Spis treści

Mikrousługi w bankowości

Podczas gdy bankowość detaliczna uległa szybkiej transformacji, bankowość korporacyjna trochę zaspała. Banki korporacyjne, zamiast wprowadzać technologie cyfrowe, zapewniać nową jakość doświadczeń i obsługi klienta przy jednoczesnej redukcji kosztów, skupiały się na utrzymaniu przychodów z kanałów tradycyjnych.

Oznacza to, że banki korporacyjne i biznesowe mają tendencję do pozostawania w tyle, jeśli chodzi o wdrażanie nowszych technologii. Otwarte standardy bankowe, wielokanałowa komunikacja, spójne platformy bankowości cyfrowej i przejście na architekturę mikrousług w dużej mierze brakuje w przestrzeni bankowości korporacyjnej.

Przed bankami korporacyjnymi pojawia się więc szansa na wyróżnienie się. Mogą to zrobić poprzez pełną digitalizację swoich produktów i relacji z klientami, z pomocą wyspecjalizowanego dostawcy platformy oprogramowania dla bankowości korporacyjnej.

Aby dowiedzieć się, jak odpowiedzieliśmy na te pytania, pomagając naszym partnerom z sektora bankowości korporacyjnej w ich transformacji cyfrowej, czytaj dalej.

Czytaj dalej, by poznać nasze odpowiedzi na te pytania i zobaczyć, jak pomogły one naszym klientom.

Dlaczego banki korporacyjne pozostają w tyle w bankowości cyfrowej?

Przyjrzyjmy się, jak do tego doszliśmy. Podczas gdy niektóre banki korporacyjne podjęły kroki w kierunku cyfryzacji swoich przepływów pracy, nadal są one dalekie od całkowicie cyfrowego doświadczenia. Oto kilka czynników, które doprowadziły do tej sytuacji:

 • Usługi bankowości korporacyjnej są złożone. W przeciwieństwie do nich procesy bankowości detalicznej są liniowe, a usługi są wysoce produktywne. Procedury bankowości korporacyjnej są znacznie bardziej złożone i obejmują m.in. finansowanie międzynarodowe, kontrolę środków pieniężnych i płynności oraz wymianę walut. Wyniki i portfele finansowe muszą być również regularnie monitorowane i zarządzane.
 • Bankowość korporacyjna zawsze bardziej opierała się na relacjach niż bankowość detaliczna. To uniemożliwiło jej przejście na paradygmat samoobsługi, w którym klienci są przyzwyczajeni do samodzielnego doprowadzania każdej czynności do końca i uważają to za korzystne.
 • Do tej pory bankowość korporacyjna nie była wyczulona na wymagania cyfrowych innowatorów, millenialsów i innych grup, które wcześnie zaczęły korzystać z całkowicie cyfrowych finansów. To się zmienia. Podejście wspomnianych grup staje się sposobem preferowanym i coraz szerzej akceptowanym.
 • Działanie w czasie rzeczywistym nigdy nie było wymogiem dla systemów banków komercyjnych, więc nie było pilnej potrzeby ich zmiany, w przeciwieństwie do bankowości detalicznej. Dodatkowo, mechanizm wyparcia i zaprzeczenie, że aktualizacja technologii bankowości korporacyjnej była opóźniona, pomogły utrzymać starsze systemy na dłużej.
 • Wcześniej przedsiębiorcom z branży FinTech trudniej było przebić się do świata bankowości korporacyjnej. Obecnie to się zmienia, ponieważ FinTech znajduje sposoby na uzupełnienie i rozszerzenie głębokich relacji pomiędzy firmami a ich bankami, jednocześnie poprawiając sprawność, efektywność kosztową, dostępność i doświadczenia klienta.

Dlaczego banki korporacyjne powinny stać się w pełni cyfrowe?

Obecnie większość klientów bankowości korporacyjnej jest "niedostatecznie obsługiwana cyfrowo". Tkwi w tym ogromny potencjał poprawy pozycji rynkowej. Wystarczy, że osoby działające w bankowości korporacyjnej zrobią krok w kierunku cyfrowego świata bankowości.

Ten krok rozwiązuje wiele problemów, które stworzyła wcześniejsza stagnacja. Do plusów tego rozwiązania należą:

 • Wzmocnienie pozycji klienta: Przeniesienie korzyści z bankowości samoobsługowej do klientów korporacyjnych. Transformacja cyfrowa wiąże się z przebudową tradycji branży, co pozwala na odejście od dotychczasowego zarządzania relacjami na rzecz bycia zasilanymi cyfrowo graczami platformowymi.
 • Elastyczność: Dostęp do bankowości poprzez wiele kanałów: Internet, mobile, smartwatch, wirtualny oddział, host-to-host, open API (interfejs z Twoim bankiem z poziomu wielu innych aplikacji i urządzeń)
 • Unifikacja systemów: Zapewnienie zintegrowanego dostępu do wszystkich produktów i przepływów pracy dla klientów, a także dla back office zespołu bankowego. Pozwala to na płynne przeniesienie klienta i niezbędnych danych z jego sesji do innego kanału, aby efektywniej zamykać procesy.
 • Bankowość w dowolnym miejscu i czasie: Dopasowanie się do standardów cyfryzacji funkcjonujących w bankowości detalicznej. Jest to szczególnie ważne po pandemicznym 2020 roku, kiedy to bankowość z usługami zdalnymi była bardzo popularna, a adaptacja przez nowych użytkowników rosła szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Ponadto bankowość nadal doświadcza napływu nowych regulacji, nowych technologii i zmian w oczekiwaniach klientów. Banki komercyjne nie są zwolnione z tego obowiązku. Posiadanie spójnego, w pełni cyfrowego systemu pozwala im być zwinnymi, swobodnie wykorzystywać możliwości, jakie niezmiennie niosą ze sobą zmiany.

