Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Liczba w kapitale zakładowym Liczba w głosach na WZA
Rafał Styczeń
(z podmiotami powiązanymi)
2 920 653 5 354 473 23.64% 32.77%
IIF RMS Ventures LLC SKA 2 538 844 4 972 664 20.55% 30.44%
IIF Ventures BV 129 591 129 591 1.05% 0.79%
Rafał Styczeń
(Prezes Zarządu Ailleron SA)
86 524 86 524 0.70% 0.53%
RMS Ventures LLC 165 694 165 694 1.34% 1.01%
Dariusz Orłowski
(z podmiotami powiązanymi)
2 882 861 4 430 871 23.33% 27.12%
Orłowski Finanse Sp. j. 2 030 440 3 178 450 16.43% 19.45%
Pozostałe podmioty powiązane 852 421 1 252 421 6.90% 7.67%
ESALIENS TFI SA 957 461 957 461 7.75% 5.86%
Grzegorz Młynarczyk
(Wiceprezes Zarządu Ailleron SA)
700 687 700 687 5.67% 4.29%
Pozostali akcjonariusze 4 893 842 4 893 842 39.61% 29.95%
RAZEM 12 355 504 16 337 334 100% 100%

Formularz kontaktowy

Małgorzata Sobczyk
Investor Relations Manager
Małgorzata Sobczyk

  Animatorzy rynku
  DM BOŚ S.A.

  ul. Marszałkowska 78/80
  00-517 Warszawa

  Doradca Prawny
  Michał Konieczny

  Konieczny, Wierzbicki
  Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Powiadomienia o transakcjach

  Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Ailleron SA i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Ailleron SA.

  23 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uruchomił system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego od 1 stycznia 2020 r. osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane powinny składać do UKNF powiadomienia, na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, w zakresie dokonanych transakcji.

  Formularz elektroniczny umożliwia składanie powiadomień z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://19mar.knf.gov.pl.

  „Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR” dostępna jest pod następującym adresem:

  https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf.

  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF: awaryjny.19mar@knf.gov.pl .  Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

  Scan Powiadomienia o transakcjach należy równolegle przesłać  do Ailleron SA na adres: inwestorzy@ailleron.com .

  Wzór powiadomienia o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ.
  Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ.

  Kod LEI Ailleron SA : 259400P756K38IJW1J17
  Kod identyfikacyjny ISIN: PLWNDMB00010