Raport bieżący ESPI nr 35/2022

Podpisanie umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. na wdrożenie LiveBank Cloud

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Emitenta umowa podpisana przez Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o.  siedzibą w Krakowie („Spółka”), pozostająca spółką w pełni zależną od Ailleron SA, z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („ING”, Bank”), na wdrożenie systemu LiveBank w modelu chmurowym.

Stroną przedmiotowej umowy jest również Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OChK”), której zadaniem będzie świadczenie usługi chmurowej oraz wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności wykorzystywanych usług chmurowych z wymogami prawa oraz regulacjami branżowymi, w szczególności tzw. komunikatu chmurowego UKNF.

Umowa z ING przewiduje wdrożenie rozwiązania LiveBank w oparciu o technologię chmury publicznej w modelu SaaS. Platforma LiveBank pozwoli na zdalne zarządzanie sprawami klientów z wykorzystaniem potencjału spotkań on-line. Współdzielenie ekranu czy wspólna praca nad dokumentami pozwolą na budowę i wzmacnianie relacji z klientami Banku w kanałach cyfrowych. W ramach wdrażanego rozwiązania klienci Banku będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnej obsługi przez wybranego specjalistę oraz zakupu produktów banku, np. kredytu hipotecznego. Dzięki rozwiązaniu LiveBank zaadresowane zostaną potrzeby klientów dotyczące spersonalizowanej i cyfrowej komunikacji z bankiem.

Ailleron SA od wielu miesięcy opracowywał całkowicie nowy model funkcjonowania systemu LiveBank. Idąc za globalnym kierunkiem transformacji i potrzebami instytucji finansowych, znacząco spotęgowanymi pandemią Covid-19, Ailleron SA podjęła decyzję o rozwoju wersji LiveBanku w modelu chmurowym. Celem było stworzenie znacznie szybszego we wdrożeniu i bardziej elastycznego narzędzia, aby umożliwić klientom odpowiednią skalowalność bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inicjalnych – poprzez zakup dowolnej, odpowiedniej dla danego banku liczby licencji. Dzięki wykorzystaniu tej technologii, bank uzyskuje możliwość znacznie bardziej wydajnego zarządzania zasobami, mogąc dostosować ich użycie do bieżących potrzeb. Doświadczenie zespołu Ailleron SA pozwoliło stworzyć wersję chmurową LiveBanku o bardzo wysokiej, bankowej klasie bezpieczeństwa. Celem LiveBank Cloud jest umożliwienie w pełni zdalnej, a przy tym bezpiecznej obsługi klientów banku, sprzedaży szerokiej gamy produktów oraz zarządzania relacjami z klientami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.

Rozpoczęcie prac wdrożeniowych zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2023.

Wartość podpisanej umowy na chwilę obecną nie przekracza 10% kapitałów własnych Ailleron SA, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron SA za trzeci kwartał 2022 roku. Szczegóły umowy (m.in. kwoty, transze, zakres funkcjonalny) objęte są klauzulą poufności wiążącą Spółkę, standardowo stosowaną w dużych instytucjach finansowych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa zakłada model rozwojowy i daje Bankowi możliwość zwiększenia zapotrzebowania na dodatkową liczbę licencji w modelu cloud.

Umowa z ING ma strategiczne znaczenie dla Spółki i Grupy Ailleron ze względu na innowacyjny charakter wdrożenia oraz współpracę z jednym z kluczowych i najbardziej nowoczesnych banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, o dużym potencjale referencyjnym.

LiveBank Cloud to platforma bankowości konwersacyjnej, która umożliwia realizację zaawansowanych procesów zdalnej obsługi klienta, pozyskiwanie nowych klientów poprzez procesy biometrycznej wideo-weryfikacji oraz sprzedaż niemal pełnej gamy produktów finansowych bez osobistego kontaktu. LiveBank jest w stanie zastąpić fizyczny oddział banku lub innej instytucji finansowej (np. leasingowej, kredytowej i pożyczkowej, ubezpieczeniowej), przy zapewnieniu maksymalnie bezpiecznego środowiska zdalnej obsługi klienta.

OChK powstała w 2018 roku i współpracuje z firmami, które wspierają klientów w „drodze do chmury”. Partnerami OCHK są firmy wyspecjalizowane w poszczególnych branżach lub obszarach technologicznych, które razem z OChK budują rozwiązania chmurowe wdrażając i integrując środowiska Google Cloud, Microsoft Azure, Platformę OChK, a także rozwiązania on-premise klienta.  Dzięki strategicznemu partnerstwu z Google i Microsoft, OChK oferuje na polskim rynku zaawansowane wsparcie technologiczne gwarantując najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Ailleron SA jest grupą kapitałową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych (w tym z Doliny Krzemowej) oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Software Mind rozwijany jest wspólnie z Enterprise Investors – największym funduszem private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ailleron skupia się na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, głównie w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy innowacyjne rozwiązania IT oparte na technologii cloud i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wśród klientów Ailleron są takie banki jak Santander, Citibank, BNP Paribas czy Standard Chartered. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 160 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Blisko 80% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 

Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Król – Członek Zarządu

 

Data i godzina przekazania informacji:

2022-12-20, 10:46