Aktualności

Komentarz wideo do raportu giełdowego za H1 2017

Zapraszamy do obejrzenia komentarza Łukasza Juśkiewicza, Dyrektora Finansowego Ailleron, do opublikowanego raportu giełdowego za pierwsze półrocze 2017.

 

 

Pytania do prezentacji prosimy przesyłać na adres inwestorzy@ailleron.com w terminie do 6.10.2017.
Poniżej publikujemy odpowiedzi na nadesłane pytania.

 

Dlaczego z akcjonariatu spółki wyszedł fundusz BZ WBK?

Fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI zeszły poniżej 5% udziału w głosach. Nie oznacza to całkowitego wyjścia ze Spółki. Aktualny stan posiadania poznamy w kolejnym raporcie TFI.

W ocenie Spółki głównym powodem zejścia funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI poniżej progu 5% jest bardzo wysoka stopa zwrotu z inwestycji zrealizowana w krótkim okresie czasu. Fundusze przekroczyły 5% próg udziału w głosach 3 marca 2017, osiągając 833 385 szt. akcji. Ale przed tym terminem stan ich posiadania wynosił 741 807 szt. akcji. Oznacza to, że zdecydowaną większość akcji fundusze nabywały po cenie jednostkowej poniżej 10 zł.

Z kolei zejście poniżej progu 5% nastąpiło do dnia 11 lipca 2017. W okresie 1-11 lipca 2017 cena akcji Ailleron mieściła się w przedziale 19-20 zł. Oznaczałoby to ok 100% stopę zwrotu z inwestycji zrealizowaną w okresie ok 4 miesięcy.

Czy model biznesowy LiveBanku nie ogranicza jego rozwoju?

Minęło blisko 5 lat od sprzedaży LiveBanku do pierwszego banku. W każdym kolejnym roku, jak również w roku bieżącym, bank ten generuje dodatkowe przychody dla Ailleron z tytułu sprzedaży platformy wideobankowości. Identyczną tendencję widzimy u każdego kolejnego klienta. Źródłem dodatkowych przychodów są:

  • kolejne licencje stanowiskowe – ich liczba rośnie wraz z popularyzacją tego kanału komunikacji wśród klientów banku
  • nowe moduły – banki zazwyczaj zaczynają od podstawowej funkcjonalności, domawiając kolejne moduły wraz z rozwojem kanału, ponadto sam produkt jest przez nas ustawicznie rozwijany, bliskość klienta, czytanie jego potrzeb, pozwala na realizację właściwego R&D, a w konsekwencji seryjne wdrożenia kolejnych modułów i funkcjonalności platformy
  • change requests – silna integracja LiveBanku z systemem bankowym wymusza odpłatne zmiany w platformie, które powodowane są zmianami po stronie banku
  • support, który stanowi stały element podpisywanych kontraktów

Obecny wczesny etap rozwoju rynku i specyfika banków, do których sprzedajemy LiveBank, nie są właściwe do zastosowania już teraz modelu czysto powtarzalnego. Taki model komplikowałby zdobywanie kolejnych nowych banków i krajów, lub wręcz uniemożliwiałby sprzedaż. Koncentrujemy się na szybkiej ekspansji. Zdobywamy kolejne kraje. W ramach każdego kraju istnieje duży potencjał sprzedaży do innych banków na bazie zdobywanych referencji. Obecny model już generuje silny strumień powtarzalnych przychodów.

Oczywiście celujemy w model czysto powtarzalny. W ocenie Spółki jego zastosowanie umożliwi sukcesywne wprowadzanie do LiveBanku komponentów automatyzacji obsługi klienta bazujących na AI oraz kolejne produkty Fintech, które wprowadzamy do oferty, jak np. RoboWealth, czyli aplikacja wspomagająca proces inwestycyjny klienta afluentowego.

Co dalej z iLumio? Czy ten segment ma sens, skoro generuje straty?

