Szybki przepływ klientów do kanałów cyfrowych stał się prawdziwym testem dla infrastruktury internetowej banków - zwłaszcza tych, które kierowały swoje usługi do firm i przedsiębiorstw. Dla wielu taka transformacja okazała się wyzwaniem spotęgowanym przez zmieniające się preferencje grup docelowych. Decyzja o przebudowie technologii nie jest łatwa - ale wiele argumentów wskazuje, że warto.

Rozwiązania cyfrowe wyprzedzają bankowość biznesową

Obecnie w bankach można wyróżnić dwie formy systemów biznesowych:

  • Mniej powszechne - banki z jedną platformą, która zapewnia klientom dostęp do różnych produktów bankowych.
  • Bardziej powszechne - banki z odrębnymi rozwiązaniami, często z różnymi metodami logowania, z których każde koncentruje się na jednym lub kilku produktach bankowych.

W dobie technologii zdalnych drugie z tych rozwiązań okazało się dużym wyzwaniem zarówno dla klientów, jak i wspierających ich w kwestiach technicznych pracowników banku. Sytuację tę pogłębiał również szeroko zakrojony proces transformacji cyfrowej wymuszony optymalizacją kosztów, koniecznością zwiększenia konkurencyjności oraz odpowiedzią na pandemię COVID-19. Wszystkie te czynniki sprawiły, że decyzja o zmianach technologicznych była dla wielu instytucji finansowych nieunikniona.

Niestety, jeszcze przed pandemią podjęcie decyzji o wymianie lub gruntownej przebudowie rozwiązań dla klientów korporacyjnych było trudne. COVID-19 tylko pogłębił ten trend. Takie podejście może wynikać z braku całościowego spojrzenia na obecną sytuację systemów bankowych i chęci szybkiego zaspokojenia jedynie podstawowych potrzeb klientów. To z kolei może skutkować fragmentacją usług cyfrowych, co jest dużym utrudnieniem dla przedsiębiorstw, które chciałyby z nich korzystać.

Oczekiwania klientów korporacyjnych a rzeczywistość bankowa

Obszar obsługi klienta korporacyjnego jest doskonałym przykładem systemu, który jest korzystniejszy, gdy jest zbudowany w formie jednej platformy oferującej wiele funkcjonalności. Dlaczego? Ze względu na mnogość obszarów, które obejmuje, wysoki poziom złożoności oraz wykorzystanie usług z różnych systemów bankowych do realizacji procesu biznesowego. Ważne jest również uniknięcie pułapki powrotu do rozwiązania monolitycznego. Budowa platformy w architekturze mikroserwisowej na późniejszym etapie użytkowania pozwala na dalszą rozbudowę i dostosowanie technologii do przyszłych zmian.

Dodatkowo, cytując artykuł McKinsey'a: "The platform play: How to operate like a tech company", ekosystem IT banku powinien dzielić komponenty i rozwiązania na trójwymiarowe grupy:

  • Platformy "customer-journey"
  • Platformy zdolności biznesowych
  • Platformy głównego nurtu IT

Na podstawie tych wskazówek łatwo zauważyć, że dobrze zaprojektowana platforma bankowości biznesowej, która wspiera szeroki zakres usług bankowych i pozwala:

  • Zapewnić kompletne procesy biznesowe z kompleksową walidacją dostarczonych danych, co dodatkowo automatyzuje przetwarzanie zleceń klientów.
  • Dostęp do danych z różnych systemów bankowych i ich agregację w celu uzyskania lepszego ogólnego obrazu przez klienta.
  • Optymalizacja kosztów operacyjnych poprzez wyeliminowanie ręcznego przetwarzania danych z jednego systemu do drugiego oraz ewentualnych błędów ludzkich.
  • Optymalizacja kosztów utrzymania poprzez minimalizację redundantnych funkcji i procesów w wielu systemach.
  • Standaryzacja procesów bankowych (np. nadawanie i kontrola uprawnień klienta jest tym samym procesem dla wszystkich produktów i usług bankowych).

Wszystkie te elementy powinny być ze sobą połączone tak, aby procesy biznesowe mogły między nimi swobodnie przepływać.

Gwarancją sukcesu we wszystkich tych obszarach powinna być weryfikacja strategii i misji banku jako całej organizacji (Mission Control Committee). Tylko takie spojrzenie pozwala na holistyczne podejście do budowy jednolitej i spójnej platformy. Jest to również warunek konieczny do podejmowania decyzji strategicznych pozwalających na planowanie inwestycji w nowych obszarach, oraz optymalizację. Ponadto jest to również podstawa do wymiany istniejących technologii, które wymagają udoskonalenia lub wycofania tych, które nie są już wartoścowe.

Kompleksowa platforma? To możliwe z Ailleron

Według badań Forrestera z 2020 roku 46% banków wskazało "Improve our use of data insights in business decision-making" jako jeden ze swoich biznesowych priorytetów, co bezpośrednio pokazuje potrzebę zbudowania spójnej platformy w swojej organizacji. Wiele banków nie wie jednak, gdzie szukać takich rozwiązań, co utrudnia im podjęcie właściwej decyzji. W takiej sytuacji wiedza, produkty i know-how dostarczane przez Ailleron są kluczowe. Ailleron jest twórcą platformy Corporate and Business Banking przeznaczonej do obsługi klientów biznesowych i korporacyjnych, napisanej w całości w podejściu mikroserwisowym. Realizujemy projekty zastępujące platformy posiadane przez naszych klientów naszym rozwiązaniem lub rozszerzające istniejące programy o dostarczone przez nas technologie.

Dodatkowo Ailleron może nie tylko dostarczyć samą platformę, ale również współtworzyć strategię i plan całego procesu (udział w Mission Control Committe), aby był on jak najbardziej bezpieczny. W ramach wdrożenia często proponujemy zmiany, które wpływają na cały ekosystem, w którym działa nasza platforma.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla bankowości korporacyjnej i biznesowej w naszych kanałach desktop channel i mobile access!

Ailleron - A single platform or independent solutions? The preferences of business customers

Ailleron

Zespół marketingowy Ailleron składa się z marketerów cyfrowych i twórców treści, którzy dostarczają spostrzeżeń i wiedzy specjalistycznej #AilleronExperts z całej organizacji. W przypadku pytań dotyczących mediów prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

abstract lines

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.