Kierownictwo

Zarząd

Rafał Styczeń

Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk

Wiceprezes Zarządu

Adam Bugaj

Wiceprezes Zarządu

Piotr Skrabski

Członek Zarządu

Tomasz Król

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Bartłomiej Stoiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Styczeń

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Korzycki

Członek Rady Nadzorczej

Artur Olender

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Nowak

Członek Rady Nadzorczej

Management

Marcin Dąbrowski

General Manager Fintech Division

Piotr Skrabski

General Manager LiveBank

Adam Bugaj

General Manager Corporate Banking

Maciej Kasprzak

General Manager Challenger Bank

Kamil Portka

General Manager LeaseTech

Witold Gawłowski

General Manager Telecommunication Services

Tomasz Kiser

General Manager Telecommunication Products

Tomasz Misiak

General Manager Application Services

Dawid Ślusarczyk

General Manager Hospitality Division