28, lis, 2023

Raport ESPI nr 32/2023

Otrzymanie powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 listopada 2023 roku wpłynęły do Spółki:

  1. powiadomienie złożone przez Prezesa Zarządu Ailleron S.A. Pana Rafała Stycznia o dokonanej darowiźnie akcji Spółki;
  2. powiadomienie złożone przez fundację rodzinną pod nazwą Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna w organizacji - osoba blisko związana z Prezesem Zarządu Ailleron S.A., Panem Rafałem Styczniem - o otrzymanej darowiźnie akcji Spółki.

Dokonane transakcje nie powodują zmian ilości posiadanych akcji Ailleron S.A. przez Pana Rafała Stycznia wraz z podmiotami powiązanymi.

Obowiązek dokonania zawiadomień wynikał z transakcji:

  1. na akcjach Spółek posiadanych dotychczas bezpośrednio przez Pana Rafała Stycznia, a które z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych zostaną przeniesione na podstawie umowy darowizny bezpośrednio na rzecz fundacji rodzinnej pod nazwą Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna w organizacji;
  2. na akcjach IIF RMS Ventures LLC S.K.A. (będącej 100% wspólnikiem IIF Ventures B.V.) posiadanych dotychczas przez Pana Rafała Stycznia, których własność w 100% została przeniesiona na podstawie umowy darowizny na rzecz fundacji rodzinnej pod nazwą Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna w organizacji, co w rezultacie doprowadziło do pośredniego przeniesienia akcji Spółki posiadanych bezpośrednio niezmiennie przez IIF RMS Ventures LLC S.K.A oraz IIF Ventures B.V. na rzecz fundacji rodzinnej pod nazwą Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna w organizacji.

Otrzymane powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze/osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Załączniki