Aktualności

Relacje z klientami a pandemia: co się zmieniło?

W marcu 2020 roku cały świat zatrzymał się w odpowiedzi na globalną pandemię. Spowodowało to liczne problemy zarówno dla zwykłych ludzi, jak i dla firm, które – niekiedy bezskutecznie – próbowały dalej dostarczać swoje usługi klientom. Przedłużające się restrykcje zmusiły wiele biznesów do rozpoczęcia pracy zdalnej i zdalnego podtrzymywania relacji z odbiorcami. Nie było to jednak łatwe dla banków, które zmagały się nie tylko z lockdownem, ale także z wymaganiami bezpieczeństwa, które do tej pory były nieodłącznie związane z oddziałami. Czy jest jednak coś, co pomoże zapobiegać takim zmaganiom w przyszłości?

Relacje biznesowe a koronawirus: jak zdefiniować problem?

Aż do tej pory podtrzymywanie relacji biznesowych było nieodłącznie związane z oddziałami banków. Dokumenty z oryginalnymi podpisami były podstawą każdej transakcji – nawet skany nie były uważane za dość bezpieczne, by mogły zostać użyte w profesjonalnym środowisku. Każda akcja była połączona z zestawem dokumentów, które trzeba było wypełnić, by móc dalej przetwarzać dane.

Co więcej, samo nawiązanie kontaktu z doradcą również było trudne. Zdalne sposoby komunikacji, takie jak czat czy połączenia wideo, były ciekawostką, a nie powszechnie używanym narzędziem. Z drugiej strony, nawet gdyby takie narzędzia były dostępne, przedstawiciele banków mieliby duże problemy z uzyskaniem dostępu do swoich profili w wewnętrznych systemach bankowych spoza oddziałów. Wszystkie te praktyki zostały jednak zakwestionowane w momencie, kiedy koronawirus zaczął mieć wpływ nie tylko cały sektor bankowości, ale także świat, zmuszając instytucje finansowe do ponownego zdefiniowania swoich usług i nawiązania kontaktu z klientami na zupełnie nowe sposoby.

Świat się zmienił, a relacje biznesowe?

Pandemia zmusiła banki do zmierzenia się z błędami przeszłości i wdrożenia internetowej transformacji. Według statystyk z Digital Banking Report przygotowanego przez The Financial Brand, 5% instytucji finansowych twierdziło, że cyfrowe zmiany są ich priorytetem w okresie po pandemii. Jednocześnie przytłaczające 98% organizacji oświadczyło, że będą się w tym czasie skupiać na poprawie relacji z klientami, wskazując tym samym na jasne powiązanie digitalizacji i dostarczania usług bankowych szerszej publiczności. Mimo tych deklaracji tylko 31% z tych firm ogłosiły sukces w utrzymaniu relacji, podczas gdy zaledwie 51% uznało, że ich działania na tym polu odniosły przyzwoity skutek. Dlaczego?

Poprawa relacji z klientami i automatyzacja transakcji są celem każdego biznesu. Jednak nawet banki potrzebują pewnych narzędzi, które pomogą im osiągnąć ten cel – szczególnie w czasie nakładanych restrykcji, gdy klienci mogą polegać wyłącznie na rozwiązaniach online. Jednak pomimo chęci instytucji finansowych do skupiania się na relacjach z klientami wielu z nich nie udało się wybrać i wdrożyć odpowiednich programów i platform, które umożliwiałyby cyfrową transformację.

Dane z Digital Banking report potwierdzają ten paradoks: mniej niż jedna z pięciu organizacji odniosła sukces lub częściowy sukces w zakresie danych i analiz, podczas gdy zaledwie jedna z czterech ogłosiła realizację celów obejmujących ewolucję modelu biznesowego, poprawę efektywności back-office’a czy transformację kluczowych systemów. Wszystkie te obszary są kluczowe dla wdrożenia cyfrowych rozwiązań niezbędnych do poprawy obsługi klienta.

Jak poprawić relacje biznesowe w świecie po koronawirusie?

Cyfrowy sukces musi zostać oparty na wielu różnych narzędziach i rozwiązaniach; trudno jest wdrożyć je wszystkie naraz, szczególnie w dobie globalnej pandemii. Dane z szerokiej gamy organizacji finansowych to potwierdzają: tylko 20% z nich wierzy, że udało im się wdrożyć cyfrową transformację na dużą skalę. Jednocześnie klienci korzystają z platform bankowości online częściej niż kiedykolwiek wcześniej – i chcą podtrzymywać swoje relacje biznesowe właśnie za pomocą tego narzędzia. Preferują oni również banki, które oferują większy wybór cyfrowych narzędzi i środków komunikacji. Cyfrowa transformacja musi więc się wydarzyć jak najszybciej – i może się ona wydarzyć dzięki rozwiązaniom dla bankowości korporacyjnej i biznesowej dostarczanych przez Ailleron.

Corporate and Business Banking to zestaw usług dostosowanych do potrzeb instytucji finansowych. Ta platforma dostarcza klientom banków różnorodnych narzędzi, takich jak automatyczne rozliczenia płatności, płatności zbiorcze, internetowe negocjacje kursów walut, zarządzanie pożyczkami oraz narzędzia komunikacyjne, takie jak czat, połączenia głosowe i wideo czy zdalne konsultacje – wszystko, czego trzeba, by zaoferować wsparcie dla produktu w warunkach zdalnych. Takie rozwiązanie może pomóc w dotarciu do tysięcy klientów i umożliwić im zarządzanie kontami, jak również wybieranie nowych usług w zaledwie kilka sekund. Ta możliwość sprawi, że Twój bank będzie bardziej dostępny, a relacje z klientami i biznesami będą łatwiejsze do utrzymania.

Pomóż swojemu bankowi stać się jedną z 20% instytucji, które z sukcesem zakończyły cyfrową transformację. Skontaktuj się z nami i stań się cyfrowym tubylcem w świecie innowacyjnej bankowości online z Corporate and Business Banking Suite.