commerce to nie tylko przyszłościowa strategia, ale konieczność dla firm leasingowych, które pragną być liderami w nowoczesnym, cyfrowym krajobrazie finansowym.

Sektor automotive w czołówce transformacji

Nieco inny kontekst stanowi sektor automotive. Widać tutaj dwa współbieżne zjawiska. Pierwsze polega na tym, że niektóre koncerny samochodowe bardzo mocno wchodzą w strefę sprzedaży swoich pojazdów online. Widać tu naturalną synergię ze spółkami captive, gdzie finansowanie pojazdów w formie leasingu lub najmu długoterminowego staje się nieodłączną częścią procesu konfiguracji i zamawiania pojazdu online. Drugim zjawiskiem jest wysyp portali typu marketplace motoryzacyjny, niezależnych od producentów marek, oferujących zarówno pojazdy nowe, jak i używane. Tutaj zauważalne jest to, że spółki leasingowe włączyły się w to zjawisko, samodzielnie uruchamiając portale tego typu.

W obu tych zjawiskach widać, że procesy leasingowe wciąż nie osiągnęły swojego optimum, jeśli chodzi o łatwość i wygodę. Obecność przycisków typu 'zapytaj doradcę' to znak, że jest tu sporo do zrobienia, jeśli chodzi o automatyzację i pełną samoobsługę.

Rola AI i innowacji w przyszłości finansowania B2B

Sztuczna inteligencja i innowacje technologiczne mogą być kluczem do przyszłego rozwoju finansowania B2B w e-commerce. Innowacyjne startupy wykorzystujące nowe technologie, mogą nie tylko potrząsnąć rynkiem, ale również zdefiniować nowe standardy w zakresie szybkości, wygody i dostępności finansowania dla przedsiębiorstw.

Czy będziemy świadkami takiego zjawiska? Trudno przewidzieć, ale właśnie embedded finance wydaje się bardzo prawdopodobnym obszarem, w którym może to nastąpić. Branża bankowa przechodziła już tego typu wstrząsy gdzie zerwanie ze starymi modelami biznesowymi i ograniczeniami technologicznymi przyniosło korzyści zarówno klientom, jak i całemu sektorowi.

Czas działania

Przyszłość finansowania B2B w e-commerce rysuje się w optymistycznych barwach intensywnej cyfryzacji i automatyzacji. O ile obecny krajobraz wskazuje na oporność i wybiórcze zaangażowanie firm leasingowych w online, to dynamiczny rozwój technologii i zmieniające się zachowania konsumentów biznesowych będą wymuszać szybsze zmiany.

Obserwując nadchodzące trendy, szczególnie te napędzane przez AI, przedsiębiorstwa leasingowe mogą nie tylko uczestniczyć w tej zmianie, ale także kształtować ją. Poprzez wprowadzenie nowych modeli biznesowych, które uczynią proces finansowania szybszym, prostszym i bardziej dostępnym dla wszystkich uczestników rynku.Ailleron - Challenges and prospects for leasing as embedded finance in e-commerce

Paweł Stach Właściciel produktu LeaseTech

Ekspert specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań IT dla branży leasingowej, z doświadczeniem w sektorze bankowym. Posiada wiedzę z takich obszarów jak e-commerce, zarządzanie produktem, analiza biznesowa, architektura przedsiębiorstwa i UX.

linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.