29, kwi, 2022

Raport okresowy - Skonsolidowany Raport Roczny 2021

Skonsolidowany Raport Roczny GK Ailleron SA za 2021 rok

Przedstawione pliki Skonsolidowanego Raportu Rocznego Ailleron SA nie stanowią wersji oficjalnych ( tj. wymaganych w formacie xhtml z podpisami ). Oficjalne wersje dostępne są  TUTAJ 

Raporty