Celem segmentu Hoteltech w tym roku jest osiągnięcie BEP (samofinansowania). iLumio przeszło w ciągu ostatnich dwóch lat ewolucję od modelu opartego na sprzedaży wyłącznie rozwiązania iLumioTV, czyli w dużej mierze modelu uzależnionego od sprzedaży niskomarżowego hardware (TV, set-top-boxy) do modelu opartego na sprzedaży wysokomarżowego software, jak aplikacja mobilna, iLumioTV, ale instalowane na SmartTV, czy Video Concierge. Obecnie segment Hoteltech dysponuje pełnym zakresem aplikacji związanych z guest relationship. Sektor hospitality jest opóźniony w rozwoju technologicznym. Najlepszym przykładem jest tutaj sukces AirBnB, czyli projektu opartego wyłącznie na nowoczesnym oprogramowaniu, którego market cap w krótkim terminie przebił takie globalne sieci hotelowe, jak np. Hilton czy Marriott.

Sytuacja ta wymusza rozwój technologiczny hoteli. Proces ten nabiera tempa i ma ogromny potencjał. Spółka na dzisiaj dysponuje jednym z 3 komponentów zapewniających pełną nowoczesną obsługę technologiczną hotelu. Brakujące dwa, tj. nowoczesny cloudowy PMS, czyli system do zarządzania hotelem, oraz booking engine&channel manager, czyli systemy optymalizujące pozyskiwanie leadów rezerwacyjnych, są obecnie włączane do oferty Spółki.

Już dzisiaj Spółka wygrywa przetargi z takimi dostawcami jak np. brytyjski IRIS, którego wartość rynkowa szacowana jest na ok 10 mln GBP.

Spółka podpisała dwa kontrakty na Halogranie. Jaka jest rentowność tych umów?

W ciągu ostatnich 2 lat Ailleron podpisał 3 umowy na Halodzwonek. Dwie z nich, tj. kontrakt z bułgarskim Mtel i austriackim A1 z Telekom Austria Group, to umowy z nowymi operatorami i pierwsze kontrakty zagraniczne. Z kolei podpisany niedawno kontrakt z Orange Polska to przedłużenie na 5 kolejnych lat największego kontraktu na rynku polskim. Wszystkie te kontrakty rozliczane są w modelu udziału Ailleron w przychodach generowanych przez produkt Halodzwonek.

Na rynku polskim Ailleron generuje z produktu Halodzownek ok 2 mln zł EBITDA rocznie, utrzymując ten poziom od 3 lat. Każdy projekt podpisywany w modelu revenue share charakteryzuje podobna specyfika. Spółka dostarcza platformę Halodzwonek w postaci inwestycji własnej, co oznacza wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych, związany z integracją i osadzenie rozwiązania gotowego w systemie operatora. Po uruchomieniu usługi projekt stabilizuje się w okresie 3-6 miesięcy, kiedy marżowość oscyluje ok 50%. A po tym okresie następuje stabilizacja i standardowa obsługa platformy a rentowność dochodzi do 70%.

Po umowie z Citibankiem wzrosło zainteresowanie usługami firmy. Jak bardzo to wzrosło i jakiej wielkości są to instytucje zainteresowaniem usługami firmy? Czy w najbliższym czasie spodziewacie się zdobyć nowe kontrakty?

Z uwagi na profil klienta – banki, sprzedaż LiveBanku bazuje na referencjach. Ailleron w ciągu ostatnich 3 lat konsekwentnie realizował strategię sprzedaży bazującej na coraz silniejszych referencjach. Spółka przeszła drogę od wdrożenia dla innowacyjnego banku w Polsce, poprzez pierwsze referencyjne wdrożenie zagraniczne dla Commerzbanku, poprzez pierwsze multiwdrożenie na 9 krajów azjatyckich dla Standard Chartered, aż do wdrożenia dla TOP5 banków na świecie Citibanku, od razu do 16 krajów.

Wszystkie te kontrakty wywołują wzmożone zainteresowanie ze strony innych banków. Zdecydowana większość banków ma wpisaną wideobankowość w mapę rozwoju technologicznego. LiveBank ze względu na najsilniejsze referencje jest rozwiązaniem analizowanym praktycznie w każdym postępowaniu. Skalę zainteresowania najlepiej można zobrazować na rynku polskim. Pierwsze wdrożenie dla mBanku skutkowało zainteresowaniem wirtualnymi oddziałami ze strony wszystkich dużych polskich banków. Wdrożenia realizowane dzisiaj przez LiveBank często są pionierskie w danym kraju czy regionu. Konsekwencją tych wdrożeń jest zainteresowanie kolejnych banków operujących na tych rynkach. Potencjał jest zatem kilkukrotnie większy niż dzisiejsze pokrycie LiveBanku.