Często panuje przekonanie, że zwiększenie personelu IT to prosta sprawa – wystarczy zatrudnić więcej osób. Nic bardziej mylnego. Proces ten wymaga przemyślanej strategii, zarządzania zmianami i odpowiednich zasobów. Warto rozważyć zarówno kluczowe korzyści, płynące z decyzji o skorzystaniu z outsourcingu w formie staff augmentation, jak i pułapki, które mogą pojawić się na drodze do sukcesu tego rozwiązania. Jak zatem efektywnie zwiększyć liczbę pracowników w dziale IT, z jakich zasobów warto skorzystać? Jak zarządzać zmianami, które niesie ze sobą team augmentation w IT?

Czym jest staff augmentation?

Czy istnieje ogólna definicja staff augmentation? Staff augmentation to praktyka, w której firma lub instytucja korzysta z zewnętrznych specjalistów bądź pracowników do uzupełnienia i wzmocnienia swojego istniejącego zespołu. To podejście jest często stosowane w kontekście projektów IT, ale może być używane w różnych branżach i obszarach działalności. Jest to jednocześnie działanie, które trwa w określonym czasie – może być to kwartał, pół roku, czy nawet kilkanaście miesięcy. Nazwa “staff augmentation” stosowana jest zamiennie z “team augmentation”.

Managerowie w branży finansowej często decydują się na zwiększenie zespołu w formie staff augmentation. Jest to dla nich elastyczne rozwiązanie konkretnych problemów, które może przynieść wiele korzyści firmie, zwłaszcza w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Kluczem do sukcesu jest tutaj odpowiednie dobranie zewnętrznych pracowników do konkretnych bieżących potrzeb organizacji finansowej lub konkretnego projektu oraz efektywne zarządzanie nimi. Należy zatem dokładnie zbadać wymagania oraz założenia projektu i znaleźć ekspertów, którzy uzupełnią luki w umiejętnościach zespołu.

Definicja staff augmentation podkreśla, że jest to proces nastawiony na szybkie dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa i, co ważne, jest to możliwe na każdym etapie tworzenia oprogramowania. Pozwala firmie elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe, wymagania projektowe lub sezonowe szczyty pracy. Można dzięki temu łatwo dostosować liczbę i umiejętności pracowników do bieżących potrzeb bez przeprowadzania czasochłonnego i drogiego procesu rekrutacyjnego. Należy więc dokładnie zbadać wymagania oraz założenia projektu i jeśli znajdą się luki w umiejętnościach zespołu, znaleźć eksperta, który specjalizuje się w tym, co jest nam akurat potrzebne.

IT staff augmentation w branży finansowej

Systemy bankowe nie zawsze opierają się na progresywnych, oraz jednocześnie elastycznych i intuicyjnych rozwiązaniach programowych. Aby nadążyć za zmieniającym się rynkiem, firmy z branży finansowej muszą wdrażać nowoczesne koncepcje, które usprawnią ich procesy. Staff augmentation jest jedną z nich.

Jak wynika z raportu Statista, do końca 2027 roku przychody w sektorze oprogramowania mają wzrosnąć nawet do około 800 miliardów dolarów1 – w tym także te generowane w obszarze finansów. A zgodnie z danymi z Deloitte już ponad 51% firm działających w branży finansowej na terenie Stanów Zjednoczonych korzysta z outsourcingu.2 Dane te doskonale pokazują, że projekty staff augmentation już teraz mają znaczny wpływ na kształtowanie światowych biznesów, a ich znaczenie będzie z każdym rokiem wzrastać.

Z uwagi na specyfikę branży finansowej, zaostrzone regulacje prawne i zasady bezpieczeństwa, w tej branży jest to szczególnie wymagający i „wrażliwy” proces. Dlatego dobrą praktyką w tym przypadku jest współpraca z dostawcą usług IT, specjalizującym się właśnie w branży finansowej, doskonale znającym obowiązujące i wprowadzane regulacje oraz mającym własne procedury, które spełniają te wysokie wymagania.

Znaczenie staff augmentation

Team augmentation w IT to nie tylko zwiększenie liczby pracowników, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój firmy. Dzięki temu możliwe jest realizowanie większej liczby projektów, a także szybsze i efektywniejsze reagowanie na ewentualne problemy. Znacząco wzrasta również zdolność do innowacji, co jest niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii.

Decyzja o powiększeniu zespołu IT nie jest jednak łatwa. Wymaga przemyślenia i odpowiedniego planowania. Projekt zwiększenia personelu to nie tylko koszty związane z wynagrodzeniem dodatkowych pracowników, ale także szkoleniem i adaptacją do nowego miejsca pracy. Warto jednak pamiętać, że inwestycja ta zwraca się, przynosząc korzyści w postaci zwiększonej efektywności pracy. Ponadto najlepsze firmy IT, świadczące swoje usługi w tym modelu, mają własne procedury i wypracowane sposoby działania, które pozwalają niezwykle szybko wdrożyć swoich pracowników w projekty po stronie klienta.

