Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 8/2018 - informacja poufna

2018-06-07

Zawarcie umowy z Actinver Bank w Meksyku na wdrożenie LiveBank

Zarząd Ailleron SA, z siedzibą w Krakowie („Spółka"), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Actinver Bank z siedzibą w Meksyku („Bank"), na wdrożenie platformy LiveBank.

Projekt zakłada wdrożenie nowej formy kontaktu klientów z bankiem tj. rozmowy tekstowe, audio, interakcje wideo z funkcjami prezentacji materiałów oraz możliwością uwierzytelniania klientów i autoryzacji operacji. Rozwiązanie będzie dostępne zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych.

LiveBank to innowacyjne i unikalne rozwiązanie Ailleron, które pomaga milionom klientów banków wypełnić lukę między samoobsługową bankowością internetową/mobilną a fizycznymi oddziałami. LiveBank pozwala bankom aktywnie angażować klientów w dialog z bankiem,  umożliwiając prezentację dynamicznie zmieniających się ofert, sprzedaż produktów bankowych z wykorzystaniem kanału wideo, audio, chat, co-browsingu i współdzielenia dokumentów. LiveBank uzupełnia istniejące kanały elektroniczne i umożliwia bankom współpracę ze swoimi klientami na dowolnym urządzeniu i w dogodnym dla nich momencie.

Actinver Bank to meksykański bank skupiający się na klientach zamożnych, specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej i zarządzaniu aktywami klientów. Od 1994 roku Bank gwałtownie rozwinął swoją działalność. Actinver posiada 60 strategicznie rozmieszczonych oddziałów w całym kraju, zatrudnia 1850 pracowników, a rosnąca sieć dystrybucji stawia go w gronie pięciu najważniejszych prywatnych banków w kraju. Bank notowany jest na Meksykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wartość umowy nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron SA za pierwszy kwartał 2018 roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa ma strategiczne znaczenie dla Spółki i Grupy Ailleron ze względu na ekspansję jej produktów na nowy rynek – region NALA (Ameryka Północna i Ameryka Łacińska).

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.


Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).


Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Piotr Skrabski - Członek Zarządu


Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości:

2018-06-07  13:16