Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy walnych zgromadzeń akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27.06.2016

2016-06-01


 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 27.06.2016Zapisz plik
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ailleron SA zwołane na dzień 27.06.2016Zapisz plik
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez PełnomocnikaZapisz plik
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba fizycznaZapisz plik
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba prawnaZapisz plik
 • Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Ailleron SA za rok 2015Zapisz plik
 • Sprawozdanie z działalności Ailleron SA w roku 2015Zapisz plik
 • Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015Zapisz plik
 • Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Ailleron SA za rok 2015Zapisz plik
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Ailleron SA w roku 2015Zapisz plik
 • Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015Zapisz plik
 • Plan Połączenia Ailleron SA z Software Mind SAZapisz plik
 • Informacja o liczbie akcji i głosów w Ailleron SA na dzień 01.06.2016Zapisz plik
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ailleron SA za rok 2015Zapisz plik
 • Treść Uchwał podjętych na ZWZA Ailleron SA w dniu 27.06.2016r.Zapisz plik
 • Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZA Ailleron SA w dniu 27.06.2016Zapisz plik
 • ZWZA Ailleron SA_27.06.2016r._zapis audioZapisz plik