27, gru, 2023

Raport ESPI nr 37/2023

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły one do Spółki:

  1. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) i art. 69 ust. 2 pkt 1) Ustawy o ofercie przez Pana Dariusza Orłowskiego i Wrinzky Fundacja Rodzinna w organizacji;
  2. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) i art. 69 ust. 2 pkt 1) Ustawy o ofercie przez Wrinzky Fundacja Rodzinna w organizacji, Pana Dariusza Orłowskiego i Panią Izabelę Orłowską.

Obowiązek dokonania zawiadomień wynikał z transakcji na akcjach Spółki posiadanych dotychczas bezpośrednio przez Pana Dariusza Orłowskiego lub Panią Izabelę Orłowską, a które z chwilą dokonania odpowiednio zapisu na rachunku papierów wartościowych zostaną przeniesione na podstawie umowy darowizny z dnia 22 grudnia 2023 r. bezpośrednio na rzecz Wrinzky Fundacja Rodzinna w organizacji, której Fundatorami i Członkami Zarządu są Pan Dariusz Orłowski i Pani Izabela Orłowska.

Przed zmianą Wrinzky Fundacja Rodzinna w organizacji nie posiadała żadnych akcji Spółki.

Po zmianie Wrinzky Fundacja Rodzinna w organizacji będzie posiadać łącznie2.790.661 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących ok. 22,59% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 4.338.671 głosów, stanowiących ok. 26,56% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Przed zmianą Pan Dariusz Orłowski posiadał bezpośrednio 2.705.320 akcji, stanowiących ok. 21,9% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 4.253.330 głosów, stanowiących ok. 26,03% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki, oraz żona Pani Izabela Orłowska 177.541 akcji Spółki, stanowiących ok. 1,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 177.541 głosów, stanowiących ok. 1,09% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.
Tym samym łącznie w sposób bezpośredni oraz wraz z żoną Panią Izabelą Orłowską, Pan Dariusz Orłowski posiadał 2.882.861 akcji, stanowiących ok. 23,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 4.430.871 głosów, stanowiących ok. 27,12% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Po zmianie Pan Dariusz Orłowski nie będzie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a pośrednio - poprzez Wrinzky Fundację Rodzinną w organizacji - będzie posiadał 2.790.661 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących ok. 22,59% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 4.338.671 głosów, stanowiących ok. 26,56% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki, oraz żona Pani Izabela Orłowska 92.200 akcji Spółki, stanowiących ok. 0,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 92.200 głosów, stanowiących ok. 0,56% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Tym samym łącznie, pośrednio poprzez Wrinzky Fundację Rodzinną w organizacji i wraz z żoną Panią Izabelą Orłowską, Pan Dariusz Orłowski będzie posiadał 2.882.861 akcji, stanowiących ok. 23,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 4.430.871 głosów, stanowiących ok. 27,12% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Podsumowując, w wyniku dokonanych transakcji udział procentowy Pana Dariusza Orłowskiego wraz z podmiotami powiązanymi w kapitale zakładowym Spółki i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie ulegnie zmianie.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załączniki