Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 7/2017

2017-03-06

Powołanie nowych członków do Zarządu Spółki

Zarząd Ailleron  SA z siedzibą w Krakowie ( "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż  Rada Nadzorcza  Spółki  na posiedzeniu odbytym w dniu 6 marca 2017 r., działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. p) w zw. z §20 ust. 10 Statutu Spółki, w wykonaniu wniosku akcjonariusza IIF SA z siedzibą w Krakowie, powołała w skład Zarządu Spółki Pana Piotra Skrabskiego, powierzając mu  funkcję Członka  Zarządu oraz Pana Łukasza Juśkiewicza, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
 
Uchwały w sprawie powołania nowych Członków Zarządu  weszły w życie z dniem podjęcia.
 
PIOTR SKRABSKI  -
 
•  W Ailleron  SA, obecnie jako General Manager BU LiveBank,  odpowiada za strategię rozwoju i sprzedaży produktu LiveBank w Polsce i zagranicą. Efektem jego pracy są wdrożenia m. in. w Standard Chartered w Singapurze, Malezji i innych regionach Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu oraz w największym banku w rejonie Zatoki Perskiej - Emirates National Bank of Dubai.
 
•  Z Grupą Ailleron związany jest od 2011 roku, gdzie początkowo realizował projekty dla największych polskich banków. Jako Dyrektor Operacyjny BU LiveBank wdrożył virtual banking w mBanku, BZ WBK i niemieckim Commerzbank AG.
 
•  Ma ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze rozwoju systemów informatycznych dla branży finansowej. W latach 2006-2011 pełnił funkcję menadżera IT w czołowym polskim domu maklerskim Penetrator SA (później Trigon SA), gdzie odpowiedzialny był za rozwój i utrzymanie systemów maklerskich, transakcyjnych oraz rozliczeniowych, współpracujących z systemami warszawskiej GPW oraz Krajowego Depozytu Rozliczeniowego.
 
•  Absolwent Informatyki Stosowanej na wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
•  Nie prowadzi działalności  konkurencyjnej wobec  Grupy Ailleron SA,  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.
 
ŁUKASZ JUŚKIEWICZ -  
 
•  Od 2014 roku Dyrektor Finansowy GK Ailleron SA. Odpowiadał m.in. za akwizycję Software Mind SA, emisję obligacji i ich refinansowanie kredytem inwestycyjnym, IPO spółki oraz przeniesienie notowań na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
•  Od 2007 roku Dyrektor Inwestycyjny IIF SA. Odpowiedzialny m.in. za inwestycje wczesnego etapu w ramach funduszu kapitału zalążkowego IIF Seed Fund. Brał udział w procesach inwestycyjnych Wind Mobile SA, Kompan.pl oraz Meble.pl, w której jest członkiem Rady Nadzorczej.
 
•  Zdobywał doświadczenie jako doradca inwestycyjny przy ponad 100 projektach technologicznych sektora SME, realizowanych głównie w ramach dofinansowania UE.
 
•  Absolwent Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i studiów podyplomowych w zakresie Prawa Karnego, Skarbowego i Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
•  Nie prowadzi działalności  konkurencyjnej wobec  Grupy Ailleron SA,  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.
 
W związku z powyższym, od dnia 6 marca 2017 roku Zarząd Ailleron SA działał będzie w następującym składzie:
 
•  Rafał Styczeń - Prezes Zarządu
•  Tomasz Kiser - Wiceprezes Zarządu
•  Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu
•  Radosław Stachowiak  - Wiceprezes Zarządu
•  Piotr Skrabski – Członek Zarządu
•  Łukasz Juśkiewicz – Członek Zarządu
 
 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.