• 2022

  • 2021

  • 2020

  • 2019

  • 2018

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  • 2013

Spółka nie publikowała prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych

Raport bieżący EBI nr 3/2015 Prognoza wyników skonsolidowanych na 2014 rok - przychody ze sprzedaży - 55 mln zł, zysk netto - 7 mln zł
—–
Zrealizowane wyniki skonsolidowane za 2014 rok - przychody ze sprzedaży 53,8 mln zł, zysk netto - 7 mln zł

Raport bieżący EBI nr 3/2014 Prognoza wyników skonsolidowanych na lata 2013-2016 - przychody ze sprzedaży w kolejnych latach - odpowiednio 59,5 mln zł, 70,8 mln zł, 82,8 mln zł, 96,9 mln zł; EBITDA w kolejnych latach - 10,8 mln zł 13 mln zł, 15,6 mln zł, 18,7 mln zł, zysk netto w kolejnych latach - odpowiednio 7,3 mln zł, 7,7 mln zł, 9,2 mln zł, 10,7 mln zł.
—–
w/w Prognozy zostały odwołane raportem bieżącym EBI nr 3/2015 z dnia 23.01.2015 r. 19.02.2014 - raport bieżący EBI nr. 6/2014 Prognoza wyników jednostkowych na 2014 rok - przychody ze sprzedaży- 17,5 mln zł, EBITDA- 6,7 mln zł.
—–
Prognoza wyników skonsolidowanych na 2015 rok - przychody ze sprzedaży 82,2 mln zł, EBITDA - 15,6 mln zł.
—–
Prognoza wyników skonsolidowanych na 2016 rok - przychody ze sprzedaży 139 mln zł, EBITDA- 30,2 mln zł.
—–
Prognozy zostały odwołane raportem bieżącym EBI nr 3/2015 z dnia 23.01.2015 r. 12.05.2014 - Raport bieżący EBI nr 23/2014 r. Prognoza wyników skonsolidowanych na 2014 rok - przychody ze sprzedaży - 61,2 mln zł, EBITDA - 14,8 mln zł, zysk netto - 8,9 mln zł.

Raport bieżący EBI no. 8/2013 Prognoza zysku netto na 2013 rok - 3,8 mln zł.
—–
Zgodnie z wynikami Spółka przekroczyła opublikowaną prognozę - Zrealizowany wynik to 3 884 907,28 zł.