W piątek, 4 sierpnia br. Ailleron wypowiedział umowę z Bankiem Pekao dotyczącą wdrożenia, uruchomienia, udzielenia licencji oraz świadczenia usług utrzymania i rozwoju w zakresie internetowej platformy bankowości transakcyjnej dla firm w zakresie bankowości internetowej i mobilnej. Powodem wypowiedzenia umowy były naruszenia po stronie banku.

Spółka skorzystała z przewidzianego umową prawa do wstrzymania się w okresie sześciomiesięcznego wypowiedzenia umowy z realizacją czynności z zakresu wdrożenia, rozwoju i utrzymania platformy objętych umową. Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Spółki, wypowiedzenie umowy i wstrzymanie się przez Spółkę z jej dalszą realizacją spowodowane są naruszeniem umowy, które w ocenie spółki wystąpiły po stronie Banku. Ailleron skorzystał z prawa do wypowiedzenia umowy wobec braku osiągnięcia porozumienia w toku trwających wiele miesięcy rozmów z Bankiem dotyczących zmiany umowy.

W ramach prac Ailleron wykonał I etap umowy z trzech. Zrealizowane zostało również 4/5 etapu II. Oznacza to, że Spółka zrealizowała umowę w około 60%. Gdyby była dalej realizowana, to – zgodnie z założeniami – zostałaby zakończona do 2025 roku.

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Spółka posiada prawa autorskie do wypracowanego systemu i może wykorzystać go w innych przetargach.

– Zrealizowaliśmy naprawdę świetny system, Bank nie dokonał zapłaty za naszą pracę, więc wypowiedzieliśmy umowę. W takiej sytuacji dziś się znajdujemy. Nie odżegnujemy się od współpracy z Bankiem. Szanujemy wszystkich naszych partnerów, jesteśmy otwarci do prowadzenia dalszych prac, jednak w odmiennej formule. Jesteśmy też gotowi, żeby polubownie jak najbardziej się z Bankiem rozstać, żeby Bank mógł przejąć utrzymywanie systemu – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron. – Przez kolejne miesiące zadbamy o to, by pracowników zaangażowanych w projekt Pekao umieścić w innych projektach i nie ponosić dodatkowych kosztów – dodaje Rafał Styczeń.

Więcej w raporcie bieżącym – TUTAJ

Pełny zapis z konferencji dostępny – TUTAJ

abstract lines

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.