Aktualności

Wyniki za 1Q 2019

W pierwszym kwartale 2019 r. Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym wynik lepszy niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły z 21 mln zł do ponad 30 mln zł, co oznacza aż 45-procentowy wzrost. Podniosły się również wszystkie parametry rentowności – odpowiednio zysk brutto ze sprzedaży do 7,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38%, EBITDA do 3,4 mln zł, co oznacza wzrost o 42%, zysk operacyjny do 1,3 mln zł, z dynamiką 185% oraz zysk netto do 0,5 mln zł. Więcej informacji znajdą Państwo w skondolidowym raporcie za I kwartał 2019 r., dostępnym poniżej.