Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Liczba w kapitale zakładowym Liczba w głosach na WZA
IIF SA
(z podmiotami powiązanymi)
2 920 653 5 354 473 23.64% 32.77%
IIF SA 2 538 844 4 972 664 20.55% 30.44%
IIF Ventures BV 129 591 129 591 1.05% 0.79%
Rafał Styczeń
(Prezes Zarządu Ailleron SA)
86 524 86 524 0.70% 0.53%
RMS Ventures LLC 165 694 165 694 1.34% 1.01%
MIDDLEFIELD VENTURES INC.
(Intel Capital)
2 238 927 3 786 937 18.12% 23.18%
ESALIENS TFI S.A. 1 012 742 1 012 742 8.20% 6.20%
Dariusz Orłowski
(z podmiotami powiązanymi)
972 064 972 064 7.87% 5.95%
Orłowski Finanse Sp. j. 841 000 841 000 6.81% 5.15%
Pozostałe podmioty powiązane 131 064 131 064 1.06% 0.80%
Santander TFI SA 894 680 894 680 7.24% 5.48%
Grzegorz Młynarczyk
(Wiceprezes Zarządu Ailleron SA)
700 687 700 687 5.67% 4.29%
Pozostali akcjonariusze 3 615 751 3 615 751 29.26% 22.13%
RAZEM 12 355 504 16 337 334 100% 100%

Formularz kontaktowy

Małgorzata Sobczyk
Investor Relations Manager
Małgorzata Sobczyk
Animatorzy rynku
DM BOŚ S.A.

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

Doradca Prawny
Michał Konieczny

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Powiadomienia o transakcjach

Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Ailleron SA i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Ailleron SA.

Wypełnione powiadomienie należy przesyłać równolegle na adresy e-mail:

Wzór powiadomienia o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ.
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ.