FacebookTwitter Ailleron osiągnął w trzech kwartałach 2021 roku 145,402 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz wypracował 8,065 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wykazały większą dynamikę wzrostu o blisko 42% w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego, kiedy wynosiły 102,136 mln zł. Po trzech zakończonych kwartałach 2021 Grupa Ailleron wykazała EBITDA na poziomie 21,318 mln zł, tj. o ponad 51% wyższym do roku poprzedniego, kiedy to wyniosła ona 14,116 mln zł. Zysk netto z kolei urósł o ponad 120% z 3,629 mln zł osiągniętych po trzech kwartałach 2020 roku do 8,065 mln zł w analogicznym okresie 2021.

– „Trzeci kwartał 2021 roku zamykamy ze znacznym zyskiem dla naszej spółki. Jest to podtrzymanie dobrego trendu, który z zadowoleniem obserwujemy od początku 2020 roku. W trzech kwartałach 2021 roku wypracowaliśmy solidny wynik z działalności operacyjnej – 15,114 mln zł, w stosunku do 8,177 mln rok wcześniej. Jest to wzrost o ponad 85%. Poprawiliśmy nasze wyniki finansowe, i to w każdym z segmentów działalności. Wzrosły wyniki zarówno Enterprise Services, na który składa się Telco i Technology Services, jak i FinTech oraz HotelTech. Nadal największym segmentem naszej działalności jest Enterprise Services, który narastająco na koniec trzeciego kwartału 2021 zrealizował sprzedaż na poziomie 103,527 mln zł, co oznacza wzrost o 56% w stosunku do analogicznego okresu 2020, kiedy przychody wynosiły 66,273 mln zł. Jest to konsekwentna realizacja strategii przyjętej wspólnie z Enterprise Investors, która ma na celu zwielokrotnienie wartości tego obszaru biznesu. Efektem tych działań jest również akwizycja nowych Spółek Code Factory Rumunia oraz Code Factory Mołdawia, która otwiera nam wejście na rynek wysokiej klasy specjalistów IT z obszaru Bałkanów i tym samym stwarza możliwość budowania zespołów programistów poza Polską i tym samym zwiększanie skali biznesu.” – mówi Tomasz Król – CFO, Członek Zarządu Ailleron S.A.

W segmencie działalności – FinTech – poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie trzech kwartałów 2021 roku był na wyższym poziomie niż w okresie 2020 roku i wyniósł 37,104 mln zł w stosunku do 31,579 mln zł w roku poprzednim, jest to wzrost na poziomie 17%. W tym segmencie kluczowym produktem jest LiveBank, flagowy produkt spółki. Pozostałe rozwiązania, czyli Challenger, Corporate czy LeaseTech, w perspektywie dynamicznej digitalizacji stanowią dobry prognostyk na przyszłość i znaczący udział w wynikach Spółki.

– „Prężnie działamy w obszarach, które mają duży potencjał na rozwój i zwiększenie naszych przychodów, zwłaszcza w segmencie FinTech. Spółka kontynuuje prace R&D nad budową rozwiązania LiveBank SaaS w modelu cloud i jeszcze w listopadzie chce uruchomić program wczesnego dostępu Early Access dla wybranych klientów. Również stawiamy na development produktowy w obszarze leasingu, gdyż dostrzegamy ogromne zainteresowanie tej branży naszymi rozwiązaniami. Zmiany wywołane pandemią sprawiły, że digitalizacja, zwłaszcza w sektorze finansowym znacznie przyśpieszyła. Z naszych obserwacji wynika, że ten trend będzie kontynuowany również w kolejnych kwartałach. Nowy model funkcjonowania to dla nas dużo lepsza skalowalność rozwiązania oraz możliwość dynamicznego dostosowywania kontraktów do potrzeb Klienta. Innymi słowy to rozwiązanie na miarę dzisiejszych czasów i z pewnością prowadzone obecnie w tym obszarze prace R&D już w 2022 roku przełożą się na nowe kontrakty.” – dodaje Tomasz Król.

W obszarze HotelTech na koniec trzeciego kwartału zrealizowane przychody wyniosły 2,851 mln zł tj. więcej o ponad 11% całkowitych przychodów tego segmentu w analogicznym okresie 2020 roku, który wyniósł 2,568 mln zł. Spółka w lipcu br. podpisała umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej na wykorzystanie iLumio (aplikacji mobilnej dostępnej na platformach iOS i Android, oraz systemu CMS) w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej. Wartość kontraktu przekracza 10 proc. rocznych przychodów hotelarskiej części Spółki. Kontrakt otwiera dodatkowo możliwość sprzedaży innych produktów w ramach tej samej sieci hotelowej – takich jak iLumioTV oraz Smart Room App.

Udostępnij w social mediach

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

Forum Innowacji Ailleron, które zgromadziło w Krakowie blisko 100 dociekliwych umysłów, odpowiedziało na wiele pytań. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie uczestnicy AFI i nasi partnerzy technologiczni zagłębili się w pięć strumieni tematycznych związanych z cyfrową przyszłością branży finansowej w 2023 roku i później.

Czytaj więcej
linie abstrakcyjne

Sprawmy, aby doświadczenia finansowe były
łatwe i przyjemne!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.