Ailleron uzyskał w 2021 roku 216,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracował 17,1 mln zł zysku netto, znacznie poprawiając ubiegłoroczne wyniki w każdym segmencie działalności. Grupa wykazała EBIDTA na poziomie 35,8 mln zł – czyli o blisko 50% więcej niż w roku ubiegłym. Zysk netto r/r wzrósł o ponad 81%, natomiast przychody o blisko 39%. Spółka optymistycznie ocenia perspektywy kolejnych kwartałów w związku z dużym potencjałem nowej wersji LiveBank, dynamicznie rozwijającym się rynkiem software house’ów, rosnącą sprzedażą eksportową oraz dokonywanymi akwizycjami.

- „W 2021 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 216,8 mln zł – to wzrost o blisko 39% do analogicznego okresu w roku 2020. W analizowanym okresie Ailleron wykazał EBITDA na poziomie 35,8 mln zł, tj. na poziomie o ok. 50% wyższym do wyniku zrealizowanego w roku poprzednim, kiedy to wyniosła ona ok. 23,8 mln zł – daje to przyrost wartościowy o blisko 12 mln zł. Pozostałe parametry rentowności kształtowały się następująco – zysk operacyjny wyniósł 27,5 mln zł a zysk netto 17,1 mln zł – oznacza to, że na działalności operacyjnej Spółka osiągnęła wynik o ponad 77% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przypadku zysku netto oznacza to wzrost o ponad 81%.” – mówi Tomasz Król - CFO, Członek Zarządu Ailleron S.A.

Istotne jest, że w 2021 r. każdy z segmentów działalności Grupy odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży r/r oraz miał dodatni wynik operacyjny. Dominującym segmentem Grupy, zarówno pod względem skali (mierzonej sprzedażą), jak i osiąganych wyników, jest segment Enterprise Services, w skład którego wchodzą usługi Technology Services, czyli dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla finansów, e-commerce i ochrony zdrowia tworzone dla klientów z Wielkiej Brytanii, USA i Europy Zachodniej oraz Telco Solutions, obejmujący rozwój i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych oraz usługi świadczone w oparciu o własne produkty i platformy telekomunikacyjne.

- „Enterprise Services w całym okresie 2021 zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 153,4 mln zł, co oznacza wzrost o 51% w stosunku do analogicznego okresu 2020, kiedy przychody osiągnęły poziom ok. 101,7 mln zł. Należy jednak pamiętać, że w ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji w związku z dokonaną akwizycją spółki ValueLogic z Wrocławia, która miała miejsce w kwietniu 2021 roku. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 24,7 mln zł i był o blisko 7,7 mln zł lepszy niż w roku 2020.” – uzupełnia Tomasz Król.

W segmencie działalności – FinTech – poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie był na znacznie wyższym poziomie niż w okresie 2020 roku i wyniósł 56,5 mln zł (tj. wzrost o 16%) i co ważne istotnie poprawił się wynik operacyjny.

„W obszarze LiveBank Spółka widzi duży potencjał nowej cloudowej wersji produktu, wciąż ponosi koszty rozwoju nowego rozwiązania w ramach przyjętej strategii rozwoju LiveBank SaaS. Również w pozostałych obszarach FinTech prowadzony jest development produktowy, który ma zwiększyć atrakcyjność oferty i dać możliwość skierowania jej do nowych klientów, w szczególności na rynkach exportowych. W efekcie w roku 2021 segment działalności FinTech odnotował na poziomie wyniku operacyjnego dodatni wynik w wysokości 2,7 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wyniósł on nieco ponad 0,1 mln zł.” – wyjaśnia Tomasz Król.

W obszarze HotelTech zrealizowane przychody wyniosły nieco ponad 4,3 mln zł tj. więcej o ok.  24% całkowitych przychodów tego segmentu w analogicznym okresie 2020 roku. Co istotne, Spółka wypracowała w tym segmencie na koniec 2021 roku dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości ok. 0,1 mln zł. Jest to widoczny efekt szybkiej reakcji managementu na sytuację pandemii, w postaci redukcji kosztów i wyjścia z Hoteligi. Działania jakie Spółka podejmuje w zakresie obszaru HotelTech finalnie mają doprowadzić do umocnienia się tej części biznesu pod względem przychodowo-wynikowym, tak aby przyszłościowo wykonać spin-off i pozostawić iLumio jako odrębną niezależną spółkę.

Sprzedaż exportowa Grupy wzrosła na przestrzeni 2021 roku do ponad 126 mln zł i osiągnęła dynamikę blisko 71%.

„Sukcesywny przyrost eksportu jest w szczególności konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100% biznesem exportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LiveBank. Ailleron kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla Spółki kierunkach – przede wszystkim są to: Europa Zachodnia, Azja Południowo – Wschodnia oraz Stany Zjednoczone – czyli rynki, gdzie Spółka jest w stanie osiągać wyższe marże. Patrząc z perspektywy dwóch kluczowych rynków exportowych należy podkreślić, że dynamika wzrostu przychodów r/r w okresie 12M 2021 wyniosła odpowiednio – dla Unii Europejskiej niemal 100% a dla Stanów Zjednoczonych ok 36%.” – dodaje Tomasz Król.

W roku 2022 jak i w latach kolejnych głównym kierunkiem rozwoju Spółki i Grupy Ailleron będzie zagranica. Ailleron wdraża swoje rozwiązania już w ponad 30 krajach na pięciu kontynentach. Ailleron chce mocniej postawić na ekspansję w krajach niemieckojęzycznych takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Równocześnie Grupa rozwija też działalność w Stanach Zjednoczonych, realizując bardzo ciekawe kontrakty i chce tam zwiększać swój udział. Eksport w przychodach sukcesywnie rośnie - stanowi już ponad 58 % - i taki trend Grupa Ailleron chce utrzymać na przyszłość. Planowany jest również dalszy rozwój Grupy  przez dokonywanie kolejnych akwizycji, głównie zagranicznych.

Więcej informacji w Raporcie GK Ailleron SA  za IV kwartał 2021 i Konferencji wynikowej

Udostępnij w social mediach

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

Forum Innowacji Ailleron, które zgromadziło w Krakowie blisko 100 dociekliwych umysłów, odpowiedziało na wiele pytań. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie uczestnicy AFI i nasi partnerzy technologiczni zagłębili się w pięć strumieni tematycznych związanych z cyfrową przyszłością branży finansowej w 2023 roku i później.

Czytaj więcej
linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.