Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy walnych zgromadzeń akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 31.05.2017

2017-05-05


 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 31 05 2017Zapisz plik
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ailleron SA zwołane na dzień 31 05 2017Zapisz plik
 • Proponowane zmiany Statutu Ailleron SAZapisz plik
 • Opinia Zarządu Ailleron SA_wyłączenie prawa poboru_ustalenie ceny emisyjnej_akcje serii LZapisz plik
 • Opinia Zarządu Ailleron SA_wyłączenie prawa poboru_warranty subskrypcyjneZapisz plik
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaZapisz plik
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba fizycznaZapisz plik
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba prawnaZapisz plik
 • Informacja o liczbie akcji i głosów w Ailleron SA na dzień 05 05 2017Zapisz plik
 • Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Ailleron SA za rok 2016Zapisz plik
 • Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Ailleron SA za rok 2016Zapisz plik
 • Sprawozdanie zarządu z działalnośc Ailleron SA w roku 2016Zapisz plik
 • Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Ailleron SA w roku 2016Zapisz plik
 • IIF SA_wniosek o umieszczenie sprawy w porzadku obrad_ZWZA_31 05 2017Zapisz plik
 • Projekty uchwał na ZWZA Ailleron SA zwołane na dzień 31 05 2017_uwzględniające wniosek AkcjonariuszaZapisz plik
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uwzględniający wniosek AkcjonariuszaZapisz plik
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rokZapisz plik
 • Treść uchwał podjętych na ZWZA Ailleron SA w dniu 31.05.2017Zapisz plik
 • ZWZ Ailleron SA_31.05.2017_zapis audioZapisz plik
 • Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZ Ailleron SA w dniu 31.05.2017Zapisz plik