10, paź, 2023

Raport ESPI nr 28/2023

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 października 2023 roku wpłynęły do Spółki:

  1. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) i art. 69 ust. 2 pkt 1) Ustawy o ofercie przez Orłowski Finanse sp. j. w likwidacji oraz Pana Dariusza Orłowskiego;

2. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) i art. 69 ust. 2 pkt 1) Ustawy o ofercie przez Pana Dariusza Orłowskiego.

Obowiązek dokonania zawiadomień wynikał ze zmian w strukturze akcji Spółek posiadanych dotychczas pośrednio, tj. poprzez Orłowski Finanse sp. j. w likwidacji, przez Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Orłowskiego, a które wskutek uchwały o rozwiązaniu Orłowski Finanse sp. j. w likwidacji i wydaniu majątku pozostałego po likwidacji tej spółki, w tym akcji Emitenta, zostały przeniesione bezpośrednio na rzecz Pana Dariusza Orłowskiego jako dotychczasowego wspólnika Orłowski Finanse sp. j. w likwidacji.

Przed zmianą Orłowski Finanse sp. j. w likwidacji posiadała ok. 16,43% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania ok. 19,45% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Po zmianie Orłowski Finanse sp. j. w likwidacji nie posiada żadnych akcji Spółki.

Przed zmianą Pan Dariusz Orłowski posiadał bezpośrednio ok. 5,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania ok. 6,58% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki, oraz pośrednio, poprzez Orłowski Finanse sp. j. w likwidacji, ok. 16,43 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania ok. 19,45% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki, oraz żona Izabela Orłowska ok. 1,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania ok. 1,09% ogólnej liczby głosów.
Tym samym łącznie w sposób bezpośredni lub pośredni oraz wraz z żoną Panią Izabelą Orłowską, Pan Dariusz Orłowski posiadał ok. 23,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do wykonywania ok. 27,12% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Po zmianie Pan Dariusz Orłowski posiada bezpośrednio ok. 21,9% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania ok. 26,03% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.
Tym samym łącznie w sposób bezpośredni oraz wraz z żoną Panią Izabelą Orłowską, Pan Dariusz Orłowski posiada ok. 23,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania ok. 27,12% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Podsumowując, w wyniku dokonanych transakcji udział procentowy Pana Dariusza Orłowskiego wraz z podmiotami powiązanymi w kapitale zakładowym Spółki i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie uległ zmianie.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załączniki