Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 6/2018

2018-05-11

Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka"), niniejszym informuje, iż uprawniony akcjonariusz IIF SA z siedzibą w Krakowie oraz Rada Nadzorcza Spółki, działając w trybie § 19 ust. 1 lit. p) w zw. z §20 ust. 2 Statutu Spółki, na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 maja 2018 r., powołali jednomyślnie dotychczasowe osoby zarządzające na nową kadencję:

- Pana Rafała Stycznia na funkcję Prezesa Zarządu,

- Pana Tomasza Kisera na funkcję Wiceprezesa Zarządu,

- Pana Grzegorza Młynarczyka na funkcję Wiceprezesa Zarządu,

- Pana Piotra Skrabskiego na funkcję Członka Zarządu,

- Pana Łukasza Juśkiewicza na funkcję Członka Zarządu.


Zgodnie z § 20 ust. 4 Statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani są na 1 rok.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu Spółki znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


  • Informacje o powołanych Członkach Zarządu Spółki Zapisz plik