Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 9/2017

2017-03-10

Zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd  Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, iż w dniu 10 marca  2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusze”),  przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy,  informujące o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz.1539)


Załącznik