Ważnym aspektem jest również większa różnorodność umiejętności i doświadczeń, co może przyczynić się do lepszego rozumienia i rozwiązywania problemów. Ponadto rozbudowany w ten sposób zespół to także większe możliwości do networkingu i budowania relacji biznesowych, co może przynieść dodatkowe korzyści dla przedsiębiorstwa.

Staff augmentation a inne formy outsourcingu – różnice

Zwiększenie personelu i „klasyczny” outsourcing to dwa różne podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Główną różnicą między IT team augmentation a klasycznym outsourcingiem jest poziom kontroli i zakres odpowiedzialności. W przypadku staff augmentation firma utrzymuje kontrolę nad swoimi procesami i nadzoruje pracowników, podczas gdy w typowym outsourcingu pewne zadania lub procesy są delegowane zewnętrznym dostawcom usług, którzy biorą na siebie większą odpowiedzialność za ich wykonywanie.

Ważny jest także fakt, że w przypadku staff augmentation pracownicy zewnętrzni, którzy są wynajmowani na określony czas, wypełniają luki w zespole firmy lub dostarczają konkretne umiejętności bądź ekspertyzy. Są traktowani jako dodatkowy personel firmy. Natomiast w klasycznym modelu outsourcingu przedsiębiorstwo często redukuje wewnętrzny personel lub przenosi go do innych działań, podczas gdy firma zewnętrzna przejmuje odpowiedzialność za określone zadania.

Staff augmentation meaning

Staff augmentation – dla kogo?

Staff augmentation będzie pasować do Twojej firmy, jeśli:

 • Masz solidne podstawy

Finanse to branża, w której liczą się nie tylko umiejętności IT, ale także specjalistyczna wiedza i doświadczenia związane z procedurami czy regulacjami na wrażliwym i dynamicznie rozwijającym się rynku. Aby zwiększenie zasobów i personelu było skuteczne, konieczne jest zaangażowanie zespołu z gruntowną wiedzą finansową, gotowego do współpracy. Do fundamentu sprawnego zarządzania i efektywności staff augmentation zaliczamy także obecność CTO lub PM, który potrafi zarządzać zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów nie tylko na polu rozwiązań software’owych, ale także technologii bankowych.

 • Potrzebujesz szybko powiększyć zespół o wykwalifikowanych specjalistów

W sektorze finansowym zmiany przychodzą nagle i często zależą od koniunktury rynków światowych lub stale wprowadzanych innowacji. Dlatego też firmy z sektora bankowego często zmagają się z koniecznością wprowadzenia natychmiastowych zmian i ulepszenia procesów, które tracą na efektywności. W takich momentach trudno mówić o prowadzeniu tradycyjnej rekrutacji, która nie tylko zabiera czas, ale nie zawsze sprawdza się w przypadku specjalistycznych kwalifikacji. W przypadku modelu staff augmentation masz pewność, że szybko uzupełnisz braki kadrowe i nawiążesz współpracę ze specjalistami, którzy mają doświadczenie i wiedzę konieczną do prowadzenia projektów np. z obszaru sztucznej inteligencji (AI), Machine Learning (ML) czy technologii cloud.

 • Chcesz stać się liderem rozwiązań finansowych

Model staff augmentation nie bez przyczyny z taką dynamiką rozwija się w branży finansowej. Banki i inne organizacje finansowe, które chcą być konkurencyjne, muszą stawiać nie tylko na nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale także na bieżąco ulepszać sposoby prowadzenia projektów. Branża finansowa to trudne środowisko, w którym odnajdują się tylko najlepsi – dlatego tak ważne jest, aby zespół stanowili doświadczeni eksperci. Korzystając ze staff augmentation, możesz elastycznie korzystać z wysokiej klasy specjalistów i sprawdzonej kompozycji konkretnych kompetencji, które podniosą jakość Twoich projektów.

Zarządzanie zmianami a IT team augmentation

Proces zarządzania zmianami jest kluczowy przy powiększaniu personelu IT. Wymaga on nie tylko odpowiedniego planowania, ale także efektywnej komunikacji i wsparcia dla nowych członków zespołu. Tip sheets, czyli listy kontrolne ze wskazówkami i poradami, są nieocenione w tym procesie. Dzięki nim nowi pracownicy mogą szybko zrozumieć swoje zadania i oczekiwania, co przyspiesza ich integrację z zespołem.

