Najważniejszą kwestią do rozważenia podczas tworzenia chatbota jest jego cel i funkcja. Zakres tematów, którymi mogą zajmować się chatboty, zwiększa się każdego dnia, podobnie jak poziom ich zrozumienia i komunikacji. Algorytmy, które pomagają w uczeniu chatbotów poprzez uczenie maszynowe, stale rozwijają się pod względem zakresu i złożoności, co oznacza, że chatboty, w miarę zdobywania coraz większej liczby umiejętności, mogą być szkolone w celu wspierania i ulepszania coraz bardziej zróżnicowanych gałęzi przemysłu i handlu.

Pomimo tych ogromnych postępów, chatboty nie są obecnie w stanie całkowicie odtworzyć naturalnego ludzkiego dyskursu. Chatboty mogą do pewnego stopnia rozwiązywać problemy użytkowników, ale nie są jeszcze w stanie rejestrować subtelności języka, takich jak zmiany tonu, sarkazm i dystans emocjonalny. Dlatego też obecność ludzi w biznesie lub handlu nie zostanie całkowicie wyeliminowana przez chatboty.

Różne rodzaje interakcji chatbota można podzielić na trzy kategorie:

 • Rozmowa - wykazuje najwyższy stopień realistycznej zdolności konwersacyjnej i dokładności w naśladowaniu naturalnego ludzkiego języka
 • Scenariusz - składające się ze sztywno ustalonych pytań i odpowiedzi, w stylu formularzy i oficjalnych zapytań
 • Mieszane - czerpanie strategii z obu podejść

Postępy, jakie dokonały się w ciągu ostatnich kilku lat w rozwoju chatbotów, są oszałamiające, ponieważ chatboty mogą wykonywać bardzo skomplikowane zadania, zapewniając jednocześnie znaczącą obsługę klienta i światowej klasy bezpieczeństwo. Podczas gdy obecna technologia nie jest jeszcze na tyle zaawansowana, aby rozpoznać każdą intencję piszącego, dążenie do tak wysoce funkcjonalnej technologii oznacza, że świat produkcji chatbotów jest dynamiczny i ewoluuje. Tworzenie chatbota nie jest tak przewidywalne jak tradycyjna produkcja oprogramowania, niezależnie od modelu pracy. Zaprojektowanie i zbudowanie chatbota wymaga nie tylko znacznego zaangażowania ze strony zróżnicowanego, interdyscyplinarnego zespołu twórców, ale także cierpliwości. Proces tworzenia chatbota można podzielić na kilka etapów:

 1. Koncepcja: Określenie celów i docelowego obszaru automatyzacji chatbota (za jakie obowiązki, zadania i procesy będzie odpowiedzialny chatbot).
 2. Burza mózgów: Przedstawienie możliwych scenariuszy, zapytań i odpowiedzi, a także kombinacji zapytań i odpowiedzi - ten etap jest najbardziej skuteczny, jeśli istnieje dostęp do wewnętrznych materiałów organizacji (FAQ, dzienniki call center, opinie klientów).
 3. Aktywacja: Rozpoczęcie prac programistycznych
 4. Tworzenie treści: Generowanie rozmów z odpowiednią treścią wypowiedzi - zgodnie z zaprojektowanymi scenariuszami
 5. Testowanie: Testy chatbota
  • Testy automatyczne - weryfikujące skuteczność kategoryzacji wprowadzonych fraz oraz testy wyuczonego kontekstu (ewentualne rozpoznawanie zmiennych)
  • Testy połączeń
  • Testy beta (np. przeprowadzane przez potencjalnych użytkowników)
 6. Wdrożenie: Integracja chatbota z bazą danych lub systemem IT
 7. Raportowanie i ocena: Stworzenie ram umożliwiających zbieranie informacji zwrotnych, opracowywanie raportów oraz analizowanie statystyk i innych danych.

Nadeszła era sztucznej i emocjonalnej inteligencji i jest oczywiste, że nasz świat doświadcza cyfrowej rewolucji. Automatyzacja procesów wzrosła wykładniczo i nie wykazuje oznak osłabienia. Chatboty stoją na czele tej transformacji, a zatem skupienie się na tej rozwijającej się dziedzinie jest nie tylko korzystne, ale wręcz niezbędne.

Ailleron - Chatbots: The Cutting-Edge Synergy of Human Genius and Imagination with Technological Precision and Efficiency

Ailleron

Zespół marketingowy Ailleron składa się z marketerów cyfrowych i twórców treści, którzy dostarczają spostrzeżeń i wiedzy specjalistycznej #AilleronExperts z całej organizacji. W przypadku pytań dotyczących mediów prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.