• W samym trzecim kwartale 2022 roku Grupa Ailleron zanotowała na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 111,7 mln zł (wzrost o 86%).
  • Ponadto Spółka wykazała EBITDA (bez one off) na poziomie 18,8 mln zł, czyli o 139% wyższym od wyniku zrealizowanego w roku poprzednim.
  • Pozostałe parametry również pokazują pozytywny trend w rozwoju biznesu spółki – zysk operacyjny wyniósł 15,5 mln zł mln zł, rosnąc r/r o blisko 139%, zysk netto osiągnął pułap ok 12,6 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 218%, a zysk netto jednostki dominującej (bez one-off) 6,2 mln PLN.
  • Sprzedaż eksportowa stanowi już 76% przychodów – wzrosła na przestrzeni 9M 2022 roku do 221,3 mln zł i osiągnęła dynamikę 181%.
  • Perspektywy na ostatni kwartał 2022 roku są stabilne, popyt na usługi Grupy pozostaje wysoki. 

 

– „Trzeci kwartał 2022 był przełomowy dla oceny sytuacji finansowej Grupy Ailleron. Rekordowe przychody i zyski na wszystkich poziomach wskazują jasno, że Grupa przeszła na nową trajektorię kwartalnych wyników finansowych. Osiągnięte w 3 kwartale 18,8 mln PLN EBITDA i blisko 6 mln PLN zysku netto dla jednostki dominującej jest rekordowe i jasno wskazuje na słuszność decyzji rozwoju spółki zależnej Software Mind w modelu joint-venture z funduszem Enterprise Investors. W ciągu niecałych 2 lat od rozpoczęcia projektu, zespołowi Software Mind prowadzonemu przez Grzegorza Młynarczyka udało się zwiększyć skalę działalności już prawie czterokrotnie przy zachowaniu poziomu rentowności biznesu. Przed ogłoszeniem transakcji z Funduszem, w 2020 roku kwartalne przychody Software Mind kształtowały się poniżej 25 mln PLN, a teraz zbliżają się już do rekordowych 100 mln PLN.”  komentuje Tomasz Król, CFO, Członek Zarządu Ailleron SA
 

Dominującym segmentem działalności Grupy, zarówno pod względem skali działalności jak i wyników jest Technology Services, obejmujący dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla takich branż jak finansowa, telekomunikacja, e-commerce, online sports betting i life science tworzone dla klientów w UK, USA i Europie Zachodniej. Technology Services w całym okresie 9M 2022 zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 242,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 134% w stosunku do analogicznego okresu 2021, kiedy przychody osiągnęły poziom ok. 103,5 mln PLN. W ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji w związku z dokonanymi akwizycjami. W efekcie zysk operacyjny wyniósł blisko 38 mln PLN (bez one off) i był o blisko 21 mln PLN lepszy niż w 9M 2021 roku.

-„Software Mind, po przeprowadzonych akwizycjach w Europie i Ameryce Południowej, to coraz mocniejszy gracz na rynku usług tworzenia oprogramowania w Europie Zachodniej i USA, zatrudniający ok. 1200 wysokiej klasy specjalistów IT. Chcemy dalej dynamicznie rozwijać grupę Software Mind zarówno przez wzrost organiczny jak i poszukując kolejnych ciekawych akwizycji. Dysponujemy na ten cel budżetem min. 100 mln PLN. Osiągane przez nas wyniki finansowe pokazują, że zmierzamy w dobrym kierunku.” – dodaje Grzegorz Młynarczyk, Prezes Software Mind.
 

W FinTechu – poziom zrealizowanych przychodów w 9M2022 był na wyższym poziomie niż w tym samym okresie 2021 roku i wyniósł 44 mln zł (tj. wzrost o 19%). Na uwagę zasługuje fakt, że w samym III kwartale segment FinTech wypracował już dodatni wynik operacyjny. W dalszym ciągu Spółka w obszarze Corporate banking realizuje długoterminowe duże projekty dla kilku klientów bankowych.

-„Jeśli chodzi o naszą działalność skupioną w segmencie Fintech rozpoczęliśmy wdrażanie nowej strategii na lata 2023-2026 w celu poprawy wyników finansowych i zdolności do generowania gotówki. Nowa strategia zakłada koncentrację na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania wspieranych gotowymi platformami i komponentami Ailleron dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, przy równoczesnym ograniczeniu inwestycji we własne produkty. Celem nowej strategii Ailleron SA/Fintech jest samowystarczalność inwetsycyjna od 2023 roku oraz uzyskanie rentowności zbliżonej do Software Mind w średnim terminie po uzyskaniu odpowiedniej skali działania.Za wdrożenie strategii odpowiedzialny będzie nowo powołany Chief Operating Officer (COO) Aillleron SA Marcin Dąbrowski wraz ze swoim zespołem. Marcin od 2020 roku rozbudował działy zajmujące się produktami dla bankowości detalicznej, korporacyjnej i leasingu w Ailleron SA o usługi świadczone w modelu T&M, a wcześniej był odpowiedzialny za globalny segment telekomunikacyjny w Comarch S.A.” – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron SA

-„Dysponujemy ponad 300 wysokiej klasy specjalistów i kadrą menedżerską doświadczoną w budowaniu i wdrażaniu systemów IT w dużych bankach i instytucjach finansowych. Równocześnie mamy mocne referencje międzynarodowe z wdrożeń Livebank w CITI Bank i Standard Chartered Bank w Azji. Widzimy na rynku mocną tendencję wśród banków i innych instytucji finansowych na rozwój własnych, dedykowanych systemów IT. Chcemy zaadresować ten rynek oferując nasze bardzo doświadczone zespoły rozliczane w modelu T&M. Liczymy w szczególności na dalszą ekspansję zagraniczną – pierwsze umowy wieloletnie zostały już podpisane w 2022 roku” – mówi Marcin Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu, COO, Ailleron SA

 

Założeniem jest, aby Ailleron był pierwszym wyborem dla instytucji finansowych. Działania jakie Spółka podejmuje w zakresie obszaru HotelTech finalnie mają doprowadzić do przeprowadzenia procesu MBO (Managemnet Buy-Out). W dniu 14 listopada 2022 r. została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży segmentu HotelTech.


Ailleron SA
 jest grupą kapitałową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych (w tym z Doliny Krzemowej) oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Software Mind rozwijany jest wspólnie z Enterprise Investors – największym funduszem private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ailleron skupia się na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, głównie w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy innowacyjne rozwiązania IT oparte na technologii cloud i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wśród klientów Ailleron są takie banki jak Santander, Citibank, BNP Paribas czy Standard Chartered. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 160 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Blisko 80% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych. 

 

Udostępnij w social mediach

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

Forum Innowacji Ailleron, które zgromadziło w Krakowie blisko 100 dociekliwych umysłów, odpowiedziało na wiele pytań. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie uczestnicy AFI i nasi partnerzy technologiczni zagłębili się w pięć strumieni tematycznych związanych z cyfrową przyszłością branży finansowej w 2023 roku i później.

Czytaj więcej
linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.