Kierownictwo

Zarząd

Rafał Styczeń

Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk

Wiceprezes Zarządu

Adam Bugaj

Wiceprezes Zarządu

Piotr Skrabski

Członek Zarządu

Tomasz Król

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Bartłomiej Stoiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Styczeń

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Korzycki

Członek Rady Nadzorczej

Artur Olender

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Nowak

Członek Rady Nadzorczej

Management

Adam Bugaj

General Manager Fintech Division

Jacek Chylarecki

General Manager Product Unit Digital Banking

Witold Gawłowski

General Manager Telecommunication Services

Tomasz Kiser

General Manager Telecommunication Products

Tomasz Misiak

General Manager Application Services

Kamil Portka

General Manager Product Unit LeaseTech

Piotr Skrabski

General Manager Product Unit LiveBank

Dawid Ślusarczyk

General Manager Hospitality Division