Szybki przepływ klientów do kanałów cyfrowych stał się prawdziwym testem dla infrastruktury internetowej banków - zwłaszcza tych, które kierowały swoje usługi do firm i przedsiębiorstw. Dla wielu taka transformacja okazała się wyzwaniem spotęgowanym przez zmieniające się preferencje grup docelowych. Decyzja o przebudowie technologii nie jest łatwa - ale wiele argumentów wskazuje, że warto.

Rozwiązania cyfrowe wyprzedzają bankowość biznesową

Obecnie w bankach można wyróżnić dwie formy systemów biznesowych:

  • Mniej powszechne - banki z jedną platformą, która zapewnia klientom dostęp do różnych produktów bankowych.
  • Bardziej powszechne - banki z odrębnymi rozwiązaniami, często z różnymi metodami logowania, z których każde koncentruje się na jednym lub kilku produktach bankowych.

W dobie technologii zdalnych drugie z tych rozwiązań okazało się dużym wyzwaniem zarówno dla klientów, jak i wspierających ich w kwestiach technicznych pracowników banku. Sytuację tę pogłębiał również szeroko zakrojony proces transformacji cyfrowej wymuszony optymalizacją kosztów, koniecznością zwiększenia konkurencyjności oraz odpowiedzią na pandemię COVID-19. Wszystkie te czynniki sprawiły, że decyzja o zmianach technologicznych była dla wielu instytucji finansowych nieunikniona.

Niestety, jeszcze przed pandemią podjęcie decyzji o wymianie lub gruntownej przebudowie rozwiązań dla klientów korporacyjnych było trudne. COVID-19 tylko pogłębił ten trend. Takie podejście może wynikać z braku całościowego spojrzenia na obecną sytuację systemów bankowych i chęci szybkiego zaspokojenia jedynie podstawowych potrzeb klientów. To z kolei może skutkować fragmentacją usług cyfrowych, co jest dużym utrudnieniem dla przedsiębiorstw, które chciałyby z nich korzystać.

Oczekiwania klientów korporacyjnych a rzeczywistość bankowa

Obszar obsługi klienta korporacyjnego jest doskonałym przykładem systemu, który jest korzystniejszy, gdy jest zbudowany w formie jednej platformy oferującej wiele funkcjonalności. Dlaczego? Ze względu na mnogość obszarów, które obejmuje, wysoki poziom złożoności oraz wykorzystanie usług z różnych systemów bankowych do realizacji procesu biznesowego. Ważne jest również uniknięcie pułapki powrotu do rozwiązania monolitycznego. Budowa platformy w architekturze mikroserwisowej na późniejszym etapie użytkowania pozwala na dalszą rozbudowę i dostosowanie technologii do przyszłych zmian.

Dodatkowo, cytując artykuł McKinsey'a: "The platform play: How to operate like a tech company", ekosystem IT banku powinien dzielić komponenty i rozwiązania na trójwymiarowe grupy:

  • Platformy "customer-journey"
  • Platformy zdolności biznesowych
  • Platformy głównego nurtu IT

Na podstawie tych wskazówek łatwo zauważyć, że dobrze zaprojektowana platforma bankowości biznesowej, która wspiera szeroki zakres usług bankowych i pozwala:

  • Zapewnić kompletne procesy biznesowe z kompleksową walidacją dostarczonych danych, co dodatkowo automatyzuje przetwarzanie zleceń klientów.
  • Dostęp do danych z różnych systemów bankowych i ich agregację w celu uzyskania lepszego ogólnego obrazu przez klienta.
  • Optymalizacja kosztów operacyjnych poprzez wyeliminowanie ręcznego przetwarzania danych z jednego systemu do drugiego oraz ewentualnych błędów ludzkich.
  • Optymalizacja kosztów utrzymania poprzez minimalizację redundantnych funkcji i procesów w wielu systemach.
  • Standaryzacja procesów bankowych (np. nadawanie i kontrola uprawnień klienta jest tym samym procesem dla wszystkich produktów i usług bankowych).

Wszystkie te elementy powinny być ze sobą połączone tak, aby procesy biznesowe mogły między nimi swobodnie przepływać.

Gwarancją sukcesu we wszystkich tych obszarach powinna być weryfikacja strategii i misji banku jako całej organizacji (Mission Control Committee). Tylko takie spojrzenie pozwala na holistyczne podejście do budowy jednolitej i spójnej platformy. Jest to również warunek konieczny do podejmowania decyzji strategicznych pozwalających na planowanie inwestycji w nowych obszarach, oraz optymalizację. Ponadto jest to również podstawa do wymiany istniejących technologii, które wymagają udoskonalenia lub wycofania tych, które nie są już wartoścowe.

Kompleksowa platforma? To możliwe z Ailleron

Według badań Forrestera z 2020 roku 46% banków wskazało "Improve our use of data insights in business decision-making" jako jeden ze swoich biznesowych priorytetów, co bezpośrednio pokazuje potrzebę zbudowania spójnej platformy w swojej organizacji. Wiele banków nie wie jednak, gdzie szukać takich rozwiązań, co utrudnia im podjęcie właściwej decyzji. W takiej sytuacji wiedza, produkty i know-how dostarczane przez Ailleron są kluczowe. Ailleron jest twórcą platformy Corporate and Business Banking przeznaczonej do obsługi klientów biznesowych i korporacyjnych, napisanej w całości w podejściu mikroserwisowym. Realizujemy projekty zastępujące platformy posiadane przez naszych klientów naszym rozwiązaniem lub rozszerzające istniejące programy o dostarczone przez nas technologie.

Dodatkowo Ailleron może nie tylko dostarczyć samą platformę, ale również współtworzyć strategię i plan całego procesu (udział w Mission Control Committe), aby był on jak najbardziej bezpieczny. W ramach wdrożenia często proponujemy zmiany, które wpływają na cały ekosystem, w którym działa nasza platforma.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla bankowości korporacyjnej i biznesowej w naszych kanałach desktop channel oraz mobile access!

Ailleron - A single platform or independent solutions? The preferences of business customers

Ailleron

Ailleron dostarcza innowacyjne usługi technologii finansowej i rozwiązania programowe dla banków, firm leasingowych, ubezpieczeniowych i fintech.

Udostępnij w social mediach

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w bankowości

Sztuczna inteligencja szturmem zdobywa wszystkie branże. Słusznie, ponieważ oferuje szeroki wachlarz zupełnie nowych możliwości. Jednak wiele instytucji wciąż nie chce przyjąć do wiadomości, że takie technologie nie są krótkotrwałymi trendami. W rzeczywistości są one dostępne już od jakiegoś czasu - teraz po prostu zasługują na większą uwagę niż kiedykolwiek wcześniej.

Czytaj więcej
abstract lines

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.