Ważnym elementem zarządzania zmianami jest również monitorowanie postępów i bieżące dostosowywanie strategii. Niezależnie od tego, czy zespół IT jest powiększany o jedną, czy kilka osób, ważne jest, aby proces ten był płynny i efektywny. W tym celu warto korzystać z narzędzi do zarządzania projektami, które pomogą śledzić postępy i identyfikować ewentualne problemy na wczesnym etapie.

IT staff augmentation – błędy

Bez odpowiedniego planowania i strategii, powiększanie zespołu IT może prowadzić do kilku problemów, które jednak da się szybko wyeliminować, korzystając ze wsparcia naszych ekspertów. Najczęściej popełnianym błędem jest brak jasno zdefiniowanej roli dla nowych członków zespołu. To może prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Skutkiem może być także zatrudnienie zbyt dużej liczby nowych pracowników, co przekłada się na problemy z rozplanowaniem pracy tak, aby każdy… miał co robić!

Innym częstym błędem jest zaniedbanie procesu onboardingu. Nowi członkowie zespołu muszą być odpowiednio wprowadzeni do istniejących projektów i procedur. Nie można zapominać o znaczeniu komunikacji. Bez efektywnej komunikacji, zwiększenie personelu może prowadzić do chaosu i nieefektywności.

Mimo potencjalnych wyzwań, związanych z procesem staff augmentation, nadal pozostaje to atrakcyjnym rozwiązaniem. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy firma potrzebuje elastycznego dostępu do specjalistycznych umiejętności lub chce reagować na zmienne potrzeby projektów. Kluczem do sukcesu w zwiększeniu personelu jest staranne zarządzanie, skrupulatna ocena kosztów i korzyści oraz wybieranie odpowiednich dostawców usług, gdzie staff augmentation jest jednym z oferowanych modeli nawiązania współpracy (skutecznym m.in. przy rozwoju oprogramowania finansowego).

Staff augmentation w branży finansowej – zalety

Sektor finansowy doskonale rozumie, jak ważna jest efektywność projektowa połączona z optymalizacją kosztów, które oferuje staff/team augmentation. Zgodnie z raportem PwC3, wiele instytucji finansowych zmagała się z nieefektywnymi rozwiązaniami technologicznymi, które nie były modernizowane od kilku lat. W ten sposób firmy te nie są w stanie działać konkurencyjnie. To nie tylko brak uproszeń w obsłudze klienta czy obsłudze transakcji biznesowych, ale także zwiększone koszty i systemowe blokady innowacji. Obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów na modernizację procesów i wprowadzenie nowoczesnych produktów z zakresu finansów i bankowości w krótkim czasie, jest wykorzystanie modelu staff augmentation. Dzięki temu możliwe jest sprawne tworzenie nowych usług z zakresu aplikacji webowych i mobilnych, a także systemów wewnątrzfirmowych, wzrost produktywności i efektywności.

Zalety zwiększania personelu poprzez staff augmentation w sektorze finansowym to także:

 • obniżenie kosztów rekrutacyjnych oraz wyeliminowanie ryzyka rekrutacyjnego,
 • skuteczne umocnienie architektury danych,
 • nowoczesne rozwiązania analityczne umożliwiające natychmiastowe reakcje na rynkowe zmiany,
 • redukcja kosztów szkoleniowych,
 • dostęp do fachowych ekspertyz wykonanych nie tylko na podstawie danych zewnętrznych, ale również tych wewnątrz konkretnych zespołów,
 • perspektywa branżowa naszych specjalistów IT, która pozwala na zastosowanie rozwiązań, sprawdzających się nawet przy najtrudniejszych wdrożeniach,
 • elastyczność zatrudnienia dopasowana do realnych potrzeb projektowych.
What is staff augmentation

Staff augmentation w IT – przykład

Obserwując dynamiczny rozwój technologii, nie można pominąć znaczenia efektywnego zwiększania personelu w modelu staff augmentation w IT. Przykładem może być tutaj globalny gigant, Google. Firma ta, znana z innowacyjności i ciągłego dążenia do doskonałości, z powodzeniem stosuje strategię staff augmentation. Dzięki temu zespół IT Google jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom rynku i ciągle rozwijać swoje produkty.

