Ailleron uzyskał w 2021 roku 216,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracował 17,1 mln zł zysku netto, znacznie poprawiając ubiegłoroczne wyniki w każdym segmencie działalności. Grupa wykazała EBIDTA na poziomie 35,8 mln zł – czyli o blisko 50% więcej niż w roku ubiegłym. Zysk netto r/r wzrósł o ponad 81%, natomiast przychody o blisko 39%. Spółka optymistycznie ocenia perspektywy kolejnych kwartałów w związku z dużym potencjałem nowej wersji LiveBank, dynamicznie rozwijającym się rynkiem software house’ów, rosnącą sprzedażą eksportową oraz dokonywanymi akwizycjami.

- „W 2021 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 216,8 mln zł – to wzrost o blisko 39% do analogicznego okresu w roku 2020. W analizowanym okresie Ailleron wykazał EBITDA na poziomie 35,8 mln zł, tj. na poziomie o ok. 50% wyższym do wyniku zrealizowanego w roku poprzednim, kiedy to wyniosła ona ok. 23,8 mln zł – daje to przyrost wartościowy o blisko 12 mln zł. Pozostałe parametry rentowności kształtowały się następująco – zysk operacyjny wyniósł 27,5 mln zł a zysk netto 17,1 mln zł – oznacza to, że na działalności operacyjnej Spółka osiągnęła wynik o ponad 77% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przypadku zysku netto oznacza to wzrost o ponad 81%.” – mówi Tomasz Król - CFO, Członek Zarządu Ailleron S.A.

It is significant that in 2021, each of the segments of the Group’s operations recorded a y/y increase in revenue on sales and had a positive operating result.
The Group’s dominant segment, both in terms of scale (measured through sales) and results, is Enterprise Services, which includes Technology Services, i.e. dedicated, comprehensive IT solutions for finance, e-commerce, and health care developed for clients based in the UK, the USA, and Western Europe, and Telco Solutions, which comprises the development and maintenance of telecommunications systems and the services provided on the basis of the Group’s own telecommunications products and platforms.

- „Enterprise Services w całym okresie 2021 zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 153,4 mln zł, co oznacza wzrost o 51% w stosunku do analogicznego okresu 2020, kiedy przychody osiągnęły poziom ok. 101,7 mln zł. Należy jednak pamiętać, że w ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji w związku z dokonaną akwizycją spółki ValueLogic z Wrocławia, która miała miejsce w kwietniu 2021 roku. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 24,7 mln zł i był o blisko 7,7 mln zł lepszy niż w roku 2020.” – uzupełnia Tomasz Król.

W segmencie działalności – FinTech – poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie był na znacznie wyższym poziomie niż w okresie 2020 roku i wyniósł 56,5 mln zł (tj. wzrost o 16%) i co ważne istotnie poprawił się wynik operacyjny.

„W obszarze LiveBank Spółka widzi duży potencjał nowej cloudowej wersji produktu, wciąż ponosi koszty rozwoju nowego rozwiązania w ramach przyjętej strategii rozwoju LiveBank SaaS. Również w pozostałych obszarach FinTech prowadzony jest development produktowy, który ma zwiększyć atrakcyjność oferty i dać możliwość skierowania jej do nowych klientów, w szczególności na rynkach exportowych. W efekcie w roku 2021 segment działalności FinTech odnotował na poziomie wyniku operacyjnego dodatni wynik w wysokości 2,7 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wyniósł on nieco ponad 0,1 mln zł.” – wyjaśnia Tomasz Król.

W obszarze HotelTech zrealizowane przychody wyniosły nieco ponad 4,3 mln zł tj. więcej o ok.  24% całkowitych przychodów tego segmentu w analogicznym okresie 2020 roku. Co istotne, Spółka wypracowała w tym segmencie na koniec 2021 roku dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości ok. 0,1 mln zł. Jest to widoczny efekt szybkiej reakcji managementu na sytuację pandemii, w postaci redukcji kosztów i wyjścia z Hoteligi. Działania jakie Spółka podejmuje w zakresie obszaru HotelTech finalnie mają doprowadzić do umocnienia się tej części biznesu pod względem przychodowo-wynikowym, tak aby przyszłościowo wykonać spin-off i pozostawić iLumio jako odrębną niezależną spółkę.

Sprzedaż exportowa Grupy wzrosła na przestrzeni 2021 roku do ponad 126 mln zł i osiągnęła dynamikę blisko 71%.

„Sukcesywny przyrost eksportu jest w szczególności konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100% biznesem exportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LiveBank. Ailleron kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla Spółki kierunkach – przede wszystkim są to: Europa Zachodnia, Azja Południowo – Wschodnia oraz Stany Zjednoczone – czyli rynki, gdzie Spółka jest w stanie osiągać wyższe marże. Patrząc z perspektywy dwóch kluczowych rynków exportowych należy podkreślić, że dynamika wzrostu przychodów r/r w okresie 12M 2021 wyniosła odpowiednio – dla Unii Europejskiej niemal 100% a dla Stanów Zjednoczonych ok 36%.” – dodaje Tomasz Król.

W roku 2022 jak i w latach kolejnych głównym kierunkiem rozwoju Spółki i Grupy Ailleron będzie zagranica. Ailleron wdraża swoje rozwiązania już w ponad 30 krajach na pięciu kontynentach. Ailleron chce mocniej postawić na ekspansję w krajach niemieckojęzycznych takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Równocześnie Grupa rozwija też działalność w Stanach Zjednoczonych, realizując bardzo ciekawe kontrakty i chce tam zwiększać swój udział. Eksport w przychodach sukcesywnie rośnie - stanowi już ponad 58 % - i taki trend Grupa Ailleron chce utrzymać na przyszłość. Planowany jest również dalszy rozwój Grupy  przez dokonywanie kolejnych akwizycji, głównie zagranicznych.

Więcej informacji w Raporcie GK Ailleron SA  za IV kwartał 2021 i Konferencji wynikowej

abstract lines

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.