Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 40/2017 - informacja poufna

2017-10-26

Przejęcie działalności spółki holenderskiej Hoteliga B.V.

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 października 2017 Spółka podpisała umowę inwestycyjną z udziałowcami Hoteliga B.V. z siedzibą w Amsterdamie, której przedmiotem jest przejęcie rozwiązania Property Management System (System Zarządzania Hotelem) wraz z modułami Booking Engine (silnik rezerwacyjny) oraz Channel Manager (moduł zarządzania kanałami sprzedaży) dla branży hotelarskiej („Hoteliga PMS”).

Cloudowe rozwiązanie Hoteliga PMS sprzedawane jest w modelu abonamentowym tzw. Software as a Service (SaaS) poprzez hoteliga.com. Systemu używa obecnie kilkuset płatnych klientów w 22 krajach na całym świecie. Przejęcie obejmuje swoim zakresem zarówno prawa do Hoteliga PMS, domeny hoteliga.com, jak i pełne przejęcie działalności prowadzonej dotychczas w ramach Hoteliga B.V. wraz z umowami sprzedażowymi i kluczowym personelem Hoteliga B.V.

Realizacja inwestycji zapewnia Ailleron SA zwiększenie pokrycia potrzeb technologicznych hoteli na całym świecie własnymi produktami. W efekcie realizacji inwestycji Ailleron posiadał będzie w swojej ofercie nowatorski i intuicyjny system PMS do kompleksowego zarządzania hotelem oferowany w chmurze. Booking Engine i Channel Manager to z kolei rozwiązania optymalizujące procesy sprzedażowe i zarządzanie rezerwacjami. Platforma PMS stanowi znakomite uzupełnienie dla wiodącego na rynku systemu iLumio usprawniającego obsługę gości hotelowych m.in. z poziomu aplikacji mobilnej - check-in/out, otwieranie drzwi telefonem, kontakt mobilny z hotelem, rebooking, obsługę usług dodatkowych oraz integrację z inteligentnymi systemami sterowania automatyką hotelu.

Umowa zakłada realizację inwestycji w strukturach Hoteliga International Sp. z o.o. („Hoteliga International”). Ailleron SA poprzez zakup 30% udziałów w spółce, a następnie objęcie nowych udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w zamian za wkład pieniężny, nabędzie w 2017 roku łącznie 51% udziałów w Hoteliga International. Pozostałe 49% udziałów w Hoteliga International należeć będzie do założycieli Hoteliga B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Wkład pieniężny wniesiony przez Ailleron SA przeznaczony zostanie głównie na działania sprzedażowe i marketingowe, mające na celu dynamiczne zwiększenie bazy obecnych klientów abonamentowych.

Wartość umowy nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, wg ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2017 r. Warunki niniejszej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Przedmiot umowy wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Posiedzenie Rady zostało zwołane na dzień 30 października 2017 r., a o jej decyzji Spółka poinformuje osobnym raportem.

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.


Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).


Osoby reprezentujące Spółkę:
Rafał Styczeń - Prezes Zarządu
Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu

Data i godzina przekazania informacji do publicznej wiadomości:
2017-10-26  17:41