27, gru, 2023

Raport ESPI nr 36/2023

Otrzymanie powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27 grudnia 2023 roku wpłynęły do Spółki:

  1. powiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Ailleron S.A. - Pana Dariusza Orłowskiego - o dokonanej darowiźnie akcji Spółki;
  2. powiadomienie złożone przez Panią Izabelę Orłowską - osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Ailleron S.A. - Panem Dariuszem Orłowskim - o dokonanej darowiźnie akcji Spółki;
  3. powiadomienie złożone przez Wrinzky Fundację Rodzinną w organizacji - osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Ailleron S.A. - Panem Dariuszem Orłowskim - o otrzymanej darowiźnie akcji Spółki.

Dokonane transakcje nie powodują zmiany ilości akcji Emitenta posiadanych przez Pana Dariusza Orłowskiego wraz z podmiotami powiązanymi.

Obowiązek dokonania powiadomień wynikał z transakcji na akcjach Spółki posiadanych dotychczas bezpośrednio przez Pana Dariusza Orłowskiego lub Panią Izabelę Orłowską, a które z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych zostaną przeniesione na podstawie umowy darowizny z dnia 22 grudnia 2023 r. bezpośrednio na rzecz Wrinzky Fundacja Rodzinna w organizacji, której Fundatorami i Członkami Zarządu są Pan Dariusz Orłowski i Pani Izabela Orłowska.

Otrzymane powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze/osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Załączniki