Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 8/2017 - informacja poufna

2017-03-06

Utworzenie spółki zależnej w Singapurze

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ( "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 marca 2017 roku przedstawił Członkom Rady Nadzorczej koncepcję dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Ailleron SA,  w tym projekt utworzenia spółki w Singapurze, w 100% zależnej od Ailleron SA.

Celem utworzenia spółki zależnej jest przyspieszenie sprzedaży Ailleron SA na rynku azjatyckim w zakresie produktu LiveBank, nowej linii produktowej Wealth oraz specjalizowanych usług outsourcingu IT.

Rada Nadzorcza  Spółki  na posiedzeniu odbytym w dniu 6 marca 2017 r., działając na podstawie art. 388 § 1 k.s.h. w zw. § 19 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie spółki zależnej z siedzibą w Singapurze.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 388 § 1 k.s.h. w zw. § 19 ust. 1 lit. q) Statutu Spółki, na posiedzeniu odbytym w dniu 6 marca 2017,  wyraziła również zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki do kwoty 500.000 PLN na rzecz  spółki zależnej z siedzibą w Singapurze.


Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)


Osoby reprezentujące Spółkę:
Rafał Styczeń - Prezes Zarządu
Tomasz Kiser - Wiceprezes Zarządu

Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości:
2017-03-06  17:54