Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 44/2017

2017-12-04

Zawiadomienie od ESALIENS TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd  Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje o otrzymaniu zawiadomienia od ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusze”), przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art.87 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy, informującego o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.