28, kwi, 2023

Raport okresowy - Jednostkowy Raport Roczny 2022

Przedstawione pliki Jednostkowego Raportu Rocznego Ailleron SA nie stanowią wersji oficjalnych ( tj. wymaganych w formacie xhtml z podpisami ). Oficjalne wersje dostępne są TUTAJ

Załączniki