Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 42/2017 - informacja poufna

2017-11-16

Zawarcie umowy z Alfa Bank w Rosji na wdrożenie LiveBank

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja, iż w dniu 15 listopada 2017 r. została podpisana przez Alfa Bank z siedzibą w Moskwie ("Bank") umowa na wdrożenie  w Banku  systemu LiveBank.

LiveBank to innowacyjne i unikalne rozwiązanie Ailleron, które pomaga milionom klientów banków wypełnić lukę między samoobsługową bankowością internetową/mobilną a fizycznymi oddziałami. LiveBank pozwala bankom aktywnie angażować klientów w dialog z bankiem,  umożliwiając prezentację dynamicznie zmieniających się ofert, sprzedaż produktów bankowych z wykorzystaniem kanału wideo, audio, chat, co-browsingu i współdzielenia dokumentów. LiveBank uzupełnia istniejące kanały elektroniczne i umożliwia bankom współpracę ze swoimi klientami na dowolnym urządzeniu i w dogodnym dla nich momencie.

Alfa Banking Group, założona w 1990 roku, oferuje szeroką gamę produktów i działa we wszystkich sektorach rynku finansowego w zakresie kredytów korporacyjnych i detalicznych, depozytów, usług płatniczych i księgowych, operacji walutowych, obsługi gotówki, usług powierniczych, bankowości inwestycyjnej oraz innych pomocniczych usług dla klientów korporacyjnych i detalicznych. Alfa Banking Group ma swoją siedzibę w Rosji w Moskwie, a sieć jej oddziałów składa się z 723 biur w Rosji i za granicą i obejmuje filię banku w Holandii, filie finansowe w Wielkiej Brytanii i na Cyprze. Grupa Alfa Banking zatrudnia około 23 tys. osób, utrzymuje pozycję czołowego rosyjskiego prywatnego banku według sumy aktywów, sumy kapitałów własnych, rachunków klientów i portfela kredytowego. Liczba klientów korporacyjnych i detalicznych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat i na dzień 31 grudnia 2016 r. Alfa Banking Group obsługiwała około 382 tys. klientów korporacyjnych i 14,2 mln klientów detalicznych. Alfa Banking Group należy do najlepiej ocenianych rosyjskich banków prywatnych przez wiodące międzynarodowe agencje ratingowe.

Wartość umowy nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron SA za pierwsze półrocze 2017 roku.

Warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa ma strategiczne znaczenie dla Spółki i Grupy w związku z ekspansją jej produktów na nowy rynek - rynek rosyjski.

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.


Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).


Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu

Piotr Skrabski - Członek Zarządu


Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości:

2017-11-16  15:08