Z kolei Ailleron dla jednego z dużych banków uniwersalnych zbudował ponad dwudziestoosobowy zespół złożony z inżynierów IT i ekspertów z wielu dziedzin (analitycy, architekci, eksperci UX, projektanci UI, testerzy, programiści Java, .net, Angular…), którego zadaniem jest stworzenie i rozwój nowoczesnej platformy odpowiadającej za obsługę wniosków kredytowych dla klientów korporacyjnych i MŚP oraz posprzedażowy monitoring portfela kredytowego. Realizacja projektu odbywa się w metodykach zwinnych w modelu staff augmentation, a #Ailleron Experts wspierają kilkanaście squad’ów (małych interdyscyplinarnych zespołów). Dzięki współpracy z nami Bank zachowuje elastyczność cyklicznej wymiany ról w zakontraktowanym zespole oraz kontrolę jakości pracy dostarczanej przez pracowników naszej firmy, uczestnicząc w rozmowach kwalifikacyjnych z rekomendowanymi kandydatami.

Jak widać, skalowanie zespołów IT to nie tylko kwestia zwiększenia liczby pracowników. To przede wszystkim umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, tak aby efektywnie wykorzystać ich potencjał. Dzięki temu, zespoły IT są w stanie efektywnie pracować nad różnymi projektami, jednocześnie zachowując wysoką jakość i efektywność pracy, która jest kluczowa, aby firma utrzymała się na rynku.

Projekt staff augmentation project to skomplikowany proces, który wymaga nie tylko odpowiednich zasobów, ale także umiejętności zarządzania nimi. Sukces w tej dziedzinie to połączenie strategii, planowania i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Przykład jak wyżej pokazuje, że odpowiednio przeprowadzony proces powiększania zespołu IT może przynieść znaczące korzyści dla zarówno dla firm jak i instytucji.

Jak staff augmentation działa w Ailleron?

W Ailleron wiemy, jak zarządzać i tworzyć rozwiązania dla firm z sektora finansowego. Wieloletnie doświadczenie i wiedza naszych programistów zdobyte w branży bankowej i finansowej, pozwalają oferować naszym klientom kompleksowe know-how, dzięki któremu możliwe jest wdrażanie i optymalizacja transformacji cyfrowej w modelu end-to-end.

Staff augmentation z Ailleron to rozwiązanie dedykowane dla:

 • bankowości detalicznej,
 • bankowości korporacyjnej,
 • FinTech,
 • ubezpieczeń,
 • leasingu,
 • start-upów.

Przeprowadzamy projekty staff augmentation przy wsparciu jednych z najlepszych programistów na świecie, działających z szerokim zakresem technologii, również tych najbardziej innowacyjnych, jak Generative AI, Machine Learning, data science, cloud. Naszą specjalnością są projekty długoterminowe, które skalujemy według potrzeb zarówno klienta, jak i rynku. Ekspertyzy i analizy sektora finansowego pozwalają nam wychodzić naprzeciw oczekiwaniom firm oraz użytkowników końcowych i tworzyć rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

FAQ:

 1. Czy staff augmentation w IT zawsze jest korzystne dla firmy?

Staff augmentation w IT może przynieść wiele korzyści, jak np. zwiększenie wydajności i efektywności pracy. Decyzja o powiększeniu zespołu powinna być dobrze przemyślana i oparta na rzetelnej analizie potrzeb firmy. Czasami może okazać się, że lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług zewnętrznych lub zautomatyzowanie niektórych procesów.

 1. Jakie są największe wyzwania związane z powiększaniem zespołu IT w branży finansowej?

Największymi wyzwaniami związanymi z powiększaniem zespołu IT w ujęciu projektów z branży finansowej są:

 • znalezienie specjalistów z kompleksową wiedzą nie tylko z IT, ale także rozwiązań bankowości i finansów elektronicznych,
 • nawiązanie współpracy z odpowiednią firmą, z doświadczeniem w oferowaniu usług w modelu staff augmentation w sektorze finansowym.
 1. Czym różni się outsourcing od staff augmentation?

Outsourcing w klasycznej formie to zlecenie projektu firmie zewnętrznej i oddanie jej kontroli nad pracami, natomiast staff augmentation opiera się na podjęciu współpracy z zewnętrznymi talentami wewnątrz firmy, tak aby kontrola była po stronie klienta.

Źródła:


 1. Global Software Market Revenue 2016-2027 by Segment | Statistics (statista.com) [access: 12.11.2023] 
 2. Deloitte Global Outsourcing Survey 2022 | Navigating talent, technology, and new ways to outsourcing [access: 12.11.2023 on the Global Outsourcing Survey 2022 website | Deloitte Poland
 3. sektor-finansowy-coraz-bardziej-fintech-raport-pwc.pdf [access: 12.11.2023] 
Ailleron - What is Staff Augmentation? Definition and resource – expanding the team in IT 

Ailleron

Zespół marketingowy Ailleron składa się z marketerów cyfrowych i twórców treści, którzy dostarczają spostrzeżeń i wiedzy specjalistycznej #AilleronExperts z całej organizacji. W przypadku pytań dotyczących mediów prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

abstract lines

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.