Jakie są główne zalety mikrousług?

W bankowość korporacyjnamonolityczna" wymiana całego systemu ma złą reputację. Sprawy często szły źle, pozostawiając banki w obliczu odroczonych programów, zmniejszonych lub porzuconych z poważnymi konsekwencjami; pełnowymiarowe przedsięwzięcia typu "rip and replace", które poszły źle z niedotrzymanymi terminami, rosnącymi cenami i nieprzewidzianymi wadami technicznymi.

Projekty oparte na architekturze mikroserwisów skutecznie unikają tego typu pułapek i zmniejszają ogólne ryzyko związane z transformacją cyfrową.

Istnieją dwie strategie wprowadzania bankowości cyfrowej opartej na architekturze mikroserwisów:

 1. Całkowite zastąpienie istniejącej platformy.
 2. Stopniowe przeprojektowanie istniejącej platformy.

Dzięki możliwościom mikroserwisów, obie strategie są do opanowania i sukcesywnego wdrażania. Obie wymagają od banku segmentacji oferty na osobne komponenty funkcjonalne i nadania im priorytetów rozwoju. Mimo to, proces ten przynosi mu istotne korzyści w zakresie przyszłej ewolucji. Zapewnia również, że każda z nowych, w pełni cyfrowych usług jest wzbogacona o wsparcie otwartych standardów, kompleksowe bezpieczeństwo danych oraz nieodłączną skalowalność oferowaną przez nowe rozwiązanie bankowości cyfrowej.

Inne sytuacje, w których architektura mikroserwisów pomaga zapewnić udaną transformację, to:

 • Skrócenie czasu potrzebnego do wdrożenia nowego rozwiązania. Z naszego doświadczenia wynika, że spada on z ponad roku do 6-9 miesięcy.
 • Zachowanie czasu zespołu in-house. Po stronie banku w proces wdrożenia musi być zaangażowanych najwyżej 6-7 osób.
 • Szybszy rozwój nowych usług w przyszłości. Wyprzedzenie konkurencji teraz oznacza zwiększenie przewagi nad resztą stawki. Ponad 80% banków nadal korzysta z rozwiązań o architekturze monolitycznej, więc trudno będzie im nadrobić zaległości.
 • Nieodłączna skalowalność. Architektura mikroserwisów to podejście, które należy do świata chmury obliczeniowej. Dzięki temu, Twój serwis bankowy jest gotowy do płynnego przyjęcia nawet bezprecedensowego przyszłego wzrostu i dużych skoków użycia. Bonus: Projekty architektury mikroserwisowej są już zabezpieczone przed awariami serwerów i przestojami.
 • Stały rozwój. Ciągły rozwój może być zarządzany za pomocą zespołów zwinnych i zespołów spoza ekskluzywnego "wewnętrznego kręgu" deweloperów.

Dlaczego platforma oprogramowania bankowego jest ważna?

Cyfrowa transformacja w bankowości korporacyjnej i biznesowej jest skomplikowana. Na szczęście pomoc jest w zasięgu ręki.

Dzięki konwergencji postępu technologicznego, takiego jak otwarte interfejsy programowania aplikacji (open API) i mikrousługi oraz nowe podejścia, takie jak bankowość platformowa, banki mogą podjąć podróż modernizacyjną o niskim ryzyku i wysokich zyskach. Co więcej, podróż ta może przebiegać we własnym tempie każdego banku i umożliwia instytucji finansowej skuteczne zarządzanie zmianami w przyszłości. Platformy bankowe mają wiele wbudowanych korzyści i pozwalają uniknąć ryzyka związanego z kodowanymi od podstaw projektami rozwojowymi.

 • Spójność platformy zachęca do rozwoju w zespołach obsługi klienta w banku, co klienci bardzo doceniają.
 • Redukcja błędów ludzkich o 70% dzięki automatyzacji procesów płatniczych.
 • Lepsze doświadczenie klienta: Zazwyczaj platforma zastępuje około pięciu różnych aplikacji klienckich typu front-end jednym dobrze zaprojektowanym interfejsem.

Jak banki mogą skorzystać z mikrousług?

Gdy już zdecydujesz się na w pełni cyfrową przyszłość, upewnij się, że wybrałeś partnera technologicznego dobrze przygotowanego do pomocy przy wdrażaniu platformy bankowości korporacyjnej poprzez hurtową wymianę obecnych systemów bankowych lub stopniową reengineering. Upewnij się, że platforma jest oparta na mikrousługach i obsługuje otwarte interfejsy API, abyś mógł uzyskać maksymalne korzyści z transformacji, teraz i w przyszłości..

Podsumowanie

Dziękujemy, że pozwoliłeś nam towarzyszyć Ci tak daleko w Twojej podróży! Mamy nadzieję, że czujesz się teraz gotowy do podjęcia świadomej decyzji o dostawcy technologii, platformie i najlepszym podejściu do wykorzystania w cyfrowej transformacji Twojego banku.

Jeśli nadal masz pytania bez odpowiedzi, chętnie pomożemy. Skontaktuj się z nami. Wysłuchamy, a następnie zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące architektury mikroserwisów, platform bankowości korporacyjnej i nadchodzącego przejścia do w pełni cyfrowej przyszłości.

Ailleron - Mikroserwisy: Klucz do cyfryzacji w bankowości korporacyjnej

Ailleron

Zespół marketingowy Ailleron składa się z marketerów cyfrowych i twórców treści, którzy dostarczają spostrzeżeń i wiedzy specjalistycznej #AilleronExperts z całej organizacji. W przypadku pytań dotyczących mediów prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.